Wchodzą w życie

AS
09-02-2006, 00:00

15.02.2006

n Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (DzU z 2005 r., nr 16, poz. 121)

n Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środ- ków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwe- stycji ujętych w zatwier- dzonym planie dochodzenia do uznania (DzU z 2005 r., nr 16, poz. 122)

n Rozporządzenie Ministra Sportu z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (DzU z 2005 r., nr 16, poz. 123)

17.02.2006

n Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (DzU z 2005 r., nr 17, poz. 127)

n Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunko- wości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (DzU z 2005 r., nr 17, poz. 134)

n Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (DzU z 2005 r., nr 17, poz. 137)

n Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochro- ny roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (DzU z 2005 r., nr 17, poz. 138)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AS

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Wchodzą w życie