Bez absolutorium, z szansami na obronę

MARCIN HOTEL
opublikowano: 13-06-2013, 00:00

Absolutorium (tzw. skwitowanie) jest swoistym votum zaufania.

W przypadku negatywnej oceny pracy członka organu powstaje pytanie, czy przysługuje mu ochrona dóbr osobistych, w przypadku gdy pomimo wykonywania swoich obowiązków bez zarzutu nie otrzymał on akceptacji organu właścicielskiego spółki.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 19 października 2012 r. (sygn. akt V CSK 439/11) stwierdził, że powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. nie może być skutecznie oparte na fakcie naruszenia dóbr osobistych. Odmiennie natomiast przedstawia się sprawa uchwały sprzecznej z dobrymi obyczajami i mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika lub akcjonariusza (art. 249 § 1 oraz art. 422 § 1 k.s.h.). W takim wypadku Sąd Najwyższy dopuścił możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały, powołując się po pierwsze na brak wyłączenia jakiejkolwiek grupy uchwał z zastosowania tych przepisów, a po drugie na to, że swoboda oceny wspólników nie może oznaczać ich niekontrolowanej arbitralności.

Uchwała dotyczącą absolutorium jest decyzją uznaniową, ale nie dowolną. Oznacza to, że powody, dla których organ właścicielski wystawia negatywną ocenę, muszą być rzeczywiste, a ich dobór podlega badaniu pod względem zgodności z dobrymi obyczajami. Granicą swobodnego kształtowania przyczyn nieudzielenia absolutorium będzie zatem obiektywne stwierdzenie, że dane działanie miało wpływ na wykonywanie obowiązków przez członków organu. Absolutorium nie jest oceną za wyniki, ale wyrażeniem zaufania dla podejmowanych działań. Dlatego też właściciele udzielają skwitowania, biorąc pod uwagę nie tylko zdolności i kompetencje członka organu, ale również inne cechy, np. brak umiejętności współpracy z pozostałymi członkami zarządu w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju spółki lub zbyt duże ryzyko podejmowane dla osiągnięcia zysku.

Ponieważ zaskarżenie uchwały o nieudzieleniu absolutorium jest dopuszczalne przez prawo, istotna jest kwestia postępowania dowodowego przed sądem. Celowe więc wydaje się uzasadnienie uchwały o nieudzieleniu absolutorium (pomimo braku ustawowego obowiązku), tak aby w trakcie kontroli można było ocenić, czy powody negatywnej oceny członków organów są rzeczywiste.

Nieudzielenie absolutorium dotyka w oczywisty sposób sfery interesów prawnych członka organu. Istotne jest tu przede wszystkich rzutowanie na jego reputację zawodową, co w świecie biznesu ma szczególne znaczenie. Z uwagi jednak na fakt, że motywy nieudzielenia absolutorium mogą być swobodnie kształtowane przez organ właścicielski, środki ochrony prawnej z kodeksu cywilnego będą przysługiwały jedynie w przypadku, gdy przyczyny podjęcia takiej uchwały są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub nieprawdziwe.

 

MARCIN HOTEL

Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MARCIN HOTEL

Polecane