Mała ulga dla nielicznych

opublikowano: 09-10-2014, 00:00

Zawieszanie działalności dla opłacania jednej składki NFZ zaniepokoiło resort gospodarki. Ma niespodziankę dla wspólników spółek cywilnych. Do rewolucji jednak daleko

Przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność gospodarczą wyłącznie jako wspólnicy spółki cywilnej, przestaną być obciążani podwójnymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Resort gospodarki zapowiada, że przepisy nie będą w tej sprawie pozostawiać żadnych wątpliwości.

POTRZEBNE ZMIANY:
POTRZEBNE ZMIANY:
Zasady opłacania składek zdrowotnych należałoby zreformować gruntownie i ograniczyć ich liczbę, gdy przedsiębiorcy uzyskują dochody objęte odrębnie obowiązkiem ubezpieczeniowym — postuluje Dorota Wolicka, wiceprezes ZPP.
ARC

Kim jest przedsiębiorca

Problem polega na tym, jak jest pojmowana spółka cywilna. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z publicznych pieniędzy (tzw. ustawa zdrowotna) nadaje działalności wykonywanej na podstawie umowy takiej spółki odrębną formę, przez odróżnienie jej od jednej i niepodzielnej działalności gospodarczej osoby fizycznej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG). To skutek zastąpienia przed laty w wielu ustawach pojęcia podmiotu gospodarczego pojęciem przedsiębiorcy. Jego definicja od tego czasu nie obejmuje spółki cywilnej. Jednak w ślad za tą zmianą nie poszła kompleksowa nowelizacja wszystkich przepisów, odnoszących się do podmiotowości prawnej takich spółek.

Nie uporządkowano tego w regulacjach dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych, podatku od towarów i usług (VAT), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) czy systemu REGON. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którą ostatnio skierowano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, zapowiada kres błędnych interpretacji. To z ich powodu przedsiębiorca wpisany do CEIDG, prowadzącego jednocześnie wspólne z innymi osobami działania gospodarcze na podstawie umowy spółki cywilnej, musi opłacać podwójne składki.

Co w projekcie

Spółkę cywilną trzeba definiować jako umowę prawa cywilnego, a nie jako formę prowadzenia działalności gospodarczej — wynika z wyjaśnień Ministerstwa Gospodarki (MG), autora projektowanej nowelizacji. Obecnie, według ustawy zdrowotnej, działalność w takiej spółce stanowi odrębny tytuł do ubezpieczenia, bez żadnych zastrzeżeń. Pojawią się po nowelizacji. Ustawa ma wyraźnie precyzować, że jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychody jedynie z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w formie spółki cywilnej i nie uzyskuje przychodów z działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG, wówczas składka na ubezpieczenie zdrowotne ma być opłacana jedynie od tego rodzaju działalności, z której ubezpieczony uzyskuje przychód. Obecnie przedsiębiorcy obchodzą przepisy, nakazujące im płacenia podwójnych składek. Zawieszają w centralnej ewidencji działalność nazywaną przez nich jako indywidualna i deklarują, że wykonują ją w ramach umowy spółki cywilnej.

Kropla w morzu…

Jednak proponowane rozwiązanie rozwiąże tylko jeden z problemów przedsiębiorców.

— To niejedyna do uregulowania taka sprawa. Proponowana zmiana dotyczy tylko działania w spółkach cywilnych, podczas gdy przedsiębiorcy od dawna zgłaszają problem wielokrotnego obciążenia skład-kami. Płacą je nierzadko nie tylko z dwóch tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych, ale również z większej ich liczby — mówi Dorota Wolicka, wiceprezes i dyrektor Biura Interwencji i Organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają proponowany przepis. Jednak mają wątpliwości co do sformułowań nowego przepisu, które mogą budzić problemy interpretacyjne.

— Chodzi o stwierdzenie, że „składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana jedynie od tego rodzaju działalności, z którego ubezpieczony uzyskuje przychód”. Literalne brzmienie przepisu, uzależniające opłacanie składki od uzyskania przychodu, może być kłopotliwe. Taka konstrukcja regulacji budzi niepokój, gdyż w praktyce może okazać się utrudnione postępowanie zgodnie z proponowanym przepisem — podkreśla Klaudia Kaniecka z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

Niemniej ekspertka uważa, że wprowadzenie tego przepisu może być jednak pierwszym krokiem do wyeliminowania obciążania przedsiębiorców opłacaniem więcej niż jednej składki zdrowotnej. Zdaniem Doroty Wolickiej, zasady opłacania składek zdrowotnych należałoby zreformować gruntownie i ograniczyć ich liczbę, w przypadku gdy przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła objętego obowiązkiem odprowadzania tej daniny.

— Znowu jest nierówność. Ponadto wielokrotność płaconych składek nie ma żadnego wpływu na dostęp do publicznych usług medycznych, z których większość przedsiębiorców, zwłaszcza mikro- i małych, nawet nie korzysta, bo nie mogą pozwolić sobie na absencję. Kiedy poważniej chorują, szukają porady lekarskiej z reguły w prywatnych klinikach, gdzie wykupują abonamenty — wyjaśnia wiceprezes ZPP.

Kiedy przedsiębiorcy płacą składki zdrowotne

Obowiązek opłacania składek NFZ od prowadzonej działalności nie zależy od jej rodzaju określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Znaczenie ma jej forma prawna, wskazana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z publicznych pieniędzy. Według ustawy, składka zdrowotna jest opłacana odrębnie od każdego z poniższych rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej w formie: spółki cywilnej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komadytowej, spółki partnerskiej. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju wymienionych wyżej działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. Ponadto składki należy odprowadzać od wykonywania: działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta, wolnego zawodu, zdefiniowanego w przepisach o zryczałtowanych podatkach dochodowych (np. ryczałcie ewidencjonowanym), wolnego zawodu, z którego przychody są uznane za przychody z działalności gospodarczej objętej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), innej pozarolniczej działalności prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych szczególnych.

 

Pojęcie spółki cywilnej

Spółka cywilna jest umową przedsiębiorców, w wyniku której zobowiązują się oni do wspólnego działania w określonym celu. Nie stanowi ona odrębnego podmiotu w obrocie gospodarczym. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli nawet w ramach zawartej umowy zamiarem wspólników jest właśnie prowadzenie takiej działalności, polegającej na realizacji wspólnego przedsięwzięcia zmierzającego do jednego celu gospodarczego, to wspólnicy działają jako odrębni przedsiębiorcy.

270, 40 zł - tyle wynosi w tym roku miesięczna składka zdrowotna.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane