Bo różne są wymagania

Wojciech Chmielarz
opublikowano: 18-10-2006, 00:00

Specjaliści spodziewają się wzrostu sprzedaży systemów ERP w sferze budżetowej, energetyce oraz zakładach produkcyjnych.

Południowy Koncern Energetyczny (PKE) powstał w maju 2000 r. Obecnie ma 17-procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej.

— PKE jest obecnie jednym z największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w koncernie wynosi 4952,7 MWe, a moc cieplna 2399,7 MWt — mówi Marcin Taranek, prezes IFS Poland.

Przygotowanie i wdrożenie systemu ERP dla tak wielkiej firmy to skomplikowane zadanie. Nic dziwnego, że prezes Taranek jest dumny z wykonanej pracy.

— Wdrożenie to niewątpliwie można uznać za flagowe. Kompleksowe rozwiązanie IFS Applications obejmujące moduły: finanse, dystrybucja, remonty, paliwa, dokumentacja, wdrożyliśmy w dziewięciu podmiotach tworzących PKE. Korzysta z niego 2,3 tys. użytkowników i wszystkie jednostki wchodzące w skład Południowego Koncernu Energetycznego. System został skonsolidowany na poziome centrali — dodaje.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego to wdrożenie jest wyjątkowe.

— Projekt wdrożeniowy przebiegał jednocześnie z tworzeniem się koncernu i było to pierwsze takie przedsięwzięcie w polskiej energetyce — przekonuje Marcin Taranek.

ERP dla wodociągów

Klientami firm informatycznych coraz częściej są jednostki administracji państwowej czy przedsiębiorstwa komunalne.

— Na szczególną uwagę zasługuje jedno z wdrożeń naszego systemu — MAKS IV wraz z kadrami i płacami w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy. Obecnie rozwiązanie to jest nadal rozwijane, stosownie do potrzeb klienta. Dużym wyzwaniem zarówno dla nas, jak i dla przyszłych użytkowników systemu było wypracowanie spójnej koncepcji funkcjonalnej, tak by odpowiadała ona wymaganiom kilkunastu zakładów na terenie całego kraju, a także stworzenie koncepcji nowego modułu — laboratorium — opowiada Dariusz Jankowski, zastępca dyrektora centrum kompetencyjnego rozwiązania ERP i GIS firmy SPIN.

Praca nad tym wdrożeniem była dla SPIN-u sporym wyzwaniem. Trzeba było dostosować system MAKS IV do potrzeb przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

— Powstały nowe moduły, takie jak: gospodarka wodomierzami, laboratorium oraz stworzony w tym roku moduł eksploatacje i awarie — podkreśla Jankowski.

W sieci handlowej

Intersport Polska, właściciel sieci salonów ze sprzętem sportowym, podjął kilka miesięcy temu decyzję o wyborze systemu Epicor Enterprise. Firma Qumak-Sekom dopasowała system do specyficznych potrzeb rozproszonych sieci handlowych.

— O wyborze rozwiązania zadecydowała funkcjonalność systemu, jego elastyczność i zrozumienie przez partnera naszych potrzeb biznesowych — mówi Marek Radwański, wiceprezes Intersportu.

Projekt, w zasadniczej części już zakończony, objął centralę firmy oraz obsługę salonów sprzedaży. Najtrudniejszym obszarem była logistyka, szczególnie skomplikowana w przypadku sprzedaży renomowanego sprzętu sportowego od wielu dostawców. Dzięki zastosowaniu modułu automatycznego zatowarowania salonów możliwe jest bieżące planowanie ich zaopatrzenia na podstawie codziennej analizy sprzedaży i dostępności towarów. Wymiana informacji między salonami i centralną bazą danych odbywa się offline, co uniezależnia funkcjonowanie salonów od potencjalnych awarii łączy. W każdej chwili możliwe jest uruchomienie pracy online.

— Wdrożenie Epicor Enterprise jest jednym z kilku strategicznych projektów, które nasza firma realizuje dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Taki projekt realizowany w dynamicznie rozwijającej się firmie w okresie poważnych zmian organizacyjnych to duże wyzwanie. Jednak dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu zespołu wdrożeniowego został zrealizowany szybko i sprawnie — twierdzi Marek Radwański

W 2006 r. Safo wdrożyło swoje systemy informatyczne w firmie Atlas. Wybór informatycznego systemu zarządzania okazał się zadaniem bardzo złożonym z uwagi na specyfikę branży, geograficzne rozproszenie firm wchodzących w skład grupy Atlas oraz wysokie wymagania klienta.

Zaoferowano Atlasowi kompleksowe rozwiązanie złożone z kilku aplikacji. Podstawowym elementem jest system klasy ERP/MRP — safo.biz zintegrowany z wyspecjalizowanym rozwiązaniem klasy WMS — safo.mag, które razem stanowią transakcyjną część systemu. Istotnym elementem było wdrożenie aplikacji analitycznych safo.express w zakresie analiz sprzedaży, magazynu i należności, kontrolingu finansowego i budżetowania, a także konsolidacji sprawozdań finansowych. Całość konsultanci Safo wdrożyli równolegle w sześciu oddziałach holdingu.

— Wdrażane rozwiązanie informatyczne objęło wszystkie kluczowe procesy realizowane w firmie Atlas. Udało nam się zrealizować zdefiniowane nam przez zarząd Atlasu podstawowe cele przedsięwzięcia, a przede wszystkim usprawnienie obsługi klienta, zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania firmy i podniesienie poziomu analiz danych, w tym skrócenie czasu dostępu do informacji — podkreśla Maciej Maniecki, prezes Safo.

Na wspólnej platformie

Grupa Chemiczna CIECH to ogromny organizm gospodarczy o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. W momencie wchodzenia na Giełdę Papierów Wartościowych CIECH ogłosił strategię biznesową, której głównym wyznacznikiem jest stworzenie tzw. dywizji — niezależnych jednostek biznesowych, przeznaczonych do kompletnej obsługi poszczególnych grup towarowych. Pierwszym i najważniejszym elementem tej nowej struktury jest Dywizja Sodowa — od niej właśnie rozpoczęła się kompleksowa informatyzacja całej organizacji polegająca na stworzeniu wspólnej platformy informatycznej na bazie aplikacji Oracle.

— Potrzebowaliśmy wysokiej klasy systemu informatycznego, który potrafiłby obsłużyć skomplikowane procesy biznesowe pojawiające się w związku z organizacją biznesu w grupie CIECH — wspomina Krzysztof Jarosz, prezes spółki Chemia.com.

W czerwcu 2006 r. zakończył się pierwszy etap wdrożenia najnowszej wersji Oracle E-Business Suite, prowadzonego w centrali grupy oraz wybranych spółkach zależnych. Aplikacje Oracle obsługujące finanse i logistykę zostały zainstalowane w należącej do Dywizji Sodowej Grupy CIECH firmie Soda Mątwy oraz w centrali. Cały projekt jest prowadzony przez ekspertów działu konsultingu Oracle Polska i firmy Chemia.com.

Dzięki wspólnemu modelowi informatycznemu Grupa Chemiczna CIECH zamierza podnieść efektywność zarządzania procesami finansowymi i księgowymi oraz logistycznymi, a także ulepszyć kontrolę operacyjną i sprzedaż, przez szybszy dostęp do jednolitej informacji zarządczej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Wojciech Chmielarz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu