Platformy startowe pomogą przekuć pomysł w start-up

opublikowano: 18-05-2015, 00:00

Masz pomysł na innowacyjny biznes? Skorzystaj z nowego działania w programie Polska Wschodnia. Czeka wsparcie w postaci usług, mentoringu i dotacji

W nowej unijnej perspektywie wschodnie regiony znów mogą liczyć na wsparcie z przeznaczonego dla nich specjalnego programu. W latach 2007-2013 taką rolę spełniał Rozwój Polski Wschodniej, teraz jego zadania przejmie program pod nazwą Polska Wschodnia. W jego puli są 2 mld EUR unijnych funduszy na przedsięwzięcia realizowane w pięciu województwach — lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Warto zauważyć, że nowy instrument wsparcia w porównaniu z poprzednikiem kładzie większy nacisk na pomoc dla biznesu.

— Najważniejsze cele programu Polska Wschodnia to wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w tym makroregionie. Chcemy pomóc młodym ludziom wystartować z perspektywicznym biznesem opartym na innowacjach — mówi Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Tylko dla młodych

Głównym działaniem, które ma w tym pomóc, będą „Platformy startowe dla nowych pomysłów” — nowy instrument kompleksowo wspierający osoby mające ciekawe, innowacyjne pomysły na biznes. — Pomysł platform startowych dla firm typu start-up może być lekarstwem na wysokie bezrobocie regionów wschodnich i zahamowanie odpływu z tych terenów wykształconych absolwentów szkół technicznych. Idea jest bardzo prosta — osoby do 35. roku życia, studenci ostatnich lat i absolwenci ze swoim pomysłem zgłaszają się do wybranych ośrodków innowacji, które będą pełniły rolę tzw. animatorów „Platform startowych”. Chodzi głównie o takie instytucje, jak inkubatory przedsiębiorczości lub parki naukowo-technologiczne.

Tam po analizie i sprawdzeniu realności inwestycji najlepsi zakładają swój biznes — mówi Paweł Rak, koordynator sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. Jakie projekty mają szanse na pomoc? Do wsparcia kwalifikować się będą koncepcje mające innowacyjne zastosowanie w wysokich i średnich technologiach, ale też rozwiązania, które mogą być wykorzystywane jako produkt czy usługa w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej.

Koncepcja nie wystarczy

Warto pamiętać, że sam zamysł innowacyjnego przedsięwzięcia to zbyt mało — najlepiejod razu przeprowadzić jego weryfikację pod kątem szans rynkowych. Nie mniej ważny będzie wybór właściwego modelu biznesowego. Uporządkowany proces badania rynku i właściwa strategia prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa — to elementy, których najczęściej brakuje początkującym start-upom.

One też przyczyniają się do niepowodzenia wielu dobrze zapowiadających się przedsięwzięć. Wystarczy, że przedsiębiorca niewłaściwie oceni potrzeby klientów lub wybierze nieodpowiedni kanał dystrybucji. Jak nie popełniać takich błędów? Zgłosić się do „Platformy startowej”. Tu pomysłodawca będzie mógł skorzystać z różnych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu.

Przeprowadzone zostanie m.in. weryfikowanie i testowanie rynku. Do tego dojdzie mentoring branżowy — w indywidualnych oraz grupowych sesjach — oraz coaching biznesowy, finansowy, technologiczny i obejmujący marketing. Ale nie chodzi tylko o usługi — młodym przedsiębiorcom udostępniona zostanie przestrzeń do pracy biurowej. Tu będą mogli doskonalić swoje biznesowe pomysły pod okiem ekspertów i praktyków.

Co istotne, w ramach oceny priorytetowo traktowane będą pomysły wpisujące się w obszar regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej — oraz przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Jak to działa

Młodzi ludzie będą mogli przedstawiać swoje pomysły podczas naborów prowadzonych przez „Platformy startowe”. Wyboru najlepszych koncepcji dokonają inwestorzy i specjaliści od biznesu. Pomysłodawcy, którzy zdobędą ich uznanie, zaczną tworzyć swoje firmy. Dostaną wymienione wyżej wsparcie w postaci usług, mentoringu i przestrzeni do pracy.

Okres inkubacji i pracy nad rozwojem pomysłu w celu przygotowania produktu lub usługi o minimalnej koniecznej funkcjonalności może wynieść maksymalnie do 10 miesięcy. Konieczne będzie ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, np. przez ustanowienie kamieni milowych. Ich wyniki będą warunkować dalszą możliwość finansowego wsparcia powstałego start-upu z funduszy europejskich.

Na ten etap Komisja Europejska przeznaczyła 60 mln EUR. Fundusze te będą wdrażane w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Polska Wschodnia.

Wejście na rynek

W kolejnej fazie firmy mające nowatorski produkt i gotowy model biznesowy będą mogły ubiegać się o finansowe wsparcie na rozwój działalności w makroregionie. Każda z nich może ubiegać się o dotację, która pomoże w wejściu na rynek i początkowym etapie działania na nim. Temu będą służyć fundusze z poddziałania 1.1.2. — Co ważne, wsparcie w postaci bezzwrotnej pożyczki jest pokaźne, bo osoba zakładająca taką innowacyjną firmę na terenie jednego z województw Polski Wschodniej może liczyć na kwotę od 50 tys. do 800 tys. zł — mówi Paweł Rak. Okres wsparcia rozwoju firmy w tym etapie może wynieść maksymalnie 24 miesiące. Całkowita kwota przeznaczona na to poddziałanie wynosi 140 mln EUR. Na początku zostanie przeprowadzony pilotaż, w którym rozdysponowana zostanie pula 14 mln EUR. Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialna będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Warto dodać, że warunkiem niezbędnym do realizacji „Platformy startowej” będzie utworzenie wokół niej ekosystemu wsparcia start-upów — z udziałem władz samorządowych, doświadczonych przedsiębiorców (w roli ekspertów i mentorów), uczelni, organizacji pozarządowych i innych instytucji otoczenia biznesu. Działalność tego nowego instrumentu ma przyczynić się do stworzenia w makroregionie społeczności start-upowych angażujących te podmioty.

Najpierw pilotaż

Obecnie czekamy na pilotażowy konkurs dotyczący animatorów platform, a więc instytucji otoczenia biznesu, które będą następnie prowadzić nabory pomysłów od osób chcących założyć przedsiębiorstwa. Ogłoszenie konkursu planowane jest na wrzesień, a nabór wniosków — w październiku. — W pilotażu planowane jest wsparcie co najmniej 60 start-upów, z których 30 rozpocznie działalność rynkową — mówi Paweł Rak.

Więcej informacji

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ punkty#/

Harmonogram naborów wniosków można znaleźć na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1979/harmonogram_naboru_wnioskow_ 2015_PO_PW.pdf

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu