Banki będą coraz mniej płacić BFG

Tomasz Mioduszewski
opublikowano: 02-06-1999, 00:00

Banki będą coraz mniej płacić BFG

UKŁON DO ZNAJOMYCH: Firmy, które wcześniej współpracowały z bankiem, mają szansę na uzyskanie kredytu na dogodniejszych warunkach niż nowe, jeszcze nieznane — zauważa Piotr Dmowski z Pekao SA. fot. BS

Najnowsza nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (weszła w życie 21 maja tego roku) podwyższyła z 5 do 8 tys. euro kwotę depozytów bankowych gwarantowanych przez fundusz. W najbliższych latach następować będzie dalsze zwiększanie kwot objętych systemem gwarancji BFG, aż do równowartości 20 tys. euro w 2003 r. Banki zyskały znaczne obniżenie obowiązkowych opłat rocznych ponoszonych na rzecz funduszu oraz rozszerzenie możliwości ścigania nierzetelnych dłużników.

Gwarancje obejmują środki pieniężne, zarówno złotowe, jak i dewizowe, zgromadzone przez deponentów w bankach na rachunkach imiennych. Wprowadzoną do ustawy nowością jest ochrona należności wynikających z innych czynności bankowych, potwierdzonych dokumentami imiennymi. Spod tej ochrony wyłączono jednak papiery wartościowe inne niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, np. akcje, a także listy zastawne. Fundusz gwarancyjny zabezpiecza teraz także środki finansowe szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Depozyty do równowartości 1 tys. euro gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 100 proc., przekraczające tę kwotę w 90 proc. Ochrona obejmuje również odsetki naliczone do dnia spełnienia gwarancji — do wysokości określonej ustawą.

Zabezpieczyć jak najwięcej

W celu zabezpieczenia jak największych sum można lokować pieniądze w kilku bankach, tak by nie przekroczyć limitu gwarancji funduszu w danej instytucji bankowej. Polska w układzie stowarzyszeniowym z Unią Europejską zobowiązała się do harmonizacji krajowego prawa. Jej podstawowym celem ma być wstępna integracja z krajami Wspólnoty. Na mocy dyrektywy Unii z 1994 r. w państwach członkowskich poziom depozytów jednego deponenta objętych gwarancją ma osiągnąć minimum 20 tys. euro. W okresie przejściowym do końca 1999 r. suma ta może wynosić tylko 15 tys. euro. Zmiana ustawy wychodzi naprzeciw tym wymogom.

Prościej i szybciej

Instytucje objęte systemem gwarantowania zyskały natomiast czterdziestoprocentowe obniżenie opłat ponoszonych na rzecz BFG. Zmiana ta obowiązuje już od 1 stycznia 1999 r., a od 1 stycznia 2001 r. obniżka ta wzrośnie do 50 proc. Powstałą różnicę we wpłatach do funduszu z tytułu ich pomniejszenia wyrównywać będzie Narodowy Bank Polski.

Znowelizowana ustawa umożliwi również wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika banku. Będzie on dokonywany jedynie na podstawie dokumentów bankowych. Pominięta w tym wypadku zostanie wymagana dotychczas forma aktu notarialnego. Wszelkie formalności zostaną więc uproszczone, co pociągnie za sobą zmniejszenie się związanych z nimi kosztów.

— Rozpoczynającej działalność gospodarczą osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej bank będzie mógł udzielić kredytu pod warunkiem, że zostanie ustanowiony szczególny sposób jego zabezpieczenia. W praktyce oznacza to, iż, jako podmiotom podwyższonego ryzyka, będzie się im stawiać większe wymagania w zakresie zabezpieczenia na majątku, niż firmie, która jest już znana bankowi — uważa Piotr Dmowski z Pekao SA.

Kolejną nowością wprowadzoną w ustawie jest możliwość wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego nie tylko przeciwko samym kredytobiorcom, ale również przeciwko ich poręczycielom. Umożliwi to egzekucję należności według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa pozwala bankom na utworzenie, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, instytucji do zbierania i udostępniania informacji o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych. Zakres wykorzystania tych informacji ma być ograniczony jedynie do prostowania niejasności wynikających z udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń. Bank będzie musiał jednak wziąć na siebie odpowiedzialność i liczyć się z ponoszeniem konsekwencji szkód wynikających z ujawnienia tajemnicy bankowej i wykorzystanie jej niezgodnie z przeznaczeniem.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Mioduszewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Prawo / Banki będą coraz mniej płacić BFG