Strategia rynku kapitałowego trafiła do konsultacji

opublikowano: 28-02-2019, 22:00

Rząd odkrył karty, jeśli chodzi o pomysły na giełdę z przyległościami. Na opinie oczekuje niecały miesiąc, bo ostateczną wersję strategii chce zacząć zrealizować już w 2019 r.

Wczoraj Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego. Jej głównym celem ma być poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw poprzez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału. Ma to mieć szczególnie istotne znaczenie dla finansowania projektów nowatorskich, długoterminowych i obarczonych wysokim ryzkiem. Osiągnięcie głównego celu strategii będzie więc niebagatelne z punktu widzenia wspierania przez rynek kapitałowy długoterminowego rozwoju gospodarczego Polski — poprzez poprawę dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw, ale również ze względu na pozytywne synergie pomiędzy rozwojem sektora finansowego i wzrostem gospodarczym. Takie są przynajmniej założenia leżące u podstaw proponowanych rozwiązań. © Ⓟ

PODSTAWOWE ZASADY:
PODSTAWOWE ZASADY:
Aby osiągnąć cel, strategia będzie opierać się na następujących fundamentalnych zasadach: wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego oraz wykorzystywaniu konkurencyjnych nowych technologii — twierdzi Teresa Czerwińska, minister finansów. [FOT. WM]
Fot. Marek Wiśniewski

To znalazło się w projekcie strategii rynku kapitałowego:

 • Możliwość kompensowania strat i zysków z różnych instrumentów finansowych wynikami inwestycji w fundusze inwestycyjne otwarte. Z tego mechanizmu wyłączone mają być foreksowe kontrakty CFD, które obecnie można kompensować np. wynikami inwestycji w akcje czy obligacje.
 • Obniżenie z 19 do 9 proc. tzw. podatku Belki dla dywidend, w przypadku inwestycji trwających powyżej trzech lat. Ulga ma mieć limit kwotowy. Umożliwienie spółkom debiutującym na giełdzie uznania 125 proc. kosztów pierwszej oferty publicznej za koszt podatkowy. Objęcie tą zasadą opłat sądowych, notarialnych, giełdowych, przy jednoczesnym ustaleniu górnego limitu tych kosztów, co ma zapobiegać ich zawyżaniu.
 • Zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych (w tym programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej) z podatku Belki. Ustalony ma być górny limit tego zwolnienia i minimalny okres posiadania akcji uprawniający do ulgi.
 • Wprowadzenie do polskiego prawa funduszy typu SICAV, które można przyrównać do spółki ze zmiennym kapitałem.
 • Obowiązkowa dematerializacja wszystkich obligacji korporacyjnych połączona ze stworzeniem publicznego rejestru o zobowiązaniach emitentów obligacji, dotyczących również kredytów, leasingu i faktoringu. W celu zapewnienia kompletności informacji, banki mają być zobowiązane do raportowania do takiego rejestru.
 • Zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub alternatywnych systemach obrotu w Unii Europejskiej.
 • Zwolnienie z podatku pieniędzy pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO.
 • Jednolita licencja bankowa.
 • Wyłączenie postępowań prospektowych KNF spod rygorów Kodeksu postępowania administracyjnego, w celu ich przyspieszenia.
 • GPW ma zróżnicować opłaty dla emitentów kierując się podejściem spółek do zasad ładu korporacyjnego.
 • Skarb państwa ma być prekursorem stosowania zasad ładu korporacyjnego. Od zarządu każdej państwowej spółki ma być wymagane utrzymywanie wskaźnika cena/zysk co najmniej na poziomie porównywalnych spółek w Unii Europejskiej.
 • Zezwolenie na pożyczki papierów wartościowych funduszom inwestującym w celach emerytalnych.
 • KNF ma do 2020 r. wprowadzić w kontaktach z rynkiem pełną komunikację elektroniczną. Ma też zatwierdzać prospekty emisyjne w języku angielskim.
 • Powołanie specjalnej prokuratury i sądu rynku finansowego (nie tylko kapitałowego), który by rozstrzygał sprawy cywilne, karne i administracyjne dotyczące rynku finansowego.
 • Wprowadzenie tzw. sponsorowanych rachunków papierów wartościowych przez KDPW.
 • Zmiana prawa ułatwiająca spółkom prowadzenie programów lojalnościowych dla swoich klientów i akcjonariuszy zarazem. Później ma się pojawić prowadzony przez KDPW rejestr posiadaczy papierów wartościowych uaktualniany na koniec każdego dnia roboczego.

Co dalej

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Publikacja projektu strategii rynku kapitałowego to dopiero początek prac nad tym dokumentem. Teraz rozpoczynają się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. Uwagi można zgłaszać do 21 marca 2019 r. Finalna wersja strategii zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. Jej realizacja jest przewidziana na lata 2019-23.

To było w materiałach roboczych, ale nie znalazło się w projekcie strategi

Obniżenie z 19 do 9 proc. podatku Belki od zysków ze sprzedaży instrumentów finansowych trzymanych dłużej niż rok. Uwzględnienie w podatku PIT zapisu w pierwszej ofercie publicznej nie większego niż 50 tys. zł. Podwojenie rocznych limitów wpłat na IKE i IKZE. Zniesienie 10-procentowego podatku ryczałtowego przy wypłacie z IKZE, obowiązku dokonywania wpłat przez co najmniej 5 lat i 10-letniego okres dla wypłat. Wprowadzenie opcji wpłat na rachunki emerytalne dzieci. Zniesienie podatku dochodowego od reorganizacji kapitału zakładowego w związku ze zmianami struktury właścicielskiej na sześć miesięcy przed dopuszczeniem akcji do obrotu na giełdzie. Uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów 150 proc. faktycznie poniesionych kosztów emisji akcji lub obligacji (jest 125 proc.)

OKIEM EKSPERTA

Publikacja projektu to początek wielkiego wyzwania

WALDEMAR MARKIEWICZ, prezes Izby Domów Maklerskich

Kilka lat temu nasza izba zainicjowała publiczną debatę na temat konieczności opracowania rządowej strategii dla rynku kapitałowego. Zmiany, jakie zaszły na rynkach w ostatnich latach, wymagają określenia nowych kluczowych działań niezbędnych dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Publikacja projektu stanowi więc zwieńczenie wysiłków branży maklerskiej mających na celu opracowanie rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Opublikowany projekt uwzględnia ważne dla środowiska postulaty, m.in.: powołanie pełnomocnika ministra finansów ds. wdrożenia strategii czy kwartalne raportowanie prac nad wdrażaniem strategii. W dniach 7-10 marca branża maklerska spotyka się w Bukowinie Tatrzańskiej na corocznej konferencji. To dobre miejsce na dyskusję merytoryczną o projekcie strategii, dlatego mamy nadzieję, że jej autorzy, w tym sponsor projektu minister finansów, zaszczycą nas swoją obecnością, aby wspólnie wypracować rozwiązania dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego. Publikacja projektu to także początek wielkiego wyzwania i wspólnej odpowiedzialności za realizację strategii w następnych latach.

OKIEM EKSPERTA

Można rozważyć śmielsze działania

SEBASTIAN BUCZEK, prezes Quercus TFI

Polskiemu rynkowi kapitałowemu strategia jest bardzo potrzebna. Rynek znajduje się w silnej defensywie od kilku lat, od pamiętnych słów, że giełda to kasyno. Do tego doszła ubiegłoroczna afera GetBacku. Proponowane kierunki działań są dobre. Pytanie, czy wystarczające, aby przywrócić dynamiczny rozwój rynku, który następnie służyłby całej gospodarce. Szczególnie podobać mogą się zachęty podatkowe, takie jak obniżenie opodatkowania dywidendy do 9 proc. przy długoterminowych inwestycjach czy możliwość kompensacji zysków i strat z różnych instrumentów finansowych. Można rozważyć jeszcze śmielsze działania, np. obniżenie stawki CIT dla spółek notowanych na GPW lub obniżenie podatku Belki dla indywidualnych inwestorów nawet do zera w przypadku kilkuletnich inwestycji. Ważną kwestią jest także płynność obrotu, która obecnie jest piętą achillesową naszego rynku. W tym aspekcie możliwość wykorzystania instrumentów zabezpieczających przez OFE mogłaby być krokiem milowym. Wszystkim osobom związanym z polskim rynkiem kapitałowym marzy się, aby polscy politycy zauważyli potencjał w nim drzemiący. Wystarczy podpatrywać, co robią inne kraje, które starają się budować najsilniejsze centra finansowe na świecie i wykorzystywać ich pomysły. Skorzystałaby na tym cała nasza gospodarka i wszyscy Polacy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Kosiński

Polecane