Kujawsko-Pomorskie – tu się robi biznes

Partnerem publikacji jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
opublikowano: 05-11-2021, 12:35
aktualizacja: 10-11-2021, 15:59

Atrakcyjne położenie, potencjał ekonomiczny, bogactwo terenów inwestycyjnych, różnorodność obszarów rozwoju, dostępność energetyki odnawialnej, wsparcie lokalnych władz czy profesjonalna kadra pracowników – oto cechy regionu przyjaznego dla biznesu, który ma szansę przyciągnąć nowych inwestorów, również z zagranicy.

Ponad 30 lat od momentu transformacji Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna inwestycyjnie dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Początkowy rozwój związany z możliwością relatywnie taniej produkcji i obsługi, obecnie napędzany jest coraz wyższymi kompetencjami kadr pracowniczych, rozwojem nowoczesnych technologii oraz energii odnawialnej, a także bogactwem terenów inwestycyjnych dostosowanych do profesjonalnej obsługi dużych i małych przedsiębiorstw.

O potencjale biznesowym regionu decyduje zatem kilka istotnych czynników, budujących atrakcyjność w oczach inwestorów, a zależą one od uwarunkowań i sposobu ich wykorzystania przez lokalne władze, tworzących wieloletnie strategie rozwoju danego obszaru.

Atrakcyjny region

Jednym z najszybciej rozwijających się obecnie regionów naszego kraju o wciąż nie do końca wykorzystanym potencjale jest województwo kujawsko-pomorskie. Strategiczne położenie umożliwia sprawny dostęp do rynków i dostawców znajdujących się w kraju i Europie. Województwo jest położone w centralnej części kraju, w samym sercu kontynentu, sąsiaduje z pięcioma innymi polskimi województwami. Jest jednym z dwóch obszarów, w którym zlokalizowane są aż dwa ośrodki władzy – administracji rządowej w Bydgoszczy i samorządowej w Toruniu. Oba wymienione miasta są ważnymi ośrodkami biznesu międzynarodowego i posiadają wysoki potencjał gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny. W rankingu „Forbesa” z 2010 r. Toruń zajął pierwsze, a Bydgoszcz dziewiąte miejsce w ocenie polskich miast najatrakcyjniejszych dla biznesu.

Dostępność

Obszar Kujawsko-Pomorskiego gęsto oplata dobrze zorganizowana infrastruktura drogowa. Tędy prowadzą autostrada A1 i droga ekspresowa S5 łączące Skandynawię z południem Polski i Europy oraz wiele dróg krajowych. Region znajduje się w również w obrębie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (z ang. Trans-European Transport Networks to program unijny dotyczący europejskich sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych).

Komunikację wspiera regionalny port lotniczy w Bydgoszczy, planowana jest linia kolejowa sprawnie łącząca z lotniskiem całe województwo. Jedną z przygotowywanych inwestycji jest Węzeł Logistyczny Bydgoszcz, który ma umożliwić powiązanie regionu m.in. z portami morskimi w Trójmieście, jak również w ujęciu międzynarodowym Bałtyk z Adriatykiem.

Wsparcie biznesu

Na atrakcyjność gospodarczą regionu wpływa wsparcie oferowane przez instytucje samorządowe. Działający na terenie kujawsko-pomorskiego przedsiębiorcy mogą liczyć na wielowymiarową pomoc w rozwoju działalności. Na wsparcie dla przedsiębiorstw położonych na terenie województwa w mijającej pepspektywie finansowej Unii Europejskiej przeznaczona była co czwarta złotówka z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Prężnie działają też marszałkowskie instytucje dysponujące m.in. preferencyjnymi pożyczkami finansowanymi z RPO. Funkcjonujące w strukturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dostarcza m.in. informacje o terenach inwestycyjnych czy możliwościach wejścia z biznesem na rynki zagraniczne.

