Leasing zwrotny uwolni gotówkę

Sprzedać firmie leasingowej swój sprzęt, żeby go potem od niej wynająć — to dobry sposób na poprawę płynności

W każdej firmie jest coś, co można sprzedać. Jeśli to część majątku, bez której możemy się obyć, nie ma prostszego sposobu na uwolnienie gotówki. Ale jeżeli majątek przedsiębiorcy składa się tylko z rzeczy niezbędnych do prowadzenia biznesu, to też nic straconego. Można go sprzedać i nadal z niego korzystać. Na tym właśnie polega leasing zwrotny.

SPRZEDAĆ, ŻEBY ODKUPIĆ: Sprzedany firmie leasingowej sprzęt można wynająć, a potem z powrotem odkupić. — Leasingobiorca otrzymuje prawo nabycia nieruchomości po zakończeniu umowy, i to za z góry określoną cenę — mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w BZ WBK Leasing.zarządzający w BZ WBK Leasing. [FOT. ARC]
Zobacz więcej

SPRZEDAĆ, ŻEBY ODKUPIĆ: Sprzedany firmie leasingowej sprzęt można wynająć, a potem z powrotem odkupić. — Leasingobiorca otrzymuje prawo nabycia nieruchomości po zakończeniu umowy, i to za z góry określoną cenę — mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w BZ WBK Leasing.zarządzający w BZ WBK Leasing. [FOT. ARC]

Na gorszy czas

— Leasingobiorca sprzedaje firmie leasingowej aktywa, które do tej pory stanowiły jego własność, z zastrzeżeniem, że dalej będzie mógł z nich korzystać na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Zgodnie z taką formułą, od momentu podpisania umowy, właścicielem środka trwałego zostaje firma leasingowa, ale nie zmienia się podmiot faktycznie korzystający z tego środka — tłumaczy Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w BZ WBK Leasing. Takie rozwiązanie wydaje się idealne dla firm, które potrzebują gotówki, np. na inwestycje albo poprawę płynności.

— Leasing zwrotny otwiera drogę do linii kredytowej, błyskawicznie poprawia płynność finansową poprzez uwolnienie gotówki, „zamrożonej” w majątku dotychczas będącym własnością klienta, oraz wspomaga kontrolę wydatków dzięki stałym miesięcznym ratom leasingowym — zapewnia Michał Chudzik, dyrektor zarządzający w Alphabet Polska. Raty firma może finansować z pieniędzy wygenerowanych z bieżącej działalności. Albo — jeśli przedmiotem leasingu jest nieruchomość — z jej najmu. Przedsiębiorcy doceniają leasing zwrotny zwłaszcza w trudnych czasach.

— Jest on szczególnie chętnie wykorzystywany w okresie dekoniunktury lub na początku odbicia gospodarczego, kiedy przedsiębiorcy w krótkim czasie potrzebują znacznych kwot na inwestycje, a dysponują aktywami, które mogą refinansować — zauważa Bartosz Bakes, dyrektor sprzedaży w Europejskim Funduszu Leasingowym (EFL). Taki leasing od zwykłego różni się głównie podmiotem, który sprzedaje przedmiot leasingu firmie leasingowej.

— Pozostałe zasady są takie same — mówi Mariusz Włodarczyk.

A więc leasing zwrotny może być zarówno finansowy, jak i operacyjny — przedsiębiorca sam dokonuje wyboru. Można leasingować nieruchomości, m.in. budynki handlowe, usługowe czy biurowe, oraz środki trwałe z branży motoryzacyjnej, rolniczej, budowlanej czy IT. Najczęściej przedmiotem leasingu zwrotnego są aktywa, w których przedsiębiorstwo ma zamrożone znaczne pieniądze — czyli nieruchomości, zaawansowane linie technologiczne oraz specjalistyczne maszyny o dużej wartości. Zdarzają się także wartościowe pojazdy.

— W BZ WBK Leasing w takiej formie najczęściej finansujemy obiekty przemysłowe, przede wszystkim hale produkcyjne, magazyny i bazy logistyczne, a także maszyny — twierdzi Mariusz Włodarczyk. Można także tym sposobem sfinansować nieruchomości w budowie. — Klient podpisuje jedną umowę na dwie usługi finansowe — kredyt pomostowy na budowę oraz leasing zwrotny po zakończeniu inwestycji — mówi Bartosz Bakes.

