Plan pomaga dbać o środowisko

KRZYSZTOF GRAD
27-04-2012, 00:00

KOMENTARZ PARTNERA DODATKU

KRZYSZTOF GRAD

dyrektor biura komunikacji Ciech

Praktycznie żadna firma, instytucja czy jednostka samorządu terytorialnego nie może nie uwzględniać działań na rzecz ochrony środowiska. Oczywiście inne narzędzia mogą przy tym wykorzystywać np. gminy, a inne przedsiębiorstwa.

Grupa Chemiczna Ciech od lat wiele uwagi poświęca działaniom proekologicznym, społecznym i pracowniczym. Potwierdza to m.in. włączenie Ciechu w 2009 r. do grona odpowiedzialnych społecznie spółek giełdowych, ujętych w pierwszej edycji tzw. Respect Indeksu — projektu wprowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, realizowanego przy współpracy z partnerami zewnętrznymi. W skład Respect Indeksu, po weryfikacji stopnia, w jakim spełniają one przyjęte kryteria, wchodzą za każdym razem wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania i to zarówno w dziedzinie ładu korporacyjnego, informacyjnego, relacji z inwestorami, jak i właśnie czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W najnowszej edycji Respect Indeksu Ciech znalazł się wśród 23 firm, które spełniają bardzo wysokie wymagania tego projektu.

Dbałość o środowisko powinna być jednym z priorytetów w budowaniu strategii biznesowej każdej firmy i tak właśnie jest w Grupie Chemicznej Ciech. Stale zwiększamy skalę inwestycji proekologicznych i podnoszących poziom bezpieczeństwa produkcji. Podejmujemy działania prowadzące do ograniczania emisji zanieczyszczeń i efektywnego zużycia surowców i energii.

Nowoczesna działalność na rzecz ochrony środowiska nie powinna być oderwana od otoczenia, w którym działa firma, lecz zintegrowana z działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Narzędziem do realizacji tego celu w naszej grupie jest Środowiskowo-Społeczny Plan Działania, który potocznie określa się skrótem ESAP, od angielskiego Environmental and Social Action Plan. Jego opracowanie, wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, rozpoczęto w2011 r. Istotnym elementem ESAP są systemy zarządzania środowiskiem, kwestiami społecznymi i bezpieczeństwem. Firmy stosują wiele systemów zarządzania tzw. relacjami środowiskiem. Spółki Grupy Ciech od lat działają zgodnie z popularnymi normami ISO. Co zatem wyjątkowego jest w planie ESAP? Przede wszystkim jego realizacja umożliwia integrację na poziomie Grupy, dając możliwość dzielenia się doświadczeniem. Ciech zamieszcza nietechniczne streszczenia raportu na stronach internetowych spółek Grupy. W ten sposób zapewnia dostęp do tych informacji.

Plan zawiera wykaz zadań o charakterze zarządczym. Jedne z nich dotyczą opracowania zasad współpracy z zainteresowanymi stronami (Stakeholders Engagement Plan — SEP) inne są związane z bieżącą działalnością kluczowych spółek Ciech. Wskazana przez EBOiR specjalistyczna firma przeprowadziła w Grupie audyty, które pozwoliły zidentyfikować działania operacyjne, np. wdrożenie systemów zarządzania środowiskiem, oraz działania inwestycyjne, które mogą w znacznym stopniu wpłynąć na środowisko. Działania te ujęto w Planie.

ESAP realizowany przez Grupę Ciech to najwyższej jakości standardy w dziedzinie zarządzania środowiskiem, kwestiami społecznymi i bezpieczeństwem pracowników. Spółki produkcyjne Grupy Ciech zobowiązały się w jego ramach do realizacji wielu projektów proekologicznych. Znalazły się wśród nich m.in.: modernizacja elektrociepłowni w EC Janikowo Soda Polska Ciech, która umożliwi redukcję zużycia węgla o 8 proc., a co za tym idzie wpłynie na ograniczenie emisji CO 2.

ESAP ma wymiar wieloletni i co roku Grupa Ciech przedstawia bankowi raport z jego realizacji. Pierwszy raport za rok 2011 został przyjęty przez EBOiR bez zastrzeżeń. Przed Grupą kolejne działania przewidziane w ESAP na rok 2012 i lata kolejne.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KRZYSZTOF GRAD

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Ekologia / Plan pomaga dbać o środowisko