Amerbrokers rekomenduje: NEUTRALNIE dla Mostostalu Gdańsk

19-02-2002, 17:35

Wydział Analiz Domu Maklerskiego AmerBrokers SA informuje, że w dniu 18 lutego 2002 roku przy kursie 12,9 zł dla Mostostalu Gdańsk S.A. została wydana rekomendacja NEUTRALNIE.

Grupa Mostostalu Gdańsk osiągnęła wysoki zysk netto w 1999 roku (9,5 mln zł) m.in. dzięki sprzedaży akcji GPRD. W kolejnym roku na wyniki wpływ miała sprzedaż majątku trwałego, dzięki czemu strata netto wyniosła tylko 1,9 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach ubr. saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych było już niewielkie, na skutek dużego zadłużenia koszty finansowe były już zbliżone do tych za cały 2000 rok, nie dziwi więc wysoka strata netto na poziomie prawie 8 mln zł. Ponieważ wyniki na poziomie skonsolidowanym są dużo gorsze od osiągnięć samego Mostostalu, przy prowadzonej restrukturyzacji Grupy szczególny nacisk powinien zostać położony na poprawę kondycji spółek zależnych.

W akcjonariacie Mostostalu Gdańsk dużą rolę odgrywają inwestorzy finansowi. Na wniosek trzech z nich (łącznie dysponujących 22% udziałem w kapitale akcyjnym) na 26 lutego zwołano NWZA spółki, na którym ma dojść do wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. W związku z tym, że przy wyborze Rady nie będzie obowiązywało uprzywilejowanie akcji co do głosu, wybór 3 spośród 7 członków Rady Nadzorczej przez inwestorów finansowych (takie są ich zamierzenia) wydaje się możliwy. Gdyby to rzeczywiście nastąpiło, należy oczekiwać większej presji na poprawę wyników finansowych Grupy.

Wartość jednej akcji Mostostalu Gdańsk uzyskana metodą dochodową wynosi 14,4 zł i jest wyższa od obecnego kursu giełdowego o 11,6%. Jednak ze względu na duże trudności rynkowe spółek z sektora budowlanego, niekorzystną sytuację finansową Grupy Mostostalu, konieczność jej restrukturyzacji i związane z tym wysokie koszty, uważamy że zakup akcji spółki w najbliższym czasie jest obarczony zbyt wysokim ryzykiem, w związku z czym wydajemy rekomendację Neutralnie.

Wydział Analiz DM AmerBrokers S.A.

Pełna analiza Grupy Mostostalu Gdańsk znajduje się na stronach www.amerbrokers.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Amerbrokers rekomenduje: NEUTRALNIE dla Mostostalu Gdańsk