Banki wabią lokatą do funduszy

  • Ewa Bednarz
opublikowano: 12-05-2014, 00:00

Przybywa ofert łączących lokaty z funduszami. To szansa na większy zysk, ale również ryzyko. Można stracić, mimo pewnych odsetek od depozytu

Lokat połączonych z inwestycją w fundusze inwestycyjne lub ich promocji z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Do zainteresowania się nimi mają skłonić wysokie odsetki. Wpłacone na lokatę pieniądze są jednak dzielone na część pozostającą w banku i część inwestycyjną, a to zawsze niesie ze sobą mniejsze lub większe ryzyko. W większości przypadków wymaga też poniesienia opłat za kupno jednostek, nawet jeżeli są oferowane w promocji. Odsetki wysokości 6 czy 7 proc. w skali roku, które narastają zaledwie przez trzy miesiące, nie powinny więc determinować wyboru oferty. Warto najpierw przeanalizować atrakcyjność dostępnych z lokatą funduszy.

Odsetki na opłaty

Z najnowszą promocją lokaty z funduszem wystartował w maju Eurobank. „Para na Plus” oferowana jest w dwóch wariantach. Połowę oszczędności można wpłacić na depozyt 4-miesięczny, z którego będą naliczane 7-procentowe odsetki w skali roku lub sześciomiesięczny z oprocentowaniem 6 proc. Druga połowa inwestowana jest w subfundusz Allianz Selektywny, który lokuje aktywa w akcje wybranych spółek. Część inwestycyjna niesie więc duże ryzyko. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 5 tys. zł. W promocji opłata manipulacyjna za kupno jednostek obniżona została o 75 proc., ale trzeba się zobowiązać do zainwestowania w fundusz na co najmniej 12 miesięcy. W przypadku wcześniejszej sprzedaży jednostek zostanie potrącona premia w postaci obniżonej wcześniej opłaty. Opłata manipulacyjna w funduszu Allianz Selektywny dla niskich wpłat wynosi 4 proc., czyli dla wpłaty 2,5 tys. zł — 100 zł, w promocji 25 zł. Odsetki z lokaty czteromiesięcznej wyniosą 33,5 zł, z tego prawie 6,5 proc. pochłonie podatek. Po odjęciu kosztu kupna jednostek zysk wyniesie więc raptem 2 zł. W innych ofertach zdarza się nawet, że odsetki nie pokryją opłat funduszowych.

Coś za coś

Przy wyborze oferty lokaty z funduszem trzeba najpierw przeliczyć stosunek odsetek z lokaty do kosztów inwestycji w fundusz. Trzeba też ocenić, czy fundusz spełnia kryteria oczekiwań, do których zalicza się również ryzyko, a procenty z depozytu potraktować jedynie jako nieoczekiwaną premię. Z takiego założenia wyszedł BOŚ. Dla klientów, którzy zdecydowali się na Pakiet lokat z funduszami inwestycyjnymi PZU TFI, dołożył do oferty trzymiesięczną Lokatę Inwestor Plus z oprocentowaniem 4,5 proc. w skali roku. Dodatkowo można na niej ulokować połowę kwoty, jaką inwestowało się w pakiet. Pakiet lokat z funduszami łączy trzymiesięczną lokatę z oprocentowaniem 6 proc. w skali roku, którą można przedłużyć na kolejne trzy miesiące na 4 proc. Opłata manipulacyjna za kupno jednostek funduszy TFI PZU Akcji Krakowiak lub PZU Zrównoważony też została obniżona — wynosi 0,5 proc. Minimalna wpłata na inwestycję to 3 tys. zł, które są dzielone w taki sposób, że jedna trzecia pozostaje na bankowym depozycie, a 66 proc. jest inwestowane w jednostki.

Bez gwiazdek…

Wysokość opłaty manipulacyjnej jest bardzo istotna, ponieważ jak widać na przykładzie najnowszej oferty Eurobanku, zdarza się, że jest pokrywana z odsetek wypracowanych na lokacie części lub nawet całości. Z tego powodu najatrakcyjniejszą propozycją na rynku jest oferta BGŻOptimy, który zachęca do inwestycji w fundusze Skarbca trzymiesięczną lokatą, z której odsetki wynoszą 7 proc. w skali roku. Zachęca nie tylko lokatą, której odsetki nie przepadną całkowicie nawet w razie konieczności zerwania umowy wcześniej, tylko zostaną obniżone do 2,5 proc. w skali roku, ale również brakiem opłat manipulacyjnych. Dla zainteresowanych subfunduszami wchodzącymi w skład Skarbca FIO, bo wyniki funduszy i ich stopień ryzyka powinien być wyznacznikiem wyboru oferty, jest to ciekawa propozycja. Mankamentem jej jest jedynie ograniczenie do jednego TFI. Na lokatę można wpłacić minimum 1 tys. zł — górnej granicy nie ma, ale jednostki trzeba kupić za dwa razy więcej. Oferta będzie ważna do 30 maja.

…ale też z pętlą na szyję

Do końca maja lokatę z funduszem promować będzie też Citi Handlowy. Można ją założyć na trzy miesiące, a odsetki wyniosą 5 proc. w skali roku. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 2,5 tys. zł. Skorzystanie z promocji wiąże się jednak z umową ubezpieczenia, na które trzeba wpłacić minimum 30 tys. zł składki jednorazowej dla Portfela Inwestycyjnego Premium, 10 tys. EUR dla Portfela Inwestycyjnego Premium EUR lub 10 tys. USD dla Portfela Inwestycyjnego USD. W regulaminie promocji nie ma słowa o kosztach związanych z inwestycją, trzeba więc się dopytać. Można też nieźle zaplątać się ofertą BNP Paribas, który kusi 40 funduszami. Lokatę na 6 proc. zakłada się na pół roku, ale umowa na inwestycję w Panoramę Funduszy PLUS będzie obowiązywać pięć lat. Chyba że za zerwanie jej słono się zapłaci.

Tu masz z czego wybierać

Wybrane lokaty z funduszami

BGŻOptima
PROGRAM INWESTUJ I ZARABIAJ
Oferta łączy trzymiesięczną lokatę, z której odsetki wynoszą 7 proc. w skali roku, i inwestycję w subfundusze wchodzących w skład Skarbca FIO. Do wyboru jest osiem. Dla zainteresowanych tego typu inwestycją jest to najlepsza propozycja na rynku ze względu na brak opłat za kupno i odkupienie jednostek oraz ich zamianę w trakcie całego okresu umowy. Jest to też odpowiednia propozycja dla osób, które wolą mieć niższe zyski, ale w miarę pewne — do wyboru są m.in. trzy fundusze o najniższym lub niskim poziomie ryzyka, co nie jest standardem.

BNP Paribas
LOKATA Z PANORAMĄ FUNDUSZY PLUS
Oferta łączy sześciomiesięczny depozyt, z którego odsetki wynoszą 6 proc. w skali roku z programem inwestycyjnym Panorama Funduszy PLUS, który daje dostęp do 40 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz czterech planów modelowych. Ale uwaga — warunkiem otwarcia lokaty jest przystąpienie do ubezpieczenia na życie na 5 lat, a zerwanie umowy związane jest z naliczeniem opłaty za wykup. W pierwszym roku opłata ta wynosi 6 proc., w drugim 5 proc., a w trzecim 4 proc. Potem sukcesywnie spada.

BPH
PAKIET MIX KORZYŚCI
Połączenie lokaty trzymiesięcznej, której oprocentowanie wynosi 5 proc. w skali roku, i Planu inwestycyjnego z funduszami wybranych TFI: Aviva Investors FIO, BPH DuoPlan lub Novo FIO z oferty Opery TFI. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 2 tys. zł, tyle samo trzeba zainwestować w jednostki na 2 lata. Do wyboru jest 26 funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych: od papierów dłużnych poprzez stabilnego wzrostu, sektorowe, zrównoważone, aktywnej alokacji do akcji. Wadą oferty są opłaty manipulacyjne za kupno jednostek i wcześniejsze ich umorzenie.

Millennium
SUPER DUET
Do wyboru są trzy lokaty o zróżnicowanych czasie trwania: trzy miesiące, pół roku lub rok. Pierwsza oprocentowana jest 4,5 proc. w skali roku, pozostałe po 4 proc., ale jeżeli umorzy się jednostki przed datą zapadalności lokaty, oprocentowanie zostanie obniżone do 3 proc. Oszczędności są dzielone na połowę: jedna pozostaje na depozycie, druga jest inwestowana w jednostki subfunduszy Millennium FIO lub SFIO. Opłaty manipulacyjne wynoszą od 2,5 proc. w przypadku subfunduszu stabilnego po 4,75 proc. w przypadku funduszu akcyjnego. Wpłacać można od 1 tys. zł.

Raiffeisen Polbank
LOKATA KAPITALNY ZYSK
Bank oferuje dwa rodzaje depozytów: trzymiesięczny, z którego odsetki wynoszą 5,5 proc. w skali roku, i sześciomiesięczny z odsetkami wysokości 4,5 proc. Oszczędności są dzielone po połowie między depozyt i fundusze: Allianz TFI, BlackRock, MetLife Amplico TFI i Skarbiec lub ubezpieczenie Fundusz & Perspektywa, oferujące dostęp do 50 funduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka. W pierwszym przypadku minimalna wpłata wynosi 10 tys. zł (tylko w przypadku funduszy BlackRock, min. wpłata to 50 tys. USD lub równowartość w złotych), a w drugim co najmniej 40 tys. zł.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Bednarz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu