Umorzą długi

Monika Niewinowska
29-08-2005, 00:00

Unia dysponuje nie tylko własnymi funduszami, które stawia do dyspozycji krajom członkowskim, ale i wydatkami krajowymi, jeżeli dotyczą pomocy publicznej.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej Polska musiała podporządkować się wspólnotowym zasadom udzielania pomocy publicznej. W pewnych obszarach są one bardziej restrykcyjne niż te obowiązujące u nas przed akcesją. Polscy urzędnicy musieli się nagimnastykować, żeby wywiązać się z przedakcesyjnych zobowiązań dotowania restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Problem…

Po 1 maja 2004 r. pod znakiem zapytania stanęła realizacja ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. Po akcesji pomoc publiczna dla polskich przedsiębiorstw może być udzielana wyłącznie na pdstawie zaakceptowanych przez Komisję Europejską programów pomocowych lub decyzji o pomocy indywidualnej.

Problem ze wspomnianą ustawą dotyczył przypadków, gdy organy udzielające wsparcia przed dniem akcesji wydały decyzje dotyczące warunków restrukturyzacji, ale nie zakończyły formalnych postępowań w tej sprawie.

— W konsekwencji nie można było umorzyć m.in. zaległych należności podatkowych, składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, fundusze ochrony środowiska a także opłat celnych — wymienia Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Łączna kwota pomocy wstrzymanej do czasu rozstrzygnięcia problemu wynosiła około 900 mln zł.

…interwencja…

UOKiK w porozumieniu z Ministerstwem Finansów zwrócił się do Komisji Europejskiej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

— Zwróciliśmy uwagę, że mechanizm restrukturyzacji był znany przed dniem akcesji i nie powinno mieć znaczenia, kiedy faktycznie pomoc będzie realizowana. Uprawnienie do otrzymania wsparcia przedsiębiorcy uzyskali bowiem z chwilą, kiedy władze zobowiązały się do jej udzielenia. Naszym zdaniem, rozstrzygające powinno być to, a nie moment wypłaty pomocy, ponieważ wszelkie płatności są jedynie wykonaniem wcześniej podjętych zobowiązań — wspomina Cezary Banasiński, prezes UOKiK.

Uzyskanie stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie było konieczne, biorąc pod uwagę, że konsekwencją udzielenia pomocy nielegalnej jest jej zwrot wraz z odsetkami.

…sukces!

Komisja Europejska przychyliła się do opinii UOKiK. Dzięki temu możliwe jest zakończenie procedur przez organy udzielające pomocy i — w konsekwencji — umorzenie należności restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Przed akcesją w ramach wspomnianej ustawy pomoc na łączną kwotę ponad 4,6 mld zł uzyskało blisko 40 tys. firm.

— Dobrze się stało, że komisja podzieliła nasz pogląd na problem udzielania wsparcia przedsiębiorcom na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej. Dzięki temu organy udzielające pomocy będą mogły teraz wydać ponad tysiąc decyzji, a przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie 900 mln zł wsparcia — cieszy się Cezary Banasiński.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu