BDM: Reagujemy na każdy sygnał

Jacek Rachel
30-03-2005, 00:00

Beskidzki Dom Maklerski S.A. funkcjonuje na rynku kapitałowym od początku jego istnienia. Dziś jest jednym z nielicznych prywatnych, niebankowych pośredników na rynku usług maklerskich. Mamy ugruntowaną pozycję i markę. Przez inwestorów jesteśmy postrzegani jako podmiot elastycznie reagujący na zapotrzebowania rynku. Takie podejście najlepiej oddaje misja naszej firmy:

„Beskidzki Dom Maklerski S.A. umożliwia i ułatwia inwestorom oraz instytucjom dostęp do rynku kapitałowego, zapewniając im najwyższy standard obsługi i pomoc przy dokonywaniu inwestycji, stawiając sobie za cel wzrost wartości aktywów posiadanych przez akcjonariuszy spółki.”

Realizując tak zdefiniowaną misję firmy, Beskidzki Dom Maklerski S.A. świadczy pełen zakres usług maklerskich, dopuszczalnych na polskim rynku kapitałowym. To co jednak wyróżnia nas na tle konkurencji to poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań. Ta otwartość i kreatywność pozwoliła nam na osiągnięcie w przeszłości znaczących sukcesów, takich jak:

- kluczowa rola w utworzeniu segmentu warrantów na polskim rynku kapitałowym;

- aktywny udział w tworzeniu i popularyzacji wśród inwestorów segmentu instrumentów pochodnych;

- znaczący udział w obsłudze Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zarówno w zakresie obsługi spółek Programu, jak i obrotu i dematerializacji świadectw udziałowych;

- aktywne pośrednictwo w transakcjach na rynku niepublicznym, w segmencie tzw. akcji pracowniczych.

Dziś Beskidzki Dom Maklerski S.A. posiada solidne zaplecze kapitałowe i stabilny akcjonariat w postaci takich instytucji jak: PROKOM Investments S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości czy też MITTAL STEEL POLAND S.A. Kapitały własne biura wynoszą około 28 mln zł, a skonsolidowany zysk netto za ubiegły 2004 rok osiągnął 7 mln zł.

Oprócz dobrej koniunktury na całym rynku kapitałowym, najistotniejsze osiągnięcia ubiegłego roku, które przyczyniły się do tak dobrych wyników firmy, to:

- osiągnięcie istotnych udziałów w rynku (ponad 6%) przy obsłudze procesów prywatyzacyjnych PKO BP i WSIP. Było to możliwe dzięki atrakcyjnemu produktowi, pozwalającemu inwestorowi na maksymalizację osiąganych zysków;

- obsługa firmy MITTAL STEEL POLAND S.A. w zakresie udostępniania akcji pracowniczych dla ponad 73 tysięcy uprawnionych;

- aktywność na rynku niepublicznym, zarówno w zakresie inwestycji własnych jak i usług pośrednictwa dla klientów biura.

Bardzo dobre wyniki ubiegłego roku pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, jednak jest to także odpowiedni moment na dokonanie istotnych zmian w sposobie funkcjonowania firmy. Zmiany te są konieczne, gdyż zmienia się otoczenie, w którym działamy. Mamy również w pamięci, jak trudna dla całej branży okazała się dekoniunktura na rynku giełdowym. Przeprowadzona we właściwym momencie restrukturyzacja pozwoliła radykalnie obniżyć koszty funkcjonowania Spółki.

Teraz stoimy przed innymi wyzwaniami. Strategia rozwoju BDM S.A. na najbliższe miesiące zakłada zmianę podejścia do klienta poprzez wypracowanie bliższych relacji i rozwój bazy produktowej.

Elementem realizacji tej strategii jest podpisanie w ostatnich dniach Porozumienia o Strategicznym Partnerstwie z GETIN BANKIEM S.A. Na bazie pozytywnych doświadczeń ze wspólnej obsługi ofert publicznych w ubiegłych latach, obie spółki chcą tę współpracę rozwijać. Dla klientów oznaczać to będzie bardziej kompleksową ofertę i poszerzenie możliwych kanałów dystrybucji produktów.

Przedstawione w zarysie istotne zmiany w funkcjonowaniu BDM prowadzone są równolegle ze zmianą dotychczasowej wizualizacji naszej firmy. Jej podstawą jest opracowany nowy, nowocześniejszy logotyp firmy. Zmiany te w założeniu mają przyczynić się do budowania wizerunku spółki, jako podmiotu elastycznie reagującego na zmiany, nowoczesnego, posiadającego wieloletnią tradycję.

Mottem towarzyszącym nowej wizualizacji firmy jest hasło, które w syntetycznej formie opisuje nowe elementy strategii podejścia do klienta i jego obsługi:

Jacek Rachel Prezes Zarządu Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Rachel

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BDM: Reagujemy na każdy sygnał