Sprawdź, czy jest w Polsce legalnie

DI
opublikowano: 26-11-2012, 00:00

Komentarz prawnika

MARIOLA WOLSKA-WASIAK

aplikant adwokacki, kancelaria prawna Squire Sanders Święcicki Krześniak

Od 21 lipca 2012 r. obowiązuje ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski. Zanim zatrudnimy cudzoziemca z tzw. państw trzecich, czyli takiego, który nie jest obywatelem któregoś z państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii, warto się przyjrzeć tym nowym regulacjom. Zasadniczo przepisy nowej ustawy dotyczą zatrudniania cudzoziemców tych państw, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, czyli nie spełniają lub przestali spełniać warunki pobytu lub zamieszkania w Polsce.

Do przestrzegania nowych regulacji zobowiązani są pracodawcy, wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy mają obowiązek żądania od cudzoziemców z państw trzecich, którym zamierzają powierzyć pracę, aktualnego dokumentu pobytowego i przechowywania jego kopii przez cały okres współpracy.

Mimo nielegalnego pobytu cudzoziemcy mogą dochodzić wypłaty zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń. W tym celu wprowadzono w ustawie dwa domniemania: istnienia stosunku pracy przez okres trzech miesięcy — na wypadek uchylania się pracodawcy od wypłaty wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a także ustalenia przez strony wynagrodzenia równego trzykrotności minimalnego wynagrodzenia — wobec pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Oba domniemania mają zastosowanie, jeśli pracodawca lub cudzoziemiec nie udowodnią, że uzgodnili okres zatrudnienia lub wysokość wynagrodzenia w innym wymiarze.

Obowiązki ma jednak nie tylko pracodawca. W określonych przypadkach za wypłatę zasądzonych cudzoziemcowi należności za pracę i innych wynikających z zatrudnienia odpowiedzialny jest także wykonawca. Solidarnie za wypłatę cudzoziemcowi należności będą odpowiadać główny wykonawca i podwykonawca pośredniczący między głównym wykonawcą a podmiotem powierzającym pracę, jeżeli wiedzieli o nielegalności pobytu cudzoziemca.

Za zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce stosowane są kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech. Na pracodawców mogą także zostać nałożone dodatkowe sankcje. Dla agencji pracy tymczasowej zatrudnienie nielegalnie przebywających cudzoziemców skutkuje wykreśleniem z rejestru agencji zatrudnienia. Natomiast pracodawca w razie skazania za czyny traktowane przez ustawę jako przestępstwa zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sąd może także orzec zakaz dostępu do niektórych funduszy europejskich lub obowiązek ich zwrotu. Świadczenia z tytułu wynagrodzenia i składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wynikające z zatrudnienia cudzoziemca nie będą natomiast uznane za koszt uzyskania przychodów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Sprawdź, czy jest w Polsce legalnie