Cyfrowe kompetencje coraz ważniejsze

Materiał partnera strony
opublikowano: 08-06-2015, 00:00

Swobodne posługiwanie się internetem staje się niezbędne. Dlatego wsparcie z kolejnej puli unijnych pieniędzy otrzymają działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych

Na program Polska Cyfrowa w latach 2014- 2020 z funduszy unijnych przeznaczono 8 mld zł. Razem z wkładem krajowym będzie więc ponad 10 mld na cyfryzację kraju, czyli na szybki internet, rozwój publicznych e-usług i dygitalizację zasobów urzędów oraz rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. —

To nowatorski program zarówno w skali Polski, jak i całej Unii Europejskiej, który nie miał w poprzednich latach odpowiednika. Działania wcześniej rozproszone pomiędzy różnymi programami, w szczególności w zakresie budowy sieci szerokopasmowych, zostaną teraz skupione w jednym miejscu. Efektywne zainwestowanie środków na szeroko pojętą cyfryzację to wielkie wyzwanie cywilizacyjne i kulturowe — podkreśliła Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, podczas konferencji „Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju” (odbyła się w pod koniec maja w Warszawie). Program pozwoli objąć cyfryzacją wiele dziedzin i upowszechnić technologie informacyjno-komunikacyjne w społeczeństwie.

— Aby skutecznie wykorzystać szansę związaną z rozwojem cyfrowym, wsparcie musimy ukierunkować na dobrej jakości projekty, które nie tylko będą pomagały w komunikowaniu czy załatwianiu konkretnych spraw, ale będą też chroniły przed różnego rodzaju zagrożeniami — mówiła szefowa resortu infrastruktury i rozwoju. Roman Dmowski, wiceminister administracji i cyfryzacji, podkreślił zaś, że Polska Cyfrowa to program kompleksowy. Ma zapewnić powszechny dostęp do szybkiego internetu, na czym Polska chce budować nowoczesne usługi cyfrowe w urzędach i instytucjach publicznych oraz pomóc osobom wykluczonym cyfrowo w zdobywaniu umiejętności posługiwania się komputerem i internetem. Pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

Dlatego na podniesienie cyfrowych kompetencji społeczeństwa, czyli umiejętności korzystania z mediów elektronicznych, przeznaczono 145 mln euro. Działania będą ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych m.in. w dziedzinie spraw obywatelskich, ochrony zdrowia, świadczeń społecznych, podatków i ceł, prowadzeniadziałalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, informacji dotyczących kultury i nauki.

Pokazać korzyści

Żaden kraj UE oprócz Polski nie zdecydował się na stworzenie branżowego programu skoncentrowanego tylko na projektach dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych. Internet dociera już do 70 proc. polskich domów, ale regularnie korzysta z niego tylko 59 proc. Polaków. Aż 32 proc. dorosłych Polaków nigdy nie korzystało z internetu.

Głównie dlatego, że nie czują takiej potrzeby lub nie umieją korzystać z komputera. — Zwiększenie cyfrowej aktywności Polaków jest konieczne, aby wszyscy mogli korzystać z efektów skoku cywilizacyjnego, wynikającego z nowych technologii — stwierdziła Anna Krzyżanowska z Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNET). Część pieniędzy z programu jest przeznaczona dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na ich edukację i zwiększenie kompetencji związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

— Jest to dla nas szczególnie istotne. Chcemy, by potrafiły one świadomie korzystać z treści dostępnych w internecie oraz świadczonych z jego wykorzystaniem usług — zaznaczyła minister Maria Wasiak. Z badań wynika, że tzw. twarde bariery dostępu do internetu (infrastrukturalne lub finansowe) mają coraz mniejsze znaczenie. Większymi przeszkodami w upowszechnianiu nowych technologii są tzw. bariery miękkie: brak wiedzy i uświadamianych potrzeb oraz brak umiejętności korzystania z nowych technologii.

— Aby umożliwić korzystanie z narzędzi informatycznych i ich produktów, trzeba zapewnić jak największej grupie osób odpowiednio dostosowane do ich potrzeb możliwości uczenia się obsługi komputera i internetu. Trzeba osobom wykluczonym cyfrowo, które nie czują korzyści z rozwiązań cyfrowych, pokazać, jak przy pomocy internetu mogą rozwiązywać niektóre swoje problemy i tym samym uławiać swoje życie, np. dzięki korzystaniu z publicznych e-usług — tłumaczył Roman Dmowski. Zdaniem Barbary Sołtysińskiej, prezes Life Tube.pl, program Polska Cyfrowa może spowodować, że kompetencje cyfrowe Polaków i oglądalność internetu wzrosną. Także Anna Krzyżanowska uważa, że gospodarka szybko staje się cyfrowa i ułatwia dostęp do wiedzy, informacji, usług i towarów na całym świecie.

— Dlatego w ramach Komisji Europejskiej staramy się mobilizować władze krajowe, aby przygotowały społeczeństwo do rozwoju cyfryzacji Polski. Przed nami dużo pracy, ale mamy już świetnie działające projekty, które są zaliczane do najlepszych praktyk europejskich. Są to: projekt cyfryzacji bibliotek E-biblioteki oraz Latarnicy.pl, w którym przeszkoleni wolontariusze, najczęściej liderzy lokalnych społeczności, uczą swoich bliskich, sąsiadów, znajomych obsługi komputera i internetu — mówiła Anna Krzyżanowska.

Cyfrowa nauka

W rozdaniu unijnych funduszy na lata 2014-2020 wspierane będą działania na rzecz zwiększania kompetencji cyfrowych Polaków — zarówno dotychczas wykluczonych cyfrowo, jak i tych, którzy chcą podnosić swoje kompetencje np. poprzez samokształcenie i e-kursy. W planie jest rozwijanie punktów oferujących publiczny dostęp do internetu o działania edukacyjne. Trenerzy będą uczyli tam podstaw obsługiwania komputera i korzystania z sieci. Wspierane będę również innowacyjne rozwiązania dotyczące aktywizacji cyfrowej osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych i nauka programowania lub obsługi oprogramowania do tworzenia multimediów.

Innym działaniem jest e-Pionier, który wesprze uzdolnionych programistów i ich pomysły na rozwój innowacyjnej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Wspomagane będą również kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz uświadamiania korzyści, jakie płyną z wykorzystywania technologii cyfrowych, w tym e-usług publicznych. — Chcemy podnosić kompetencje cyfrowe uczniów poprzez atrakcyjne programy edukacyjne. Wielu młodym ludziom wydaje się, że mają kompetencje cyfrowe, tymczasem ich wiedza dotyczy jedynie obsługi gier komputerowych — dodała Anna Krzyżanowska. Oprócz kursów stacjonarnych wspierane będą szkolenia, warsztaty i różne metody samokształcenia na odległość (np. e-learning

i masowe kursy on-line) lub formy mieszane. Program zakłada również wsparcie tworzenia oprogramowania, w tym aplikacji do rozwijania kompetencji cyfrowych. Planowany jest także szczegółowy monitoring osób przeszkolonych. Beneficjentami tych działań mają być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, instytucje prowadzące Uniwersytety Trzeciego Wieku.

MOOC

W ramach Programu Polska Cyfrowa będą również finansowane innowacyjne rozwiązania wspierające szersze wykorzystanie internetu do podnoszenia kwalifikacji i kształcenia ustawicznego. Należą do nich: e-learning, otwarte kursy online, formy mieszane, czyli e-learning połączony z kursami stacjonarnymi, oraz masowe kursy otwarte online (ang. massive open online courses — MOOC). Te ostatnie wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie i są coraz popularniejsze na Zachodzie.

Termin MOOC pojawił się po raz pierwszy w 2008 r. Prekursorem tego rozwiązania był Sebastian Thrun, profesor z Uniwersytetu Stanforda, który postawił tezę, że przyszłość szkolnictwa wyższego leży przede wszystkim w internecie. Dzięki jego staraniom w 2011 r. otwarto pierwszy bezpłatny akademicki kurs online jako alternatywną i tańszą metodę zdobycia wykształcenia. Fenomen takiego kształcenia rozwija się na najlepszych uczelniach. Nic dziwnego, skoro te kursy umożliwiają naukę na uniwersytetach dużej liczbie osób. Chociaż nie uzyskują one dyplomów i formalnych kwalifikacji, zdobywają wiedzę, która pozwala rozwijać karierę zawodową. Dostarczenie systemu MOOC dla wielkiej liczby zainteresowanych jest ogromnym wyzwaniem technologicznym, wymaga nowoczesnych rozwiązań i technologii związanych z oprogramowaniem aplikacji, cloud computingu i innych. MOOC używa wielu narzędzi: blogów, internetowych forów dyskusyjnych, Twittera, wymiany dokumentów. To odpowiedź instytucji nauki na wyzwania cyfrowego świata, w którym ludzie za pośrednictwem internetu mają dostęp do olbrzymiej liczby informacji. Polska chce dołączyć do krajów, które oferują tak szeroki dostęp do wiedzy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera strony

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu