Czytasz dzięki

Well-being: podejście systemowe

Dorota Osiecka, dyrektor działu Workplace Innovation, Colliers International
opublikowano: 12-07-2020, 22:00

Well-being już od kilku lat uznawany jest za jeden z niezbędnych elementów budowania wizerunku pracodawcy. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej nasiliła trend skupiania się na dbaniu o zdrowie i dobrostan pracowników.

W przeszłości well-being był często mylnie utożsamiany z programami promującymi fitness czy dbaniem o ergonomię stanowiska pracy. Tymczasem definiować go należy dużo szerzej. W kontekście środowiska pracy dbałość o samopoczucie pracowników odnosi się do wszystkich aspektów życia zawodowego. Począwszy od jakości i bezpieczeństwa środowiska fizycznego, które tworzymy naszym pracownikom, przez promocję i upowszechnianie nawyków sprzyjających zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej aż po wszystkie aspekty podejścia zarządczego, które determinują charakter organizacji oraz atmosferę w pracy, mającą znaczący wpływ na komfort psychiczny i poziom zaangażowania pracowników. Właściwie rozumiany well-being to zatem systemowa troska o dobrostan pracowników.

W gospodarce opartej na wiedzy dla organizacji, których najważniejszym kapitałem są ludzie, dbałość o stworzenie środowiska, w którym mogą oni realizować swój pełny potencjał, jest jednym z kluczowych czynników wpływających na długoterminową skuteczność. Badania z zakresu well-being koncentrowały się najczęściej na interwencjach prozdrowotnych, a publikacje na ten temat eksponowały przede wszystkim ryzyko biznesowe związane z absencjami chorobowymi oraz problemami zdrowotnymi, wynikającymi z nieergonomicznego wyposażenia, siedzącego trybu życia lub negatywnych skutków stresu, takich jak nadużywanie alkoholu czy problemy psychiczne.

Rosnąca świadomość istotności tych problemów sprawia, że trend zwany well-beingiem zyskuje coraz większą popularność. Częstym ryzykiem jednak jest w tym wypadku skupienie się na powierzchownych i mających ograniczone skutki inicjatywach promujących zdrowe zachowania. Nie negując wartości takich działań, warto zauważyć, że well-being rozumiany jako całościowe podejście do tworzenia zdrowego i angażującego środowiska organizacyjnego powinien stanowić jedno z centralnych założeń strategii biznesowej. W takim ujęciu perspektywa well-beingu ma wpływ na kluczowe decyzje podejmowane przez pracodawcę — zaczynając od wyboru budynku i projektowania przestrzeni pracy, a kończąc na decyzjach zarządczych z obszaru kształtowania kultury organizacyjnej.

Na szeroko rozumiany dobrostan naszych pracowników ma wpływ wiele czynników. Przygotowując się do wdrożenia strategii well-being,warto zidentyfikować te z nich, nad którymi mamy jako pracodawca kontrolę, i ukierunkować wdrażane inicjatywy na obszary o największym potencjale pozytywnych skutków. Warto w tym kontekście przyjrzeć się trzem kluczowym obszarom: fizycznym aspektom środowiska pracy, promowaniu właściwych nawyków i zachowań oraz kulturze zarządczej. Z aspektów fizycznych kluczowe są takie czynniki, jak jakość powietrza i wody dostarczanej w budynku, ergonomiczne, właściwie doświetlone miejsca pracy czy też komfort termalny i akustyczny. Dbałość o dobrostan pracowników to tworzenie środowiska, w którym mają oni poczucie sensowności wykonywanej pracy, autonomię w zakresie tego, w jaki sposób realizują obowiązki zawodowe oraz dobre relacje z przełożonym i współpracownikami. Dlatego przed wdrożeniem inicjatyw z zakresu well-being warto zadać sobie trud zdiagnozowania sytuacji organizacyjnej i potrzeb pracowników.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Osiecka, dyrektor działu Workplace Innovation, Colliers International

Polecane