Sejm: projekt noweli Prawa bankowego odesłany do komisji

PAP
opublikowano: 24-02-2021, 16:39

Zwiększenie odporności banków i domów maklerskich na wypadek wystąpienia kryzysu na rynku finansowym to cel projektu nowelizacji Prawa bankowego i innych ustaw. W środę Sejm skierował projekt do ponownego rozpatrzenia przez komisję finansów publicznych w związku ze zgłoszeniem kolejnych poprawek.

Projekt nowelizacji wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnego pakietu CRD V/CRR II (dyrektywa CRD V i rozporządzenie CRR II), dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Regulacje są reakcją na poprzedni kryzys finansowy.

Po zmianie, Prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które choć mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych, nie są obecnie objęte nadzorem finansowym. Wskazane zostaną zasady ich organizacji, działalności oraz nadzoru nad nimi.

Projekt zakłada, że banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi, które mają się przyczynić do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Mniejsze banki o prostszym modelu biznesowym będą miały mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji niż duże, co ma wpłynąć na zmniejszenie ich kosztów operacyjnych.

Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy. Oddziały banków zagranicznych zobowiązano do przedkładania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z wykazem informacji, jakie powinno ono zawierać.

KNF będzie mogła odwołać członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienie danej funkcji. Uelastyczniony będzie też mechanizm nakładania bufora ryzyka systemowego, co ma ułatwić dopasowanie narzędzia do zidentyfikowanego ryzyka systemowego.

W trakcie drugiego czytania projektu Andrzej Szlachta (PiS) złożył w imieniu klubu sześć poprawek do projektu. W związku z tym projekt został ponownie odesłany do komisji finansów publicznych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane