Ze spółek

Zbiejcik Maciej, Stasiuk Tadeusz
opublikowano: 03-01-2001, 00:00

ZE SPÓŁEK

BANK HANDLOWY. Bank Handlowy obejmie wszystkie posiadane przez NBP 34 549 akcje Banku Handlowego International stanowiące 28,79proc. kapitału akcyjnego BHI, zwiększając swój udział w kapitale do poziomu 73,12 proc.

CENTROZAP. Spółka otrzymała postanowienie sądu o otwarciu postępowania układowego Centrozapu. Posiedzenie niejawne sądu w sprawie otwarcia postępowania układowego odbyło się w dniu 29 grudnia 2000 r.

ELEKTRIM KABLE. Spółka przedłużyła umowę kredytową z BIG Bankiem Gdańskim na kredyt w kwocie 40 mln zł do dnia 28 lutego 2001 roku.

INDYKPOL. Kredyt Bank nabył 410 058 akcji zwykłych na okaziciela Indykpolu. W wyniku transakcji nabycia Kredyt Bank posiada 704 029 akcji olsztyńskiej spółki, co stanowi 22,53 proc. kapitału akcyjnego i 6,63 proc. głosów na WZA. Wcześniej Kredyt Bank posiadał 293 971 akcji co stanowiło 9,41 proc. kapitału akcyjnego i 2,77 głosów na WZA.

LEASCO. W imieniu Wiesława Mazura i Leasco złożony został w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych. Pozwanymi są Bianka Mikołajewska oraz POLITYKA Spółdzielnia Pracy.

KROSNO. Spółka zależna KROSNO-INWEST z uwagi na niedowartościowanie akcji (cena rynkowa akcji KHS KROSNO SA poniżej wartości księgowej), nabyła 125 317 akcji KHS KROSNO, po cenie jednostkowej 41,00 zł oraz 12 575 akcji KHS KROSNO, płacąc 40,00 zł za akcję. W wyniku tych transakcji KROSNO-INWEST posiada 452 275 akcji KHS KROSNO, co stanowi 13,64 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA.

Na podobny krok zdecydowała się także druga spółka zależna — Huta Szkła w Jaśle. Z uwagi na niedowartościowanie akcji emitenta nabyła 12 575 akcji KHS KROSNO po cenie jednostkowej 40 zł za akcję. Dzięki tej transakcji Huta Szkła w Jaśle posiada 20 175 akcji KHS KROSNO, co stanowi 0,61 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA KHS KROSNO.

LPP. Rada nadzorcza przyjęła rezygnację Marcina Szuleckiego i odwołała go z funkcji członka zarządu.

NETIA HOLDINGS. The Bank of New York posiada obecnie 7 604.224 akcje spółki, które uprawniają łącznie do 24,20 proc. ogólnej liczby głosów na WZA.

NOVITA. NOVITEX, podmiot w 100 proc. zależny od emitenta nabył 10,6 tys. akcji zwykłych na okaziciela Novity, co stanowi 0,27 proc. kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA, a celem nabycia akcji jest lokata krótkoterminowa. Po powyższej transakcji Novitex posiada 429 tys. akcji Novity dających 11,05 proc. kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA.

NAFTOBUDOWA. W związku z wygaśnięciem uprzywilejowania akcji imiennych serii A i B z dniem 31 grudnia 2000 r. łączna liczba głosów jest równa łącznej liczbie wszystkich wyemitowanych akcji i wynosi 2 903 203.

POLIFARB C-W. Sprzedaż wyrobów spółki w grudniu 2000 roku wyniosła 26,3 mln zł.

SWARZĘDZ. Spółka zależna Swarzędz Market nabyła 7 tys. akcji Swarzędza płacąc 3,79 zł za sztukę, 213,5 tys. akcji za cenę 4,00 zł oraz 15 tys. walorów po 3,79 zł. Łącznie Swarzędz Market posiada 1 636 656 akcji, co stanowi 17,2 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA Swarzędz Meble. Zakup akcji spółka traktuje jako inwestycję długoterminową, która ma na celu umocnienie pozycji rynkowej grupy kapitałowej Swarzędz.

TONSIL. Emitent zawarł z Bankiem Śląskim umowę restrukturyzacyjną kredytów. Umowa dotyczy łącznego zadłużenia wysokości 6,4 mln zł oraz zaległych odsetek przeterminowanych wysokości 47,4 tys. zł. Termin spłaty zadłużenia upływa 5 marca 2001r.

WANDALEX. Sławomir Bąkowski, przewodniczący rady nadzorczej spółki nabył łącznie 10 tys. akcji zwykłych na okaziciela Wandalexu za kwotę ponad 28 tys. zł.

WAWEL. MARAT Sp. z o. o. (podmiot zależny od BIG BG) nabyła 205 265 akcji emitenta (8,78 proc. głosów na WZA), które stanowią przedmiot aportu jaki wniesiony został do tej spółki przez BET Trading (podmiot zależny od BIG BG).

WODKAN. Zgodnie z uchwałami podjętymi na ostatnim NWZA, emitent podniesie kapitał o 19,84 mln zł w drodze emisji 1 984 804 akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja dzieli się na 1 509 090 akcji zwykłych serii T, 454.638 akcji imiennych serii U oraz 21 076 akcji zwykłych serii W. Emisja ma charakter niepubliczny i skierowana jest do wybranych inwestorów.

ZREW. Spółka stowarzyszona ZREW Lublin zawarła z ALSTOM Power umowę na wykonanie remontu modernizacyjnego turbozespołu 500 MW w Elektrowni Kozienice. Wartość kontraktu wynosi około 1,5 mln USD. MZ, WST

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbiejcik Maciej, Stasiuk Tadeusz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze spółek