Budujesz za granicą, pilnuj rejestracji

Dominika Cabaj
02-04-2004, 00:00

Polscy przedsiębiorcy z branży budowlanej mogą być zmuszeni do rejestracji w krajach Unii.

Istotną zmianą związaną z harmonizacją polskich przepisów o VAT z regulacjami unijnymi będzie określenie miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, jako miejsca położenia nieruchomości. Jest to wyjątek od generalnej zasady, jaka będzie obowiązywać od 1 maja 2004 roku, która stanowi, iż miejscem świadczenia usług jest siedziba usługodawcy.

Poza Polską

Jeśli więc polski przedsiębiorca będzie po 1 maja 2004 r. wykonywał usługi budowlane związane z nieruchomością znajdującą się poza granicami Polski, to miejscem ich świadczenia będzie kraj, w którym znajduje się nieruchomość.

Polski przedsiębiorca może być wówczas obowiązany do rejestracji na VAT w kraju, gdzie znajduje się nieruchomość, np. w Niemczech. Bardzo możliwe jednak, iż nabywca usług budowlanych będzie zarejestrowany na VAT w kraju, w którym znajduje się nieruchomość. Wówczas nabywca dokona samoopodatkowania na tych usługach — tym samym polski podatnik nie będzie musiał rejestrować się tam na VAT.

Analogicznie, jeśli zagraniczna firma będzie wykonywać usługę budowlaną dotyczącą nieruchomości znajdującej się w Polsce i nie będzie zarejestrowana w Polsce na VAT, to polski usługobiorca — podatnik VAT będzie obowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu tej usługi. Naliczony podatek będzie mógł być odliczony w tym samym miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż polski podatnik może być obowiązany do rozliczenia VAT również w tym przypadku, gdy usługa związana z daną nieruchomością znajdującą się na terytorium Polski, np. usługa architekta, będzie wykonywana w całości poza granicami naszego kraju.

Nowa ustawa o VAT nie wprowadziła zmian w zakresie rozpoznawania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usług budowlanych i budowalno-montażowych w kraju.

Co w kraju

Po 1 maja 2004 r. firmy budowlane będą — jak dotychczas — zobowiązane do wykazania podatku należnego z tytułu wykonywanych usług budowlanych w rozliczeniu za okres, w którym otrzymały całość lub część zapłaty, nie później jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 30 dni od dnia wykonania usługi. Podobnie jak dzisiaj, regulacja ta będzie miała zastosowanie do usług budowlanych wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Zasady te mają również zastosowanie do sytuacji, w których polski podatnik kupujący usługi budowlane od zagranicznego kontrahenta jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w Polsce. Podatek należny z tytułu importu takich usług rozliczony będzie wówczas — co w nowej ustawie o VAT zostało wyraźnie określone — jak w przypadku transakcji krajowych. Oznacza to, że podatek VAT należny od importu takich usług należy zadeklarować w rozliczeniu za miesiąc zapłaty, nie później niż 30 dni od dnia wykonania usług. Podatek ten może być odliczony w tym samym miesiącu.

Dobra wiadomość

Podatników kupujących usługi budowlane w zakresie budownictwa mieszkaniowego i zatrzymujących kaucje gwarancyjne w stosunku do tych usług, którzy sami dokonują sprzedaży opodatkowanej stawkami niższymi, z pewnością ucieszy zmiana przepisów w zakresie zwrotów VAT. W związku z harmonizacją naszych przepisów z regulacjami unijnymi, zniknie konieczność uregulowania w całości faktur, w stosunku do których podatnik występuje o zwrot VAT z tytułu dokonywania sprzedaży opodatkowanej stawkami preferencyjnymi VAT. W związku z tą zmianą nie będzie miał żadnego znaczenia fakt, czy na fakturze ustanowiono kaucję gwarancyjną czy nie.

Dotychczas w przypadku zatrzymywania kaucji gwarancyjnej nie był spełniany warunek uregulowania kwot należności z faktury w całości, w związku z tym nie można było występować o zwrot VAT z takich faktur na rachunek bankowy. Podatnik co do zasady — w przeciwieństwie do obecnego stanu prawnego — będzie mógł występować o zwrot VAT niezależnie, czy zwolnił kaucję gwarancyjną.

Autor jest starszym konsultantem w zespole VAT Deloitte

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dominika Cabaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / / Budujesz za granicą, pilnuj rejestracji