KO proponuje odszkodowania dla przedsiębiorców

PAP, DI
opublikowano: 04-04-2020, 09:19

Odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty na skutek epidemii koronawirusa, wsparcie finansowe dla pracowników szpitali, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19 oraz obowiązkowe testy na SARS-CoV-2 m.in. dla personelu medycznego - to główne założenia projektu KO.

Projekt Koalicji Obywatelskiej trafił do Sejmu w piątek. Według posła KO Roberta Kropiwnickiego, jego głównym celem jest wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek wprowadzonych przez rząd obostrzeń. "Uważam, że jeżeli państwo zamyka ludziom biznesy, to powinno godzić się z tym, że wypłaca ludziom odszkodowania. Państwo powinno brać odpowiedzialność za swoje działania" - podkreślił Kropiwnicki w rozmowie z PAP.

Borys Budka
Borys Budka
Adam Chelstowski/FORUM

Jak dodał, możliwość odszkodowań przewidziano w ustawie o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Przepisy ustawy nie mają jednak zastosowania do trwającego obecnie w Polsce stanu epidemii.

Projekt Koalicji Obywatelskiej zakłada więc rozszerzenie zakresu działania tej ustawy. Przyznaje - podobnie, jak w czasie trwania stanu nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej, wyjątkowego lub wojennego) - prawo roszczenia o odszkodowanie każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii. Przewiduje ponadto, że osoba, która wystąpi o takie odszkodowanie, będzie zwolniona z opłat od pozwu.

Projekt KO zakłada również podniesienie maksymalnych wysokości udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji. Obecnie mogą one wynosić do 60 proc. pozostającej do spłaty kwoty zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją oraz do 60 proc. należnych z tego tytułu odsetek i innych kosztów związanych bezpośrednio ze zobowiązaniem. Koalicja Obywatelska postuluje podniesienie obu pułapów do 100 proc. Proponuje także zniesienie, w sytuacjach stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, opłat za udzielenie poręczenia lub gwarancji.

Zgodnie z kolejną z proponowanych zmian, przedsiębiorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności, mieliby w okresie obowiązywania tego zakazu otrzymywać co miesiąc środki finansowe na pokrycie opłat za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, najm, dzierżawę lub czynsz, a także na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników (zarówno tych etatowych jak i zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej). Procedura uzyskania takiego wsparcia miałaby być prosta (podstawą byłoby oświadczenie przedsiębiorcy).

Projekt daje też możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeśli epidemia koronawirusa ma wpływ na jej należyte wykonanie. Wykonawca mógłby, w drodze porozumienia z podmiotem zamawiającym, zmienić np. termin wykonania umowy lub jej części, sposób wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych lub zakres świadczenia wykonawcy i odpowiadająca jej zmian wynagrodzenia wykonawcy (o ile wzrost wynagrodzenia, spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 proc. wartości pierwotnej umowy).

Propozycja Koalicji Obywatelskiej zakłada również ułatwienia w zakresie dostępu przedsiębiorców do środków na koncie VAT, co - w zamyśle autorów projektu - miałoby wesprzeć płynność finansową firm. W uzasadnieniu projektu przypomniano, że obecnie jest tak, że środki zgromadzone na kontach VAT przedsiębiorca może wykorzystać wyłącznie do zapłaty zobowiązań publicznoprawnych, czyli z tytułu PIT, CIT, VAT, cła i akcyzy, ZUS oraz opłat za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment). Przedsiębiorca może jednocześnie wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zwolnienie środków z konta VAT. Na wydanie takiego postanowienia naczelnik ma 60 dni. KO proponuje skrócenie tego terminu do trzech dni.

Oprócz tego Koalicja postuluje czasowe ograniczenie stosowania przesłanek uprawniających naczelnika urzędu skarbowego do odmowy wydania zgody na zwolnienie środków z konta VAT (chodzi o podejrzenie, że nie zostanie uregulowane zobowiązanie podatkowe lub wystąpi zaległość podatkowa, także jeżeli powstanie w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz w okresie 6 miesięcy po ich zakończeniu).

Projektowane zmiany zakładają ponadto, że w czasie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, banki nie będą mogły żądać od przedsiębiorcy dodatkowych zabezpieczeń udzielonych przez ten bank kredytów lub pożyczek.

Koalicja Obywatelska postuluje także rekompensatę dla samorządów za dochody utracone na skutek epidemii COVID-19.

Projekt przyznaje też pracownikom podmiotów leczniczych, w których leczeni są pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Nakłada ponadto na państwo obowiązek poddawania badaniu na obecność koronawirusa personelu podmiotów leczniczych, stacji sanitarno–epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych, ratowników medycznych, a także pracowników placówek handlowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP, DI

Polecane