Postępowanie przed sądami cywilnymi

Andrzej Nogal
opublikowano: 05-10-2006, 00:00

Kontrahent nie zapłacił mi za wykonane usługi. Chciałbym skierować do sądu gospodarczego pozew w trybie nakazowym, ale wolałbym nie wyzbywać się oryginałów faktur. Czy można otrzymać nakaz zapłaty bez załączenia do pozwu oryginałów?

- Zgodnie z art. 485 kodeksu postępowania cywilnego, sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód wykaże wskazanym w tym przepisie dokumentem, że żądana wierzytelność mu przysługuje. Jednym z tych dokumentów jest zaakceptowany przez dłużnika rachunek, czyli faktura. Podkreślić należy, że kodeks używa terminu „zaakceptowana”. Pojęcie to oznacza tu oświadczenie woli, w którym dłużnik uznaje istnienie zobowiązania do zapłaty. Akceptacja ta odbywa się zwykle przez złożenie podpisu na fakturze. Należy jednak pamiętać, że podpis na fakturze może mieć dwojakie znaczenie: może oznaczać jedynie przyjęcie faktury do wiadomości, jako potwierdzenie doręczenia, lub uznanie długu i zobowiązanie się do jego pokrycia. W tym drugim znaczeniu podpis będzie oznaczał akceptację rachunku, jeżeli został złożony przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu kontrahenta, z dopiskiem „akceptuję”.

Nie ma obowiązku załączania do pozwu oryginałów faktur. Kodeks dopuszcza możliwość złożenia uwierzytelnionych kopii. Zgodnie z art. 485 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego, faktury za zgodność z oryginałem może potwierdzić notariusz lub występujący w sprawie radca prawny czy adwokat. Oznacza to, że uwierzytelnić odpisy dokumentów może nie każdy adwokat lub radca prawny, lecz jedynie taki, który został w sprawie pełnomocnikiem powoda.

Prowadzę firmę w Warszawie. Zawarłem z firmą z Wrocławia umowę o wykonanie na jej rzecz prac budowlanych koło Łodzi. Nie dostałem w terminie wynagrodzenia. W jakim sądzie powinienem złożyć pozew o zapłatę?

- Właściwość miejscową sądów reguluje kodeks postępowania cywilnego w art. 27 i w następnych artykułach. Regułą ogólną jest składanie pozwów w sądzie, w którym ma swą siedzibę pozwany. W przypadku dochodzenia roszczeń z umów kodeks dopuszcza możliwość prowadzenia procesu także przed sądem właściwym dla miejsca wykonania umowy (art. 34 kodeksu postępowania cywilnego). W analizowanym przypadku miejscem spełnienia świadczenia przez pozwanego jest siedziba powoda. Wynika to z art. 454 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym świadczenie pieniężne powinno być spełnione w siedzibie wierzyciela.

W omawianym wypadku powód ma więc wybór: może wytoczyć powództwo przed sądem właściwym dla siedziby powoda lub pozwanego.

Andrzej Nogal

adwokat prowadzący indywidualną praktykę w Warszawie

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Andrzej Nogal

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu