Rynek energii nadal cierpi na nazbyt wiele barier

Agnieszka Berger
opublikowano: 13-04-2001, 00:00

Rynek energii nadal cierpi na nazbyt wiele barier

Mimo długotrwałych prac nad wdrożeniem konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, nadal istnieją liczne bariery uniemożliwiające jego funkcjonowanie. Takiego zdania są przedstawiciele firm energetycznych skupieni w Komitecie Studiów Obrotu działającym w ramach europejskiej organizacji branżowej Eurelectric.

Zdaniem członków Komitetu Obrotu, jednym z nie spełnionych wciąż warunków uruchomienia wolnego rynku energii jest nowelizacja ustawy prawo energetyczne i związanych z nią aktów wykonawczych. Zmiany legislacyjne powinny m.in. jednoznacznie uregulować kwestię wprowadzenia systemu opłat kompensacyjnych oraz ujednolicić zasady i opłaty za dostęp do sieci i świadczenie usług przesyłowych. Prace nad uruchomieniem SOK przedłużają się, a obowiązująca formalnie zasada dostępu stron trzecich do sieci przesyłowych (tzw. TPA) w praktyce nie jest realizowana. Ustanowienie zasady TPA nie wyeliminowało też w spółkach dystrybucyjnych problemu tzw. subsydiowania skrośnego między dystrybucją a obrotem energią elektryczną.

Jak w Europie

Według KSO, znowelizowane przepisy powinny również zapewnić stworzenie spójnego systemu bilansowania i rozliczeń uczestników rynku oraz umożliwić krajowy i międzynarodowy handel pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń przez producentów energii. Należy także zadbać o pełną spójność polskiego prawa energetycznego z jego odpowiednikami w innych krajach.

Przedstawiciele komitetu podkreślają, że regulacje dotyczące przygotowywanego przez Polskie Siecie Elektroenergetyczne dobowo-godzinowego rynku bilansującego powinny zyskać powszechną akceptację w branży. Dotyczy to również innych dokumentów regulujących stosunki pomiędzy operatorem systemu przesyłowego (PSE) , operatorami sieci rozdzielczych (spółki dystrybucyjne) i Giełdą Energii a pozostałymi uczestnikami rynku.

Osłabić PSE

Wśród barier zakłócających funkcjonowanie rynku energii członkowie KSO wymieniają również dominację PSE, która — ich zdaniem — polega na ograniczaniu dwustronnych kontraktów na sprzedaż energii, narzucaniu cen na rynku bilansowym i niedopuszczaniu do realizacji transakcji zawartych na giełdzie. Według komitetu, konieczne jest rozdzielenie skoncentrowanych obecnie w PSE funkcji operatora systemu przesyłowego i firmy obrotu energią.

Za dużo państwa

Tworzeniu konkurencyjnego rynku nie sprzyjają też, zdaniem przedstawicieli KSO, nadmierne ingerencje organów państwowych (takich jak Ministerstwo Gospodarki czy Urząd Regulacji Energetyki) w mechanizmy kształtowania cen i kosztów zakupu energii elektrycznej. Za niejasne uważają członkowie komitetu kryteria stosowane przez URE w procesie zatwierdzania taryf. Podkreślają też, że wskutek kształtowania cen węgla przez MG spółki dystrybucyjne mają ograniczony wpływ na wysokość kosztów zakupu energii.

Potrzebna prywatyzacja

Za kolejną istotną barierę dla rynku KSO uważa niepewność i opóźnienie procesu prywatyzacji. Przekształcenia własnościowe w sektorze, w którym większość firm wciąż stanowi własność Skarbu Państwa, powinny przebiegać równolegle z procesem liberalizacji rynku. Według członków komitetu, opóźnianie prywatyzacji stawia w trudnej sytuacji spółki dystrybucyjne, które muszą być gotowe do konkurencji z coraz liczniejszymi na polskim rynku wyspecjalizowanymi firmami obrotu energią (głównie zagranicznymi).

Przedstawiciele KSO podkreślają też, że polski rynek energii powinien być wdrażany z myślą o przyszłej integracji z Unią Europejską. Oznacza to m. in. konieczność budowania przez krajowe spółki systemów informatycznych kompatybilnych z unijnymi. Konieczne są także inwestycje w infrastrukturę sieciową, które pozwolą wyeliminować ograniczenia w międzynarodowym przesyle energii.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agnieszka Berger

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rynek energii nadal cierpi na nazbyt wiele barier