Im lepiej, tym taniej

Choć leasing zwrotny to dobry sposób na uwolnienie potrzebnej gotówki i poprawę płynności finansowej, to nie może być wykorzystywany przez firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. — Leasingodawcy udzielają leasingu, w tym zwrotnego, tylko stabilnym podmiotom dobrze prosperującym na rynku, które ten instrument finansowy chcą wykorzystać na realizację inwestycji i dalszy rozwój — przestrzega Mariusz Włodarczyk.

Od stanu firmy zależeć też będzie cena leasingu zwrotnego.

— Generalnie można przyjąć, że im lepsza kondycja finansowa klienta i stan środka trwałego, tym koszty umowy będą niższe — zauważa Sławomir Dudziak, dyrektor biura dużych firm w Pekao Leasing. — Zasadniczo, koszty umowy leasingu zwrotnego są zbliżone do kosztów standardowej umowy leasingowej. Firmy leasingowe ustalają je indywidualnie dla każdej transakcji — w zależności m.in. od statusu klienta, rodzaju i wartości refinansowanego przedmiotu oraz waluty i okresu trwania umowy — tłumaczy Mariusz Włodarczyk. Koszty, które praktycznie zawsze występują przy leasingu zwrotnym, a nie ma ich przy leasingu nowego środka trwałego, dotyczą wyceny i weryfikacji. Natomiast to, za ile przedsiębiorca sprzeda przedmiot, który chce potem wziąć w leasing, ustalane jest na podstawie wyceny przeprowadzanej przez rzeczoznawcę na zlecenie firmy leasingowej.

— Cena zbycia jest ustalana na podstawie ekonomicznego zużycia przedmiotu leasingu i/lub wyceny rynkowej dokonanej przez odpowiedniego rzeczoznawcę — mówi Sławomir Dudziak. — W przypadku samochodów cena jest szacowana na podstawie wartości rezydualnej pojazdu, czyli jego wartości rynkowej po danym okresie użytkowania — dodaje Michał Chudzik. Czas trwania umowy leasingu zwrotnego nie różni się od innych umów leasingowych.

— W przypadku finansowania zakupu auta czas trwania umowy, łącznie z wiekiem pojazdu, nie może przekroczyć 8 lat. Natomiast leasingując nieruchomość, można zawrzeć umowę na okres nie krótszy niż 5 lat — podaje przykład Bartosz Bakes. Po zakończeniu umowy leasingu firma może ponownie zostać właścicielem przedmiotu.

— Leasingobiorca otrzymuje prawo nabycia nieruchomości po zakończeniu umowy, i to za z góry określoną cenę — mówi Mariusz Włodarczyk. Tak się kończy większość umów leasingu zwrotnego.

Zalety leasingu zwrotnego

Poprawa płynności finansowej dzięki uwolnieniu gotówki zamrożonej w środkach trwałych, otwarta droga do linii kredytowej, lepsza kontrola wydatków dzięki stałym miesięcznym ratom leasingowym, korzyści podatkowe (możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej oraz rat leasingowych).

Ograniczenia

Tylko dla firm stabilnych, dobrze prosperujących na rynku.

OKIEM PRAWNIKA

Pamiętaj o…

PAWEŁ HALWA

radca prawny i partner w kancelarii Schoenherr

Jak przy każdej znaczącej umowie, również w przypadku umowy leasingu zwrotnego ważne jest, by dokładnie zapoznać się z jej treścią, zwracając szczególną uwagę na kwestie związane z ratami, opłatami i innymi kosztami leasingu, w tym również obowiązkiem ubezpieczenia przedmiotu oraz możliwością przedterminowego rozwiązania umowy. Warto również sprawdzić, jakie będą losy przedmiotu leasingu po jego zakończeniu, w tym również rozwiązaniu umowy przed terminem. W celu zabezpieczenia zwrotnego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem leasingu przez leasingobiorcę umowa zobowiązująca finansującego do sprzedaży powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W przypadku przedmiotów, które leasingobiorca udostępnia osobom trzecim, np. na podstawie umów najmu, szczególnej uwagi wymaga kwestia relacji między nimi. Istotne są tu aspekty, takie jak wpływ transakcji na trwające umowy najmu i zabezpieczenia wniesione przez najemcę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwia Wedziuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Leasing zwrotny uwolni gotówkę