Bogatą ofertę dla biznesu posiada Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, a początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z przestrzeni biurowej oferowanej przez inkubatory przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Z kolei Exea Data Center proponuje bezpieczną infrastrukturę i usługi IT dla biznesu, a Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych zapewniają środki finansowe na inwestycje.

Tereny inwestycyjne

Województwo kujawsko-pomorskie posiada bardzo duży zasób atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych, przygotowanych planistycznie, często kompleksowo uzbrojonych terenów pod inwestycje. Oferowane obecnie tereny zajmują tu obszar około 3 tys. ha.

Ze względu na rozmiar terenów inwestycyjnych w części gmin istnieją świetne warunki dla rozwoju działalności gospodarczych o charakterze wielkopowierzchniowym i z tego też względu o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym. Do takich należą:

– Centralny Park Inwestycyjny Dźwierzno. To potencjalnie najbardziej atrakcyjny w skali kraju wielkoobszarowy teren o powierzchni prawie 500 ha. Na wyjątkowość tej lokalizacji wpływają: bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A1, bliskość do Bydgoszczy (50 km) i Torunia (25 km), czyli miast o znaczących zasobach kadrowych, jak również brak istotnych barier środowiskowych, technicznych czy społecznych. Obszar jest własnością skarbu państwa, co pozwala na korzystanie z uproszczonych procedur administracyjnych związanych z lokalizacją inwestycji.

– Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Jest to ośrodek silnego rozwoju innowacyjności i wielodziedzinowej współpracy gospodarczej. Zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta teren o powierzchni prawie 300 ha znajduje się z dala od osiedli mieszkaniowych, jest bardzo dobrze skomunikowany z drogami ekspresowymi, autostradami i systemem linii kolejowych. Jest kompleksowo wyposażony w infrastrukturę techniczną. Na terenie parku pracuje obecnie kilka tysięcy osób, działa tu ponad 150 podmiotów.

– Brzeska Strefa Gospodarcza. To umiejscowiony na terenie gminy Brześć Kujawski teren o powierzchni około 400 ha. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 100-tysięcznego Włocławka, ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne, jest centralnie położony, a do tego w pełni uzbrojony w nowoczesną infrastrukturę techniczną. Jest to obecnie obszar silnie rozwijający się i generujący nowe miejsca pracy.

W Kujawsko-Pomorskiem wyznaczono także kilkanaście wielkopowierzchniowych terenów inwestycyjnych. Ich cechą charakterystyczną są: dobra dostępność komunikacyjna, możliwość wyboru przestrzeni inwestycyjnych o zróżnicowanych walorach, jak również bliskość dużych ośrodków miejskich, oferujących wykwalifikowane kadry oraz zaplecze finansowo-konsultingowe.

Wschodząca gwiazda

Polska jest obecnie jednym z europejskich i światowych liderów branży BPO/SSC. Ośrodki pofesjonalnych usług dla biznesu, uzależnione głównie od dostępności profesjonalnej kadry oraz odpowiedniej infrastruktury, to także najprężniej rozwijający się obecnie sektor gospodarki kujawsko-pomorskiego. Obie stolice, Toruń i Bydgoszcz otrzymały od Colliers International tytuł „wschodzącej gwiazdy” w obszarze usług z sektora BPO.

Obecnie w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje 200 tysięcy zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, a największą grupę stanowią te działające w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Jednocześnie warto wspomnieć, że w większości tych sekcji województwo wykazuje wciąż duży potencjał rozwojowy.

Wizytówką regionu jest bardzo dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy, znany z produkcji żywności wysokiej jakości. Województwo jest także liderem w produkcji papieru i wyrobów papierniczych oraz znaczącym dostawcą produkowanych chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, metali, mebli, produktów przemysłu elektromaszynowego oraz środków transportu. Do tego obszar jest zasobny w sól kamienną, wapienie i margle.

