Ze spółek

Stasiuk Tadeusz
24-10-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

ANIMEX. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Białostockie Zakłady Drobiarskie o kwotę 5,55 mln zł wniesioną aportem. Kapitał zakładowy Białostockich Zakładów Drobiarskich jest w 100 proc. objęty przez emitenta.

BRE. Emitent posiada obecnie łącznie 661 500 akcji spółki RHEINHYP — BRE Bank Hipoteczny, co stanowi 49 proc. kapitału akcyjnego i daje taki sam procent głosów na WZA.

BROK. Podczas dzisiejszej sesji akcje spółki notowane będą bez ograniczenia wahań kursów.

CENTROZAP. Spółka jest uprawniona do wykonywania 71,4 proc. głosów na WZA Odlewni Żeliwa Śrem.

CHEMISKÓR. Adam Majdzik w wyniku zakupu na giełdzie jest posiadaczem wraz z podmiotem zależnym firmą Konsultimpex AB, spółka akcyjna na prawie szwedzkim, 630 783 akcji emitenta co daje 14,29 proc. głosów na WZA, co z kolei odpowiada 17,28 proc. kapitału akcyjnego spółki.

CLIF. Została zawarta pomiędzy Kredyt-Bankiem a emitentem Umowa Programu Weksli Inwestycyjno-Komercyjnych. Strony ustaliły, że maksymalna, łączna wartość nominalna WIK wystawionych przez CLiF w ramach umowy nie może przekroczyć 15 mln zł.

EFL. Podmiot zależny Efi Sp. z. o.o nabył w ostatnich dniach 13 650 akcji emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 1,79 mln zł.

ELZAB. W wyniku zbycia akcji emitenta poprzez wniesienie ich w postaci aportu do spółek Relpol 1, Relpol 2, Relpol 3, Relpol 4, Relpol 5; Relpol zmniejszył swój bezpośredni udział w głosach na WZA Elzabu z 51,68 proc. do 9,99 proc.. Aktualnie Relpol posiada 185 153 akcje, co stanowi 14,79 proc. kapitału akcyjnego i uprawnia do wykonywania 185 153 głosów na WZA, co odpowiada 9,99 proc. ogólnej liczby głosów na WZAz kolei Relpol razem z podmiotami zależnymi nadal posiada 51,68 proc. głosów na WZA Elzabu.

KOGENERACJA. Transakcje wzajemne między spółką a podmiotem zależnym — Przedsiębiorstwem Produkcji Ogrodniczej Siechnice wyniosły 4 888 246 zł.

MOSTOSTAL SIEDLCE. W pierwszej edycji niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia promującego wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego emitentowi przyznano „Medal Europejski” za kraty pomostowe.

MPEC WROCŁAW. Podwyższony został kapitał akcyjny z kwoty 40 461 636 zł do kwoty 40 463 858 zł. Podwyższenie nastąpiło w wyniku zamiany obligacji na akcje.

PRÓCHNIK. Nastąpiła zmiana siedziby spółki. Nowy adres: Próchnik SA, 93-124 Łódź ul.Kilińskiego 228 tel: 0 42 683 65 00 fax: 0 42 683 65 53.

SIMPLE. Spółka poinformowała o odwołaniu z dniem 31 października 2000 r. Andrzeja Boguckiego ze stanowiska dyrektora zarządzającego i powołaniu z dniem 1 listopada 2000 r. na to stanowisko Sławomira Siedlarskiego.

SOFTBANK. Spółka podpisała umowę podwykonawczą z Hewlett-Packard Polska przedmiotem której jest sprzedaż rozwiązań informatycznych na potrzeby tworzenia infrastruktury informatycznej w przedsięwzięciu realizowanym w sektorze administracji publicznej. Wartość umowy netto wynosi 36 321 333 zł.

SWARZĘDZ. Spółka zależna Swarzędz Market nabyła w pakietowej transakcji pozasesyjnej 200 tys. akcji emitenta za cenę jednej akcji wynoszącą 4 zł. Po tej transakcji Swarzędz Market posiada łącznie 1 388 956 akcji, co stanowi 14,60 proc. kapitału akcyjnego i taki sam procent głosów na WZA.

VOX INDUSTRIE. Przekroczona została kolejna równowartość 500 tys. euro w transakcjach z podmiotem zależnym, tj. Składami Budowlanymi VOX. Największa transakcja zawarta została na kwotę 81 tys. zł. Transakcje dotyczą przede wszystkim zakupu przez Składy Budowlane VOX wyrobów z PCV. Łączna wartość transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 44 789 tys. zł. WST

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Stasiuk Tadeusz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Ze spółek