250 mln EUR dla branży medycznej

Jacek Kowalczyk
18-09-2006, 00:00

W nowym okresie programowania dla sektora zdrowia zarezerwowane są dwa oddzielne priorytety. To może być jednak zbyt mało...

Jak wynika z wytycznych wspólnotowych, kwestia wpierania sektora ochrony zdrowia powinna być dla państw członkowskich istotnym elementem podczas rozdzielania przysługujących im unijnych funduszy. Raporty Komisji Europejskiej jasno stwierdzają, że stan zdrowia obywateli jest czynnikiem mającym bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy krajów. Polski rząd, przygotowując Narodową Strategię Spójności (dokument określający podział środków unijnych przeznaczonych na politykę spójności), rzeczywiście uwzględnił branżę medyczną w gronie potencjalnych beneficjentów. Jednak kwota 250 mln EUR, którą na ten cel przeznaczył, może okazać się niewystarczająca.

Zdrowe priorytety

— W okresie 2007-13 możliwe będzie szersze niż w obecnej perspektywie finansowej angażowanie środków unijnych na rozwój sektora zdrowia. Środki na ten cel zostały przewidziane w dwóch Programach Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki, stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSS) — powiedział na konferencji rozpoczynającej konsultacje społeczne dotyczące ochrony zdrowia w NSS Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego.

Wsparcie branży medycznej w PO Infrastruktura i Środowisko zostało przewidziane w ramach Priorytetu XIII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”. Głównym jego celem jest wspieranie utrzymania dobrego stanu zdrowia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które działają na rynku pracy. Zgodnie z założeniami tego priorytetu, dofinansowywane będą projekty dotyczące systemu ratownictwa medycznego oraz inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia. Wstępna całkowita alokacja na ten cel wynosi około 150 mln EUR.

W nowej perspektywie finansowej środki dla sektora zdrowia dostępne mają być także w PO Kapitał Ludzki. Zawarty w nim Priorytet V „Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa” w całości został poświęcony wspieraniu branży medycznej.

— Celem tego priorytetu jest wyrównywanie w społeczeństwie dostępu do opieki zdrowotnej i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych. Za te pieniądze podnoszone będą umiejętności i doskonalona wiedza personelu medycznego. Jednocześnie będziemy wspierali działania dotyczące promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom — mówi Jerzy Kwieciński.

Zgodnie ze wstępną decyzją rządu, łączna wartość środków, które mogą być wykorzystane w ramach tego priorytetu, to 105 mln EUR.

Wykorzystać szanse

Szpitale i inne podmioty działające w branży medycznej na uzyskanie dofinansowania będą miały szanse także z PO Innowacyjna Gospodarka, mimo że w programie nie znajduje się żaden oddzielny priorytet dotyczący ochrony zdrowia. Placówki będą mogły, na równych zasadach z innymi jednostkami, starać się tu o dotacje dla projektów charakteryzujących się wysoką innowacyjnością.

Fundusze unijne do sektora ochrony zdrowia mogą trafić również przez Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Jednak o podziale tych środków decydować będą władze wojewódzkie, a te nie mają obowiązku przeznaczania jakichkolwiek pieniędzy na ten cel. Przepisy mówią jedynie, że wojewoda nie może przekazać na branżę medyczną więcej niż 3 proc. dostępnych w ramach RPO środków.

Mówią, że mało

Z tego wynika, że sektor zdrowia w ramach całej perspektywy finansowej 2007-13 ma zagwarantowane około 250 mln EUR. Zdaniem przedstawicieli branży medycznej, jest to kwota zbyt mała, żeby zaspokoić choćby najważniejsze potrzeby służby zdrowia.

— Niestety, nie jesteśmy usatysfakcjonowani przeznaczoną kwotą. Nie chodzi tylko o to, że potrzeby nie zostaną zaspokojone. Zagwarantowane 250 mln EUR nie wystarczą nawet na zrealizowanie szczegółowych zaleceń wspólnotowych. Mam nadzieję, że w czasie konsultacji uda nam się wynegocjować więcej środków — mówi Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Kowalczyk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fundusze unijne / 250 mln EUR dla branży medycznej