Funkcję katalizatora i akceleratora procesów innowacyjnych w gospodarce pełnią obecnie tzw. klastry gospodarcze. W Polsce powstało ich dotąd 15, a jednym z nich jest Bydgoski Klaster Przemysłowy, będący w kraju liderem branży narzędziowej oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych – dziedzin, z których Kujawsko-Pomorskie jest znane. Skupia on przedsiębiorstwa oraz instytucje okołobiznesowe, takie jak uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców czy instytucje finansowe. Bydgoski Klaster Przemysłowy jest wyróżniającym się w kraju podmiotem działającym w dziedzinie należącej do inteligentnych specjalizacji województwa.

Warto też wspomnieć o potencjale naukowo-badawczym funkcjonujących w regionie szkół wyższych, spośród których Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zalicza się do elitarnego grona uczelni badawczych, a Politechnika Bydgoska jest najmłodszą uczelnią tego typu w kraju. Ponadto dobrze rozbudowana sieć szkół zawodowych przygotowuje przyszłe kadry dla gospodarki regionu praktycznie w każdej branży, co stanowi zachętę dla przyszłych inwestorów, chcących rozpocząć biznes w Kujawsko-Pomorskiem.

Biznes stawia na OZE

Już obecnie połowa zużywanej energii elektrycznej w Kujawsko-Pomorskiem pochodzi ze źródeł odnawialnych. Podkreślić należy ich różnorodność i swoistą ewolucję. Pierwotnie czysta energia produkowana była wyłącznie przez elektrownie wodne, których działa w regionie ponad 50. Potem na dużą skalę rozwinęła się energetyka wiatrowa, a dziś województwo jest jednym z liderów w zakresie paneli fotowoltaicznych i biogazowni.

W przyjętej w 2020 roku strategii rozwoju samorząd deklaruje osiągnięcie do 2030 roku produkcji zielonej energii w takiej ilości, która całkowicie zaspokoi pełne zapotrzebowanie energetyczne województwa.

Jest to więc bardzo atrakcyjny obszar dla inwestorów z tej branży. Wciąż rozważane jest większe energetyczne wykorzystanie Wisły. Budowa stopnia wodnego w Siarzewie wzmocni w przyszłości pozycję województwa jako lidera w produkcji energii z wykorzystaniem zasobów wodnych.

Potencjał turystyczny

Nie jest to fakt powszechnie znany, ale województwo kujawsko-pomorskie jest bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym. Oferuje bazę hotelową o wysokim standardzie wraz z zapleczem konferencyjnym do spotkań biznesowych, kongresów, znanych międzynarodowych imprez kulturalnych oraz sportowych. Ponadto ze względu na wysokie walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe ma także atrakcyjne warunki dla pobytów wakacyjnych i urlopowych.

Znajdujący się na terenie regionu Toruń to obiekt Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, z tego względu stanowi atrakcję turystyczną województwa kujawsko-pomorskiego o największym potencjale. Średniowieczny zespół miejski to jeden z najlepiej zachowanych pierwotnych kompleksów architektoniczno-urbanistycznych w całej Europie. Są to doskonałe warunki do rozwoju kompleksowego produktu turystycznego, który obejmuje wszelkie działania kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe.

Oprócz Torunia wśród miejsc o największej atrakcyjności turystycznej wymienić należy Biskupin – jako najsłynniejszy w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny, Chełmno – pomnik historii i ośrodek dziedzictwa historyczno-kulturowego, Bory Tucholskie i Pojezierze Brodnickie oraz Bydgoszcz – nazywaną wodną stolicą Polski, ale będącą również głównym ośrodkiem biznesowym i kulturalnym o wieloletniej tradycji.

Być może jednak najbardziej rozpoznawalną ofertą turystyczną regionu są jego uzdrowiska. Co piąty kuracjusz polskich uzdrowisk leczy się na terenie Kujawsko-Pomorskiego. Ciechocinek oraz Inowrocław mają ugruntowaną renomę znakomitych uzdrowisk. Oprócz tych dwóch flagowych przedsiębiorstw coraz prężniej rozwija się najmniejsze uzdrowisko w województwie – Wieniec-Zdrój.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane