Obligacje obligują

Michał Kowalski, Expander
opublikowano: 18-12-2006, 00:00

Obecnie dochodowość obligacji waha się od 3,9 proc. do około 5 proc. w skali roku. I, w przeciwieństwie do lokat, można je „zerwać” bezkarnie.

Wyobraźmy sobie, że pracownik banku proponuje nam lokatę na dowolny okres, na stopę zmienną lub stałą. Z możliwością zerwania lokaty w każdym momencie, bez utraty odsetek. Jaki bank ma w swojej ofercie taką propozycję? Żaden.

Taki wybór ma nabywca obligacji skarbowych.

Na GPW bardziej elastycznie

Obligacje skarbowe można kupić albo bezpośrednio od państwa za pośrednictwem banku PKO BP (tzw. obligacje detaliczne — patrz ramka), albo na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Każdy inwestor posiadający rachunek inwestycyjny może kupić dowolną liczbę obligacji — 5 sztuk czy 500, o dowolnym terminie wykupu.

Jeśli zdecydujemy się na zakup obligacji detalicznych w banku PKO BP, mamy do wyboru obligacje trzy-, cztero- lub dziesięcioletnie o zmiennej stopie procentowej lub dwuletnie o stałym oprocentowaniu. Z wyjątkiem obligacji trzyletnich, wszystkie obligacje detaliczne można kupić tylko w czasie trwania subskrypcji (albo w drodze umowy cywilno-prawnej). Obligacje trzyletnie (z symbolem TZ) oraz pozostałe obligacje hurtowe (oferowane na przetargach, ale nie osobom fizycznym) można kupić na giełdzie.

Na warszawskim parkiecie są notowane obligacje o bardzo różnych terminach zapadalności od kilku miesięcy (np. sierpień br.) do nawet kilkunastu lat.

Większa płynność inwestycji

Zdecydowaną zaletą w porównaniu lokatami bankowymi jest możliwość wyjścia z inwestycji bez utraty odsetek. Jeśli obligacje są notowane na GPW, można każdego dnia złożyć zlecenie sprzedaży lub kupna obligacji. Aby złożyć zlecenie, trzeba mieć rachunek inwestycyjny w domu maklerskim, z czym wiążą się koszty m.in. opłaty za prowadzenie rachunku (kilkadziesiąt złotych rocznie) oraz prowizje od transakcji (od 0,2 proc. do 1,5-2 proc.). Jeśli jesteśmy właścicielami obligacji detalicznych nienotowanych na GPW, możemy złożyć w banku PKO BP dyspozycję przedterminowego wykupu obligacji. Również w tym przypadku należy liczyć się z opłatą wysokości 1 zł od każdej obligacji wartej 100 zł.

Te papiery ciągle drożeją

Obecnie rentowności obligacji (rentowność, czyli dochodowość obligacji, biorąc pod uwagę wartość wypłaconych odsetek w trakcie jej trwania i wartość nominalną przy założeniu, że czekamy do wykupu) wahają się w granicach 3,8-4 proc. dla obligacji o terminie wykupu do 1 roku oraz od 4 do 5 proc. dla obligacji o terminie wykupu od 1 do 15 lat. n

Obligacje detaliczne w sprzedaży za pośrednictwem banku PKO BP

EDO — emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji, a w kolejnych latach – od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. Zmienne oprocentowanie obligacji EDO jest uzależnione od wskaźnika inflacji i stanowi w danym roku sumę stopy inflacji za 12 miesięcy poprzedzających dany okres oraz ustalonej marży odsetkowej. Odsetki są wypłacane dopiero w momencie wykupu obligacji.

COI — czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje skarbowe; oprocentowanie tych obligacji jest zmienne, uzależnione od poziomu inflacji. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji po każdym pełnym roku oszczędzania. Oprocentowanie opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz marży odsetkowej.

Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Właściciel obligacji ma prawo do przedstawienia dowolnej liczby obligacji do przedterminowego wykupu. W przypadku skorzystania przez nabywcę obligacji COI z przedterminowego wykupu wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 1 zł od każdej obligacji (czyli 1 proc. wartości nominalnej). Emisja obligacji czteroletnich odbywa się co miesiąc.

TZ — trzyletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu, aktualizowanym co sześć miesięcy.

Oprocentowanie jest ustalane na podstawie wskaźnika WIBOR 6M, a naliczone odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co pół roku. Obligacje te są wprowadzane do obrotu na GPW, można więc je kupić i sprzedać w dowolnym momencie, ale nie można przedstawić ich do przedterminowego wykupu. Emisja obligacji trzyletnich odbywa się co trzy miesiące.

DOS — dwuletnie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym roku (w pierwszym okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji, a w drugim (drugi okres odsetkowy) od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego. Wypłata odsetek następuje przy wykupie obligacji. Obligacje te, podobnie jak obligacje COI, nie są w obrocie giełdowym i można je przedstawić do przedterminowego wykupu (1 proc. opłaty). Emisja tych obligacji odbywa się co miesiąc.

Nazwa danej serii obligacji składa się z dwóch-trzech liter oraz czterech cyfr. Litery oznaczają skrót nazwy obligacji, np. TZ — trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu, PS — pięcioletnie o stałym oprocentowaniu, a cyfry miesiąc i rok zapadalności. Na przykład obligacja PS0310 jest obligacją pięcioletnią o stałym oprocentowaniu i terminie wykupu w marcu 2010 roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Michał Kowalski, Expander

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Obligacje / Obligacje obligują