RCSS ujawnia negatywy w polskiej gospodarce

Marek Matusiak
opublikowano: 07-02-2000, 00:00

RCSS ujawnia negatywy w polskiej gospodarce

DO PRZODU, ALE NIE BEZ TRUDNOŚCI: Mimo wielu zagrożeń, w bieżącym roku możliwe jest przyspieszenie wzrostu produktu krajowego brutto.

Dla procesów społeczno-gospodarczych w drugiej połowie ubiegłego roku najbardziej charakterystyczne było wzmocnienie tendencji wzrostowych w sferze realnej — po okresie silnego spadku na przełomie 1998 i 1999 roku, spowodowanego kryzysem rosyjskim i zmniejszeniem aktywności gospodarczej sfery euro — powiedział Jerzy Kropiwnicki, kierujący Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, w swej pierwszej po dłuższej przerwie oficjalnej wypowiedzi na temat stanu polskiej gospodarki.

Z GOSPODARCZYCH pozytywów zwraca uwagę systematycznie rosnący przyrost produktu krajowego brutto. Czynnikiem ożywiającym koniunkturę stał się popyt wewnętrzny, a szczególnie konsumpcyjny. Spożycie indywidualne wzrosło w ubiegłym roku o 5 proc., a więc w tempie wyższym niż w 1998 roku (4,7 proc.) — nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, iż w dużej mierze jest to konsumpcja na poczet przyszłych dochodów (odnotowano znaczny przyrost kredytów dla gospodarstw domowych, wynoszący realnie, a więc po uwzględnieniu wskaźnika inflacji, aż 39,5 proc.).

W TEN OTO SPOSÓB zaczęły się schody. Ich kolejnym stopniem są inwestycje. Wprawdzie po upływie trzech pierwszych kwartałów (dane całoroczne nie zostały jeszcze zsumowane) nakłady inwestycyjne były o 6,5 proc. wyższe niż rok wcześniej, ale wzrost stopy inwestycji był wyraźnie wolniejszy niż w latach poprzednich. Mało tego — obserwuje się też niekorzystne zmiany w strukturze inwestowania: obniża się poziom inwestycji w przemyśle przetwórczym oraz w działach uznawanych za nośniki postępu technicznego i technologicznego.

NIEWIELKA POPRAWA sytuacji w handlu zagranicznym w ostatnich miesiącach roku nie zmienia faktu, iż nadal jest ona zdecydowanie zła. W stosunku do poprzedniego roku obniżyła się wartość zarówno eksportu, jak i importu, choć zgodnie z założeniami budżetu ten pierwszy miał się zwiększyć o 8,9 proc., drugi — zaś o 11,5 proc. Wzrost deficytu płatności towarowych, przy pogłębiającym się deficycie płatności usługowych i malejącym dodatnim saldzie obrotów niesklasyfikowanych, spowodował, że deficyt obrotów bieżących bilansu płatniczego był o 70 proc. wyższy niż przed rokiem. W relacji do PKB wyniósł on 7,6 proc., wobec 4,4 proc. w 1998 roku i 3,0 proc. w 1997 roku.

JEŚLI DO TEGO dodamy zdecydowanie wyższy niż przewidywano wskaźnik inflacji oraz wręcz katastrofalną sytuację na rynku pracy, co powoduje systematyczny wzrost stopy bezrobocia, to — jak wynika z danych RCSS — obraz polskiej gospodarki nie jest zbyt optymistyczny.

W SUMIE jednak w drugiej połowie ubiegłego roku obserwowano poprawę koniunktury i wyraźne ożywienie procesów produkcyjnych. Nie złagodziło to jednak wszystkich negatywnych tendencji występujących w gospodarce od ostatniego kwartału 1998 roku, co będzie miało wpływ na tegoroczny przebieg procesów gospodarczych. Mimo to w bieżącym roku możliwe jest przyspieszenie wzrostu PKB do — jak to szacuje RCSS — około 5 proc. Wpłynąć ma na to głównie wysoki poziom produkcji przemysłowej, której czynnikami napędowymi może być z jednej strony eksport, łączący się z poprawą koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych, z drugiej zaś inwestycje, w wyniku korzystniejszej niż w ubiegłym roku sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

NATOMIAST do grona największych zagrożeń analitycy RCSS zaliczają — i słusznie — wysokie ujemne saldo obrotów bieżących, które w relacji do PKB może przekroczyć poziom 7 proc., pogarszającą się sytuację na rynku pracy, grożącą dalszym wzrostem stopy bezrobocia, a także nadal wysoką inflację, szczególnie uciążliwą w pierwszym półroczu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Matusiak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / RCSS ujawnia negatywy w polskiej gospodarce