BM BPH: emisja akcji ustabilizuje kurs Mieszka

Przemek Barankiewicz
18-02-2002, 09:28

OFE Zurich poinformował o przekroczeniu progu 5% kapitału akcyjnego Mieszka. Fundusz posiada obecnie 295.118 akcji Mieszka, czyli od początku roku nabył 28.501 akcji tej Spółki. Największymi akcjonariuszami Mieszka w dalszym ciągu jest rodzina Państwa Gajdzińskich. Istotny udział mają jednak również inwestorzy finansowi – oprócz OFE Zurich – również DM Elimar, Fundusz Górnośląski oraz CA IB Investment Management S.A. W wyniku planowanej emisji istotny udział w akcjonariacie Mieszka osiągną fundusze Dresdner Kleinwort Benson Emerging Europe. Zakupią one 1,1 mln akcji po 9 zł., czyli osiągną 16,31% udział w kapitale akcyjnym Mieszka.

Mieszko opublikowało raport kwartalny. Przychody netto w 2001 roku ukształtowały się na poziomie 132 mln. zł., czyli mieszczą się w prognozie Zarządu (130–140 mln. zł.) oraz są zgodne z prognozą sporządzoną przez BM BPH PBK. Zysk netto ukształtował się na poziomie 5,3 mln. zł., czyli znacznie niższym od prognozowanego przez Spółkę (prognoza 7 mln. zł. zysku netto). Dodatkowo na wynik Spółki w IV kwartale wpływ miała nadzwyczajna operacja, która przyniosła dodatnie saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w IV kw. na poziomie 6,3 mln. zł. Była to transakcja sprzedaży części majątku trwałego (zakłady Walter w Warszawie). Świadczy o tym spadek wartości rzeczowego majątku trwałego w IV kwartale o 6,4 mln. zł. W grudniu ub.r. Mieszko dokonało transakcji leasingu zwrotnego: cena sprzedaży wynosiła 13,7 mln. zł., wartość księgowa 5,9 mln. zł. W kontekście nadzwyczajnych zysków wyniki Mieszka w IV kwartale należy ocenić negatywnie. Spółka utworzyła znaczne rezerwy na należności (3,6 mln zł). Struktura należności Mieszka na koniec 2000 roku wskazywała na ryzyko utworzenia takich rezerw (na ryzyko takie BM BPH PBK zwracało uwagę w raporcie dotyczącym spółek cukierniczych w sierpniu ub.r.) – wartość należności przeterminowanych nie objętych rezerwą wynosiła wówczas 6,7 mln. zł. Utworzenie rezerw na koniec 2001 roku mogło być spowodowane wykorzystaniem nadzwyczajnego zysku na sprzedaży nieruchomości. Nie należy jednak wykluczyć, że także w przyszłości Mieszko może być zmuszone do tworzenia dalszych rezerw na należności. Negatywnie należy ocenić, że w IV kwartale Mieszko na poziomie wyniku na sprzedaży Spółka poniosła stratę (79 tys. zł.). Dodatkowo negatywnie na wyniki Mieszka wpływają wysokie koszty finansowe (w IV kw. wyniosły one 2,7 mln. zł.) wynikające z konieczności obsługi wysokiego zadłużenia. Łączna wartość zobowiązań na koniec 2001 roku wynosiła 89 mln. zł. przy kapitałach własnych na poziomie 42 mln. zł. Dodatkowo zobowiązania pozabilansowe Mieszka wynoszą 24 mln. zł.. Część zobowiązań zostanie zmniejszona po nowej emisji akcji (planowane pozyskanie 10 mln. zł.), jednakże poziom zadłużenia należy ocenić jako istotny czynnik ryzyka dla akcjonariuszy Spółki. Osiągnięty w 2001 roku zysk netto Mieszka jest więc związany z nadzwyczajnymi czynnikami (sprzedaż nieruchomości, rezerwy na należności). Bez uwzględnienie tych nadzwyczajnych zdarzeń zysk netto byłby zbliżony do prognozy BM BPH PBH (3,5 mln zł). Wyniki finansowe – mimo że należy je traktować jako niepokojące – nie powinny jednak krótkoterminowo negatywnie wpłynąć na obecną wycenę rynkową z uwagi na zbliżającą się emisję akcji po cenie emisyjnej 9 zł oraz stabilną strukturę akcjonariatu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Przemek Barankiewicz

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Emerytury / BM BPH: emisja akcji ustabilizuje kurs Mieszka