Paged <PAGD.WA> zmiana praw z akcji

Paged <PAGD.WA> zmiana praw z akcji ZMIANA PRAW Z AKCJI RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2004 Zarząd "Paged" S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia br. powziął informację o podjęciu w dniu 28 stycznia 2004r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały Nr 33/04 dotyczącej zamiany i asymilacji akcji "Paged" S.A. Zarząd KDPW S.A. postanowił dokonać w dniu 2 lutego 2004 r. zamiany 9.750 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 2,00 złotych każda oznaczonych kodem PLPAGED00025 na akcje zwykłe na okaziciela, jak również dokonać w dniu 3 lutego br. asymilacji 9.750 akcji na okaziciela powstałych po zamianie z 992.000 akcji zwykłych na okaziciela "Paged" S.A. oznaczonymi kodem PLPAGED00074. Postanowienia par. 4 ust. 3 Statutu "Paged" S.A. stanowią, iż zamiana akcji imiennej na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zgoda na zamianę wspomnianych 9.750 akcji została wyrażona w uchwale Rady Nadzorczej nr 205/2002 z 30 sierpnia 2002 r. o następującej treści: Uchwała nr 205/2002 Rady Nadzorczej "Paged" Spółki Akcyjnej w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela; §1 Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskami akcjonariuszy Paged S.A.: 1) Zakłady Płyt Wiórowych S.A., ul. Wiórowa 1, 19-2030 GRAJEWO (wniosek z dnia 19 sierpnia 2002 r.) - właściciela 250 sztuk akcji imiennych serii A o numerach od 4.737.376 do 4.737.625; 2) PAGED - Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Tartaczna 7, 16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA (wniosek z dnia 8 sierpnia 2002 r.) - właściciela 3.750 sztuk akcji imiennych serii A o numerach od 4.731.976 do 4.735.725; 3) Olsztyńskie Fabryki Mebli Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 27, 13-200 DZIAŁDOWO (wniosek z dnia 29 lipca 2002 r.) - właściciela 9.500 sztuk akcji imiennych serii A o numerach od 4.574.226 do 4.583.725; 4) SWEDWOOD POLAND S.A., ul. Mieszka I 82/83, 71-011 SZCZECIN (wniosek z dnia 10 lipca 2002 r.) - właściciela 9.500 sztuk akcji imiennych serii A o numerach od 4.842.376 do 4.851.875; 5) Zakłady Płyt Pilśniowych CZARNA WODA S.A., ul. Mickiewicza 10, 82-262 CZARNA WODA (wniosek z dnia 19 lipca 2002 r.) - właściciela 250 sztuk akcji imiennych serii A o numerach od 4.737.626 do 4.737.875; wyraża zgodę na zamianę wyżej wymienionych 23.250 akcji imiennych "Paged" S.A. serii A na akcje na okaziciela. §2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie - przy 3 głosach ZA. Papiery wartościowe, które były przedmiotem ww. Uchwały Zarządu KDPW S.A. zostały wymienione w §1 pkt 1 i 4 Uchwały nr 205/2002 Rady Nadzorczej "Paged" S.A. Po zamianie właściciele akcji imiennych, które zostaną poddane konwersji, utracą jedynie prawa wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, gdyż z postanowień statutu, ani innych dokumentów podstawowych Spółki, nie wynikają żadne dodatkowe prawa z akcji imiennych dla akcjonariuszy posiadających takie akcje. Akcjonariusze utracą prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu w oparciu o wpis w księdze akcyjnej istniejący co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, jednakże będą mieli prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o ile w odpowiednim czasie złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcje imienne, które zostaną zamienione z dniem 3 lutego br. na akcje na okaziciela, są akcjami zwykłymi, tj. nie są w żaden sposób uprzywilejowane w stosunku do pozostałych akcji. Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ

Być może zainteresuje Cię też: