BGK zarobił w 2020 r. 315,7 mln zł

PAP
opublikowano: 28-04-2021, 19:41

Zysk netto Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. wyniósł 315,7 mln zł - podał w środę BGK. Poinformował ponadto, że w 2020 r. wygenerował 120 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19.

Jak czytamy w środowym komunikacie, wynik netto BGK za 2020 rok wyniósł 315,7 mln zł, brutto wyniósł 369,9 mln zł. BGK we współpracy z rządem i sektorem bankowym przygotował ponadto bezprecedensowy pakiet wsparcia dla polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii.

"Celem kilkunastu programów wsparcia - obok tradycyjnego stymulowania rozwoju firm - była pomoc w utrzymaniu się na rynku i zachowaniu setek tysięcy zagrożonych likwidacją miejsc pracy. Dzięki nim do gospodarki wpłynęło 120 mld zł" - poinformował bank.

Jak zaznaczyła prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, zarówno ubiegły, jak i obecny rok charakteryzują się niespotykaną w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nieprzewidywalnością i zaburzeniami w działaniu światowej, w tym polskiej gospodarki.

"Jako państwowy bank rozwoju i bezpośredni partner rządu musieliśmy szybko i skutecznie reagować na rozlewający się światowy kryzys. Utrzymywaliśmy działanie dotkniętych nim branż w Polsce, ale też równocześnie realizowaliśmy swoje zwykłe zadania związane ze wsparciem społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Dzięki bardzo dobrej współpracy z sektorem bankowym udzieliliśmy ponad 65 tys. polskich przedsiębiorców gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły prawie 55 mld zł kredytów" – podała Daszyńska-Muzyczka.

Z danych banku wynika, że zaangażowanie kredytowe BGK w 2020 r. wyniosło brutto 45,9 mld zł i było o blisko 2 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Jednym z podstawowych zadań BGK jest wspieranie sektora MŚP w finansowaniu potrzeb rozwojowych, w tym inwestycyjnych, również poprzez działalność poręczeniowo-gwarancyjną. W 2020 roku doszły do tego działania pomocowe związane z COVID-19. W całym zeszłym roku bank we współpracy z sektorem bankowym udzielił prawie 76 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 25,6 mld zł (wobec odpowiednio 51,2 tys. i 13,9 mld zł w 2019 r.), które zabezpieczyły 54,9 mld zł kredytów. Polscy przedsiębiorcy tradycyjnie najchętniej korzystali z programu gwarancji de minimis - podano.

Dodano, że łącznie od początku programu z gwarancji BGK skorzystało już ponad 210 tys. przedsiębiorstw, z czego 65,5 tys. w samym roku 2020.

Bank wskazał, że wspiera także rozwój mieszkalnictwa, między innymi poprzez finansowanie budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, w tym mieszkań budowanych przez TBS w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego.

Jak podał, sektor społecznego budownictwa czynszowego wybudował w ub. roku 2559 mieszkań. Nie byłoby to możliwe bez kredytów udzielonych przez BGK: 36 kredytów o wartości 235,5 mln zł, finansujących budowę ponad 1615 mieszkań oraz 13 kredytów budowlanych o wartości 60,9 mln zł przeznaczonych na wybudowanie 944 mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach - wskazano.

Dodano, że BGK obsługuje finanse publiczne i zadania rządowe m.in. poprzez zarządzanie i administrowanie funduszami przepływowymi, które nie są ujmowane w bilansie banku. Środki z funduszy wspierają: infrastrukturę transportową, studentów, naukę, przedsiębiorców czy poprawę jakości budynków. Największym funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest obecnie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Jak wskazano, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 służą wsparciu finansowemu sektora publicznego i wielu obszarów gospodarki, przyczyniając się do zminimalizowania skutków społeczno-gospodarczych związanych z pandemią. Bank zarządza przepływami środków finansowych. Bilans oraz rachunek zysków i strat Funduszu jest wyłączony z bilansu oraz rachunku zysków i strat banku. Łączne wpływy Funduszu covidowego w 2020 r. wyniosły 110,4 mld zł.

"Wpływy z głównego źródła zasilania Funduszu, tj. pochodzące z emisji obligacji, które przeprowadził na rzecz Funduszu BGK, wyniosły 100,8 mld zł. Fundusz zasiliły też środki z budżetu państwa w kwocie 9,6 mld zł. Łączne wydatki Funduszu wyniosły 92,8 mld zł, w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły ponad 92,7 mld zł" - podał bank.

BGK poinformował, że drugim obsługiwanym przez bank pod względem wielkości funduszem przepływowym jest Krajowy Fundusz Drogowy będący głównym źródłem finansowania dróg krajowych, których budowę i modernizację realizuje rząd w wieloletnich programach drogowych.

Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2020 roku wyniosły około 17,8 mld zł, w tym: płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyniosły 13,2 mld zł; wydatki związane z finansowaniem systemu poboru opłat za przejazd - 400 mln zł; wydatki związane z obsługa? obligacji i kredytów - 2,2 mld zł (na obsługę obligacji wydano 0,6 mld zł, na obsługę kredytów 1,6 mld zł); a wydatki na rzecz operatorów autostrad płatnych - ,9 mld zł

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem administracji rządowej i samorządowej w realizacji programów europejskich. Bank obsługuje programy o zasięgu krajowym i regionalnym, współpracując z dysponentami środków krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W perspektywie unijnej 2014-2020 zarządy 15 województw powierzyły bankowi rolę Menadżera Funduszu Funduszy oraz środki unijne, którymi dysponują w regionalnych programach operacyjnych (RPO) - podano.

Jak dodano, Pakiet unijnych produktów dłużnych udostępnianych przez BGK ze środków RPO 2014-2020 obejmuje: pożyczki, poręczenia oraz wejścia kapitałowe. Do 31 grudnia 2020 r. wartość wsparć udzielonych ze środków RPO 2014-2020 w formie instrumentów dłużnych wyniosła 4,38 mld zł.

W 2020 roku BGK uzyskał akredytację Komisji Europejskiej (tzw. pillar assesment), co daje możliwość zarządzania instrumentami KE w roli partnera wdrażającego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane