Swiecie <CELA.WA> RB 9/2003

Swiecie <CELA.WA> RB 9/2003 RB 9/2003 Frantschach Świecie SA R a p o r t b i e ż ą c y nr 9/2003 w sprawie powołania osób zarządzających emitenta. Zarząd Frantschach Świecie SA informuje, że w dniu 4 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem następnym po dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2003 r., następujących osób: 1. Pana Krzysztofa Sędzikowskiego - Prezes Zarządu Frantschach Świecie SA. Pan Krzysztof Sędzikowski (43 lata) ukończył Instytut Telekomunikacji i Elektrotechniki na Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy (1984), a następnie uzyskał dyplom ukończenia Polsko-Niemieckiej Szkoły Zarządzania w Mannheim. Po ukończeniu studiów, w latach 1984-1992, pracował w KGHM Polska Miedź S.A. (Zakłady Górnicze Rudna) między innymi na stanowisku kierownika Oddziału Automatyki i Telekomunikacji oraz jako zastępca Głównego Inżyniera ds. Automatyki, Telekomunikacji i Informatyki. Przez trzy kolejne lata (1992-1995) pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu oraz był Dyrektorem KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. W latach 1995-1999 pracował w Creditanstalt SCG Fund Management S.A. w Warszawie jako Prezes Zarządu, Dyrektor firmy zarządzającej NFI "Hetman" S.A. Od 1999 r. do 31 stycznia 2003 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora ZPW S.A. w Grajewie oraz ZPW Prospan S.A. w Wieruszowie, spółek z branży płyt drewnopochodnych, których akcjonariuszem większościowym jest niemiecki koncern Pfleiderer AG. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Budimex S.A. Od 1 lutego 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Frantschach Świecie SA. 2. Pana Floriana Stockerta - Członek Zarządu Frantschach Świecie SA. Pan Florian Stockert (43 lata) jest doktorem prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego (1983 r.). W 1986 r. uzyskał dyplom ze stosunków międzynarodowych Bologna Center John's Hopkins University we Włoszech. Od maja 1986 r. do kwietnia 1998 r. zajmował się sprzedażą masy i papieru w ramach Grupy Frantschach w Austrii i we Włoszech. Od kwietnia 1998 r. pracuje we Frantschach Świecie na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży, a od 30 sierpnia 2000 r. jest członkiem Zarządu Spółki. Pan Florian Stockert zajmuje się ponadto koordynacją sprzedaży papieru do produkcji tektury falistej w ramach Grupy Frantschach, jest Prezesem Zarządu Mondi Sales Europe GmbH oraz prokurentem Frantschach Packaging AG w Wiedniu, co w ocenie Zarządu Spółki Frantschach Świecie SA nie jest prowadzeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta. 3. Pana Jana Żukowskiego - Członka Zarządu Frantschach Świeci SA Pan Jan Żukowski (51 lat) ukończył studia na kierunku mechanicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie(1975). W 1991 ukończył Międzynarodową Szkołę Zarządzania w Warszawie, rok później odbył szkolenie menedżerskie w Japonii, a następnie Podyplomowe Studium Menedżerskie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (1996). Od 1976 r. związany jest zawodowo z zakładami w Świeciu, pełniąc najpierw kierownicze funkcje głównego mechanika i głównego inżyniera ds. techniczno-energetycznych, a od roku 1982 do 1990 r.funkcję zastępcy Dyrektora Naczelnego ds. Technicznych. Od stycznia 1991 r. jest członkiem Zarządu Frantschach Świecie , jednocześnie sprawując kolejno funkcję Dyrektora ds. Technicznych (do 1999 r.) , Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Zasobów Ludzkich (do 2000 r.), Dyrektora ds. Rozwoju i Zasobów Ludzkich (nadal). Wg oświadczenia, wszyscy panowie nie prowadzą działalności, nie są wspólnikami ani członkami organu spółki lub innej osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku do emitenta oraz nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Data sporządzenia raportu: 04-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