Brak procedury open door ogranicza inicjatywę inwestorów

opublikowano: 03-09-2014, 00:00

KOMENTARZ PARTNERA DODATKU

BARTOSZ OSTROWSKI associate w kancelarii Noerr

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiera wiele regulacji wychodzących naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli sektora wydobywczego. Przyjęte rozwiązania mają na celu stworzenie dogodnego środowiska inwestycyjnego poprzez wyeliminowanie instrumentów biurokracji, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy, szczególnie w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia węglowodorów.

Niestety nie wszystkie postulaty inwestorów znalazły odzwierciedlenie w znowelizowanej ustawie. Szczególnie zastanawia zasadność rezygnacji przez ustawodawcę z procedury udzielania koncesji (dotyczącej węglowodorów) w trybie open door, tj. przyznawania koncesji na podstawie porównania wniosków koncesyjnych w ramach postępowania wszczętego na wniosek przedsiębiorcy. Pomimo że wstępne projekty nowelizacji przewidywały taką procedurę, ostateczna jej wersja przewiduje jedynie, że koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie ich ze złoża lub koncesji na samo wydobywanie węglowodorów ze złoża udziela się wyłącznie w wyniku postępowania przetargowego.

To dziwi o tyle, że obecnie obowiązująca ustawa — w przypadku węglowodorów — przewiduje procedurę open door, co jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/22/WE z 30 maja 1994 r.

Tym samym, rezygnacja z procedury open door w odniesieniu do węglowodorów odbiera przedsiębiorcom możliwość inicjowania postępowania koncesyjnego dotyczącego obszaru geograficznego będącego przedmiotem ich zainteresowania. W praktyce oznacza to, że jeżeli inwestor będzie chciał wnioskować o udzielenie koncesji na konkretny obszar geograficzny, będzie musiał poczekać, aż znajdzie się on na ministerialnej liście obszarów przewidzianych do przetargu. Zgodnie bowiem z art. 49f ustawy minister środowiska corocznie, w terminie do 30 czerwca, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Środowiska informację o przestrzeniach, w tym ich granicach, dla których planuje w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego. Przestrzenie te będą ustalane na podstawie oceny perspektywiczności geologicznej, co pozostawi dużą dozę uznaniowości po stronie ministra środowiska.

Jednocześnie należy wskazać, że nowelizacja ustawy wprowadzaprocedurę open door przy udzielaniu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin innych niż węglowodory. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie takiej koncesji informacja ta zostanie ogłoszona publicznie, a inni przedsiębiorcy zainteresowani kopaliną będą mogli złożyć wnioski o udzielenie koncesji na wykonywanie takiej samej działalności w przestrzeni objętej już złożonym wnioskiem. Następnie minister na podstawie ustawowych kryteriów (m.in. proponowany zakres prac geologicznych, technologia prowadzenia prac oraz finansowe możliwości wnioskodawcy) udzieli koncesji przedsiębiorcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wprowadzone regulacje są jak najbardziej pożądane i pozwolą w przyszłości ograniczyć ewentualne ryzyko konfliktu między potencjalnymi koncesjonariuszami, takiego jak choćby ostatni spór pomiędzy KGHM a spółką Leszno Copper.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Brak procedury open door ogranicza inicjatywę inwestorów