"Z"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
14-10-2002, 00:00

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Gwarancja banku, że jeśli klient przestanie spłacać kredyt, to bank odzyska swoje należności. Zabezpieczeniem może być ustalenie poręczycieli, weksel, lokata bankowa i wiele innych.

Zakład emerytalny

Ma być instytucją wypłacającą emeryturę członkom funduszy emerytalnych, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Wciąż nie wiadomo, w jakiej formie będą działać zakłady. Pierwsze wypłaty emerytur z II filaru reformy emerytalnej (OFE) nastąpią 10 lat po jej starcie, czyli w 2009 roku.

Zarządzanie wierzytelnościami

Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych mających zdecydowanie największy wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Na zarządzanie wierzytelnościami składają się grupy działań podejmowane w imieniu klienta:

— zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności

— monitoring spływu należności

— restrukturyzacja należności i zobowiązań.

Zastaw

Ruchomość (rzecz, przedmiot) przekazana wierzycielowi przy zawieraniu umowy pożyczki w celu zabezpieczenia zwrotu długu. Zastaw oznacza też ograniczone prawo rzeczowe, mające na celu zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika, polegające na możliwości zaspokojenia wierzytelności z rzeczy lub prawa, na którym został ustanowiony zastaw, bez względu na to, czyją własnością jest rzecz lub komu przysługuje prawo.

Zastrzeżenie karty

Zgłoszenie przez klienta zaginięcia karty, w związku z którym bank dokonuje jej blokady w całej sieci akceptacji, co ma zapobiec jej wykorzystaniu przez osoby nieupoważnione.

Zdolność kredytowa

Wielkość dochodów kredytobiorcy niezbędna do spłaty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym w umowie kredytowej terminie. Zdolność kredytowa jest podstawowym i nieodzownym warunkiem uzyskania kredytu.

Zielona karta

Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, ważnego podczas podróży zagranicznej. Obowiązuje w państwach, które podpisały konwencję zielonej karty.

Zwrot

Wycofanie środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego w efekcie wypowiedzenia umowy przez uczestnika programu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu