Venture capital– fundament biznesu

16-03-2015, 00:00

Fundusze PE/VC odgrywają szczególnie istotną rolę na rynku, finansując nowe i innowacyjne projekty inwestycyjne.

Jednocześnie jako partnerzy i doradcy są w stanie osiągnąć doskonałe wyniki finansowe.

NA DOBRY POCZĄTEK:
Zobacz więcej

NA DOBRY POCZĄTEK:

Wiele spółek technologicznych nie osiągnęłoby swojej pozycji rynkowej bez wsparcia funduszy venture capital. Jednym z takich funduszy kierują Cezary Smorszczewski (z lewej) i Tomasz Czechowicz. ARC

Zazwyczaj proces finansowania innowacyjnych przedsięwzięć o wysokiej stopie zwrotu ma na celu realizację określonych zysków w perspektywie 3-7 lat. Często są to inwestycje, które w segmencie nowoczesnych technologii mogą przynieść ogromne zyski. Ważny jest przede wszystkim początkowy zastrzyk kapitału i ścisła kooperacja funduszy ze spółkami portfelowymi już we wczesnej fazie rozwoju nowych projektów. Przykładem może być chociażby komunikator internetowy Skype, który jako start up zasilony kwotą 20 mln dolarów w 2003 roku został dwa lata później odkupiony przez eBay- ’a za 2,6 mld USD. Jakby tego było mało, w 2011 roku udziały w internetowym komunikatorze przejął Microsoft za 8,5 mld dolarów.

Dywersyfikacja portfela

Jak podkreślają eksperci, wśród zdecydowanie najbardziej perspektywicznych sektorów, które znajdują się w centrum zainteresowania zarządzających funduszami PE/VC, jest obszar internetowy, ale również telekomunikacja, informatyka czy np. biotechnologie. W przypadku PEManagers inwestycje skoncentrowane są sektorowo, a zdecydowana większość portfela dotyczy firm technologicznych. Dominują: e-commerce, cloud computing, fintech, mobile, ale także digital entertainment.

— Widoczna jest więc dywersyfikacja choćby pod względem modelu biznesowego, etapu rozwoju i zasięgu geograficznego. Takie właśnie rozbicie portfela umożliwia nam późniejszą elastyczność w procesie sprzedaży aktywów. Jednocześnie możemy dostosować moment wyjścia z inwestycji do określonego stadium rozwoju spółki, co gwarantuje potencjalnie najwyższą stopę zwrotu. Obecnie na liście spółek dojrzałych już do sprzedaży jest co najmniej kilka podmiotów głównie polskich — o oczekiwanejwartości sprzedaży od kilku do kilkuset milionów złotych — mówi Tomasz Danis, Investment Partner w Private Equity Managers, zarządzający funduszem Internet Ventures.

Dzięki odpowiedniemu rozproszeniu portfela inwestycyjnego — nie tylko w samej branży, ale też obszaru działania spółek portfelowych — fundusze nie ograniczają swojej ekspansji wyłącznie do określonego regionu lub kraju. Tym samym mogą zdecydowanie zmniejszyć ryzyko wynikające np. z miejscowych uwarunkowań gospodarczych i ewentualnych zagrożeń, które często mają wpływ na prowadzenie biznesu. Dla PEManagers takim obszarem działania jest Europa Środkowo-Wschodnia, Austria i Niemcy, ale również Turcja i kraje CIS (b. Związku Radzieckiego).

Biznes z potencjałem

W przypadku inwestycji portfelowych PE/VC kluczowe znaczenie ma możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Inwestycje często dotyczą projektów wdrażanych na wczesnym etapie rozwoju, co jednak — przy bardzo innowacyjnych i perspektywicznych biznesach z dziedziny digital economy — niesie szansę na lukratywne zyski z ulokowanego kapitału.

— Wystarczy prześledzić stopy zwrotu realizowane na inwestycjach w spółki internetowe, gdzie mamy znacząco wyższe profity od osiąganych w tradycyjnej gospodarce — mówi Maciej Bogaczyk, Investment Manager w PEManagers.

Według raportów w samych Stanach Zjednoczonych w latach 2005-14 średnia stopa zwrotu IRR z inwestycji w projekty internetowe realizowane przez fundusze venture capital wyniosła około 30 proc. Ten sam wskaźnik od 1999 roku do połowy 2014 roku sięgnął w przypadku PEManagers około 24 proc. — co plasuje go w czołówce europejskich funduszy private equity.

— Oceniamy, że największe szanse na uzyskanie wysokich stóp zwrotu mają głównie fundusze działające w segmencie e-commerce — dodaje Maciej Bogaczyk.

Aktywne wsparcie

W przeciwieństwie do typowych inwestorów finansowycho zdecydowanie pasywnej charakterystyce fundusze PE/VC odgrywają rolę aktywnych partnerów, współdecydujących o strategii rozwoju — jednocześnie często wyznaczając priorytety biznesowe dla swoich spółek portfelowych. Ten element pozwala aktywnie wpływać na rozwój projektów, stając się silnym bodźcem do wzrostu wartości aktywów.

— W naszym przypadku współpraca nie kończy się jednak na zaangażowaniu kapitałowym. Poprzez udział zespołu zarządzającego w radach nadzorczych spółek prowadzimy również nadzór inwestorski i oferujemy wsparcie merytoryczne — podkreśla Sylwester Janik.

Jego zdaniem, ważna jest możliwość przekazania zdobytej przez ekspertów PEManagers wiedzy. Chodzi m.in. o know-how z zakresu opracowywania strategii rozwoju, zarządzania finansami, organizowania wsparcia kapitałowego, przejęć i fuzji, a także planowania projektów inwestycyjnych.

— Nasze inwestycje niosą również poprawę i wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa. Poprzez inwestycję funduszu przedsiębiorca zyskuje nie tylko finansowanie niezbędne do rozwoju projektu, ale także doświadczonego partnera, który na równi z innymi właścicielami i zarządem spółki zainteresowany jest efektywnym budowaniem jej wartości — dodaje Sylwester Janik.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Venture capital– fundament biznesu