TEKST-Komunikat RPP po posiedzeniu 25-26 III, cz. I

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna
opublikowano: 26-03-2003, 16:33

TEKST-Komunikat RPP po posiedzeniu 25-26 III, cz. I WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy pierwszą część komunikatu opublikowanego
po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 25-26 marca 2003. Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 25-26 marca 2003 r.
W dniach 25-26 marca 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada
zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz
materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów
badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz
tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów
publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie
się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej Nowe dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego
posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej: ·potwierdzają sygnały stopniowego ożywienia gospodarczego w przemyśle osiąganego
dzięki wzrostowi eksportu i stabilnej dynamice sprzedaży detalicznej, ·potwierdzają wcześniejsze dane o utrzymywaniu się niskiej dynamiki popytu
krajowego: ougruntowuje się niski wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw, opogłębia się spadek dynamiki produkcji budowlanej, ostabilizuje się niska roczna dynamika agregatów monetarnych - M3 i kredytu,
ustabilizowała się dynamika pieniądza gotówkowego, ·nadal wskazują, że bieżąca inflacja i oczekiwania inflacyjne osób fizycznych i
analityków bankowych utrzymują się na niskim poziomie. Obniżyły się także wszystkie
wskaźniki inflacji bazowej, ·świadczą o braku symptomów ożywienia w gospodarce niemieckiej: kolejny miesiąc
utrzymują się na niskim poziomie nastroje zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów,
weryfikowane są w dół prognozy wzrostu gospodarki niemieckiej na 2003 r. Czynnikami stanowiącymi potencjalne źródło presji inflacyjnej są: ·systematyczny wzrost wskaźnika cen produkcji sprzedanej w przemyśle, który w
lutym osiągnął poziom 2,8%, ·silne osłabienie złotego, które - w warunkach wewnętrznej i zewnętrznej
niepewności politycznej - może okazać się na tyle trwałe, że znajdzie odbicie we wzroście
cen, ·ryzyko dalszego wzrostu cen ropy naftowej w związku z wojną w Zatoce Perskiej, ·prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu deficytu ekonomicznego sektora finansów
publicznych planowanego w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. i niepewność, co do
polityki fiskalnej w 2004 r. Rada brała także pod uwagę skalę dotychczas dokonanych obniżek stóp, które z
opóźnieniem będą wpływały na stopniowy wzrost popytu krajowego w drugiej połowie 2003 r.
i w 2004 r., Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że: ·Narodowy Bank Polski będzie prowadził 14-dniowe operacje otwartego rynku o stopie
rentowności nie niższej niż 6,00% w skali rocznej; ·oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 8,00% do 7,75% w skali
rocznej; ·stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi
4,25% w skali rocznej; ·stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 6,75% do 6,50% w skali rocznej; Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej. Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia
2003 r. (( Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / TEKST-Komunikat RPP po posiedzeniu 25-26 III, cz. I