Jak wybrać partnera

28-10-2010, 09:39

Przy wyborze partnera prywatnego podmiot publiczny może zastosować nie tylko kryteria obowiązkowe, ale również inne dowolnie wybrane.

W ustawie o PPP wskazany został przykładowy katalog kryteriów fakultatywnych wyboru partnera prywatnego. Jednocześnie nie został określony rozkład  wag ocen pomiędzy kryteriami obligatoryjnymi a kryteriami fakultatywnymi, co umożliwia podmiotowi publicznemu, w zależności od właściwości projektu, przypisanie większej wagi kryterium fakultatywnemu i wybór partnera prywatnego głównie na podstawie tego kryterium.

Należy jednak pamiętać, że w razie wyboru partnera prywatnego na podstawie prawa zamówień publicznych niedopuszczalne jest zastosowanie kryteriów oceny dotyczących właściwości podmiotu prywatnego. Natomiast ustawa o koncesji umożliwia zastosowanie kryteriów „podmiotowych”, co w szczególności otwiera drogę wyboru partnera również na podstawie jego wiarygodności ekonomicznej, finansowej czy technicznej.

Wśród kryteriów ekonomicznych na szczególną uwagę zasługuje kryterium niewskazane w ustawie o PPP, jednak określone w ustawie o koncesji, czyli kryterium wysokości płatności ponoszonych przez użytkowników infrastruktury. Przy projektach generujących dochód to kryterium może okazać się istotniejsze niż na przykład kryterium podziału dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznymi partnerem prywatnym. Podejście przeciwne może doprowadzić do sytuacji, w której wprawdzie podmiot publiczny uzyska większy dochód z inwestycji , jednak w rzeczywistości kosztem lokalnej społeczności, która będzie ponosiła wyższe koszty użytkowania infrastruktury.

Kolejne kryteria ekonomiczne oceny wskazane w ustawie o PPP to stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego oraz efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych. O ile efektywność realizacji przedsięwzięcia jest bardzo ważnym kryterium ocen odpowiadającym często stosowanemu w krajach Europy Zachodniej wskaźnikowi value for money, to zastosowanie kryterium oceny stosunku wkładów poszczególnych partnerów wcale nie musi doprowadzić do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wprawdzie odciążenie budżetu podmiotu publicznego jest fundamentalną zaletą PPP, jednak przypisanie dużej wagi temu kryterium może doprowadzić do sytuacji, gdy wybrany zostanie partner, który wykaże wyższy koszt inwestycji wskazując wysoki wkład własny.

Na koniec należy zaznaczyć, że przy wyborze partnera prywatnego podmiot publiczny nie musi kierować się jedynie kryteriami ekonomicznymi, choć nie powinien ich pomijać. Jako kryteria mogą zostać wskazane aspekty społeczne, na szczególną uwagę zasługują klauzule preferencyjne dotyczące m.in. aktywizacji osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Poza kryteriami społecznymi również parametry ekologiczne mogą mieć znaczący wpływ na wybór partnera prywatnego. Ponadto partnerstwo publiczno-prywatne daje możliwość sektorowi publicznemu korzystania z najnowszych technologii i rozwiązań dostępnych na rynku, dlatego przy konstruowaniu kryteriów, również parametry techniczne i użyte technologie są istotnym elementem oceny.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Jak wybrać partnera