Spółka Lentex czeka na osłabienie złotego

Bogusław Tażbirek
opublikowano: 08-06-2001, 00:00

Spółka Lentex czeka na osłabienie złotego

Głównym produktem spółki są wykładziny podłogowe z PCV, których sprzedaż stanowi 60 proc. przychodów. Pozostałe 40 proc. generują włókniny wykorzystywane w przemyśle odzieżowym, obuwniczym oraz meblarskim.

Udział Lentexu w polskim rynku wykładzin PCV jest szacowany na 40 proc. Drugim krajowym producentem jest Gamrat Jasło z 10-proc. udziałem. Pozostałe 50 proc. rynku to import (Belgia, Holandia, Niemcy, Francja). W związku z tym, że produkty importowane są droższe od krajowych, ich udział w ujęciu wartościowym wynosi 60 proc.

Około 20 proc. przychodów spółki generowane jest z eksportu. Jeszcze przed kryzysem rosyjskim udział ten wynosił około 25 proc., ale w związku z tym, że ówczesny eksport kierowany był głównie do Rosji i Ukrainy, kryzys spowodował spadek eksportu do kilku procent sprzedaży. Pomimo to Lentexowi udało się uzyskać poziom eksportu zbliżony do 20 proc. głównie na rynki zachodnie oraz republik nadbałtyckich.

Obecnie roczna sprzedaż wykładziny podłogowej z PCV w Polsce nie przekracza 0,8 mkw. na mieszkańca, co przy wielkości tego wskaźnika dla Europy Zachodniej na poziomie przekraczającym 1,1 mkw. pokazuje duży potencjał wzrostu rynku w ujęciu ilościowym.

Bardzo niekorzystnie działa na wyniki finansowe spółki wzmocnienie złotego. Z jednej strony spada cena importowanych wykładzin z Europy Zachodniej, a z drugiej — rentowność eksportu jest na granicy opłacalności. Lentex nie będzie się wycofywał z rynków zagranicznych. Spółka ma zamiar czekać na poprawę niekorzystnego kursu.

W latach 1997-98 Lentex przeprowadził strategiczne inwestycje w majątek trwały. Najważniejszą była budowa pierwszej w Europie Środkowej i Wschodniej linii do produkcji wykładzin szerokich (3 i 4 metry), której koszt wraz z infrastrukturą przekroczył 40 mln zł. Poza tym zamontowano linię do produkcji włóknin w oparciu o technologię igłowania wodą (Aqua Jett), dzięki czemu oferta spółki poszerzyła się o włókniny nowej generacji o wysokich walorach użytkowych. Po zrestrukturyzowaniu majątku trwałego obecnie jedynym sposobem zmniejszania kosztów jest dalsza redukcja zatrudnienia, które spółka obecnie przeprowadza — z 950 do 880 pracowników.

W skład grupy kapitałowej wchodzą również Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych, których 60 proc. akcji Lentex nabył od swojego największego akcjonariusza w połowie 1998 roku. Obecnie Lentex posiada ponad 90 proc. akcji tej firmy i dąży do pozyskania 100 proc. udziałów. PZTT to producent siatek budowlanych, gazy, tkanin technicznych, bawełnianych i szklanych. Z chwilą przejęcia pakietu kontrolnego Lentex bardziej aktywnie prowadzi restrukturyzację tej spółki. Pierwotnie planowano, że pabianicka spółka osiągnie zysk w 1999 roku, ale nie udało się to ani wówczas ani w 2000 r. Wyniki za I kwartał br. grupy kapitałowej pokazują, że PZTT wygenerował zyski, co jest dobrym prognostykiem dla wyników za cały 2001 r.

Lentex nie ma własnych sieci dystrybucji, lecz korzysta z pośrednictwa hurtowni i sieci handlowych. Obecnie około 70 proc. sprzedaży jest realizowane przez hurtownie. Pozostała część odbywa się przez markety budowlane Sprzedaż zagraniczna następuje przez zagraniczne spółki zależne lub za pośrednictwem indywidualnych kontraktów.

18 maja WZA spółki zdecydowało przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2000 wynoszący 8,415 mln zł na: zwiększenie kapitału zapasowego — 1,92 mln zł, dywidendę — 4,72 mln zł, fundusz socjalny — 0,19 mln zł oraz na wykup własnych akcji w celu umorzenia — 1,57 mln zł. Wysokość dywidendy wyniesie 75 groszy na akcję, ustalenie praw nastąpi 2 lipca 2001 r., a jej wypłata 6 sierpnia 2001 r. Decyzja o przeznaczeniu części środków na umorzenie akcji wynika ze znacznej przeceny kursu giełdowego w ostatnich kilkunastu miesiącach. W przypadku akcjonariuszy chęć podwyższenia wyceny rynkowej wynika z jej wpływu na wycenę aktywów, a w przypadku zarządu spółki jest dodatkowo zdeterminowana opcją menedżerską, która umożliwia zarządowi spółki zakup 60 tys. akcji rocznie po 18,96 zł.

Przychody spółki w ostatnich trzech latach były realnie słabsze niż rok wcześniej. W 2000 roku były nawet mniejsze nominalnie. Głównie było to spowodowane konsekwencjami kryzysu na rynku rosyjskim w 1998 roku, na którym realizowano sprzedaż bardzo rentownego eksportu. Po wybuchu kryzysu, oprócz braku rynku eksportowego, agresywniej weszła na polski rynek konkurencja zagraniczna, która szukała alternatywnych do rosyjskiego rynków zbytu. Poprawa rentowności w 1999 roku wynikała ze sprzedaży wykładziny szerokiej, która pojawiając się w ofercie Lentexu zmniejszyła sprzedaż importu na polskim rynku.

Ubiegłoroczny spadek sprzedaży wynikał ze słabszego wzrostu gospodarczego oraz ze wzmocnienia złotego. Bilans Lentexu jest charakterystyczny dla spółki produkcyjnej. W aktywach głównym składnikiem jest rzeczowy majątek trwały. Obserwowany wzrost udziału należności jest potwierdzeniem słabej sprzedaży. Struktura pasywów jest bardzo bezpieczna, co przy zakończeniu głównych inwestycji w majątek trwały (linia do produkcji wykładziny szerokiej, linia do produkcji włóknin) powoduje, że spółka może aktywnie uczestniczyć w inwestycjach finansowych, które mogą zwiększyć grupę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bogusław Tażbirek

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Spółka Lentex czeka na osłabienie złotego