Stolica Małopolski potrzebuje zieleni i metra

Rozmawiała Aleksandra Rogala
opublikowano: 18-02-2018, 22:00

ROZMOWA Z ELŻBIETĄ KOTERBĄ, WICEPREZYDENT KRAKOWA

„Puls Biznesu”: Jaki będzie Kraków za kilkanaście lat?

ASPIRACJE: Chcemy, by Kraków był jednym z dwóch najważniejszych miast Polski, silną europejską metropolią i miastem inteligentnym — mówi Elżbieta Koterba, wiceprezydent Krakowa.
Fot. ARC

Elżbieta Koterba, wiceprezydent Krakowa: Mamy aspiracje, by był jednym z dwóch najważniejszych miast Polski, silną europejską metropolią i miastem inteligentnym — smart city. Zgodnie z wizją rozwoju sformułowaną w „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK2030), tworzonej od 2013 r. i niedawno przyjętej przez radę miasta, dążymy do tego, żeby być nowoczesną metropolią — tętniącą kulturą, otwartą, bogatą, bezpieczną i przyjazną, dumną z historycznego dziedzictwa, współtworzoną przez mieszkańców.

To obietnice wyborcze prezydenta Jacka Majchrowskiego i jego zastępców?

SRK2030 to swego rodzaju umowa społeczna między samorządemi mieszkańcami, powstała przy ich udziale, w wyniku współpracy szerokich kręgów społecznych, eksperckich, zawodowych. Pełni rolę planu generalnego władz miasta w zarządzaniu publicznym. Choć nie jest aktem prawa miejscowego, to zarząd miasta powinien się nim kierować, również ten, który pojawi się po wyborach. Strategia wskazuje obszary, cele i kierunki polityki rozwoju prowadzonej w przestrzeni miejskiej. W trakcie prac nad SRK2030 przeszliśmy m.in. z traktowania zagadnienia „jakości życia” jako stanu pożądanego przez miasto do definiowania go poprzez obywatelskość i rozwój zrównoważony.

W Krakowie dużo się ostatnio mówi o partycypacji społecznej. Ilu mieszkańców miało rzeczywisty wpływ na kształt nowej strategii?

W pracach nad SRK2030 uczestniczyło ponad 1000 osób podczas warsztatów, otwartych debat, hackathonu. Elementem konsultacji były również dwa badania ankietowe, przeprowadzone w 2013 i 2017 r. Podam przykład zieleni: mieszkańcy zakomunikowali, że chcą, aby w strategii był konkretny zapis na ten temat, więc stworzyliśmy wskaźniki, które pozwolą monitorować zwiększanie zazieleniania miasta. Np. uznaliśmy, że powinny powstać nowe parki miejskie i miejsca do rekreacji i wypoczynku. Założenie jest takie, aby każdy miał do nich 15 minut spacerem od swojego mieszkania. Chodzi o duże parki, które w niektórych miejscach musimy odzyskać, nawet jeśli znajdują się teraz na terenach przeznaczonych pod inwestycje.

Uwzględniono też pomysły uczestników hackathonu zorganizowanego przez miasto?

Hackathon miejski KrakHack był jedną z wielu form partycypacji mieszkańców. To nietypowy pomysł, bo zwykle hackathony są kojarzone z branżą IT. Przyjęliśmy, że zwycięski projekt jest wdrażany. Wygrał KRKBot, który ma usprawnić działalność urzędów dzięki systemowi sztucznej inteligencji. Wpisuje się to w założenia nowej strategii. Przeprowadziliśmy analizę procedur realizowanych dla mieszkańców pod kątem możliwości ich przetransformowania na język bota. Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy z firmą, która na okres testowy — 12 miesięcy — wdroży takie narzędzie w urzędzie miasta. A formuła hackathonu na tyle się spodobała, że planujemyzorganizować kolejne edycje KrakHack.

W strategii jest też zapis o metrze. Kiedy będzie gotowe?

W SRK2030 ujęty jest projekt strategiczny o nazwie: „Działania na rzecz przygotowania realizacji systemu szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego o parametrach metra”. Musimy poszukiwać rozwiązania i pieniędzy. Przewidujemy w pierwszej kolejności opracowanie „Studium wykonalności dla budowy bezkolizyjnego środka transportu”, które odpowie m.in. na pytanie, jakie rozwiązanie powinno zostać wdrożone. Później powstanie projekt, a realizacja, jak się spodziewamy, będzie finansowana z funduszy unijnych, które pojawią się w kolejnej perspektywie UE, czyli po roku 2021.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Rozmawiała Aleksandra Rogala

Polecane