Czym jest S&OP i czy Twoja firma go potrzebuje?

  • Materiał partnera
opublikowano: 06-02-2019, 14:23

W świecie przedsiębiorstw, zwłaszcza zagranicznych korporacji, istnieje tendencja do tworzenia wielu akronimów. Przychodząc do nowej firmy niekiedy chwilę czasu zajmuje, żeby zrozumieć o czym tak naprawdę rozmawiają nowi koledzy. Są również takie „skrótowce”, które w terminologii biznesowej są uniwersalne bądź nabierają popularności. Za taki możemy uznać termin S&OP oznaczający Sales & Operations Planning. Co kryje się pod tą enigmatyczną nazwą?

Sprawdź program konferencji „S&OP *Planowanie biznesowe *Prognozy * Strategie działania”, 27-28 lutego 2019, Warszawa >>

Książkowych definicji jest kilka. Kluczowe z nich słowa opisują S&OP jako proces mający na celu uzgodnienie pomiędzy wszystkimi funkcjami w organizacji jednego planu popytu będącego podstawą do planowania produkcji. Działania te skierowane są na maksymalizacje sprzedaży poprzez jak najwyższą realizację zamówień klientów przy jednoczesnym zachowaniu jak najniższych kosztów: produkcji, magazynowania, kapitału (jako gotówki zamrożonej w zapasach) oraz zniszczeń związanych z produktami przeterminowanymi.

Aby osiągnąć powyższe cele, plan wypracowany od strony popytowej musi zostać zweryfikowany w kontekście możliwości podażowych firmy. Za stronę popytową odpowiada zazwyczaj dział planowania popytu (demand planning) przy wsparciu działów komercyjnych: Sprzedaży i Marketingu. Plan popytowy powstaje jako kombinacja prognozy statystycznej na bazie historii sprzedażowej produktów oraz estymacji wpływu na sprzedaż planowanych promocji i działań marketingowych. Weryfikacja planu popytu od strony podażowej jest odpowiedzialnością działów produkcyjnych. Na tym etapie powinny zostać zasygnalizowane wszelkie ryzyka związane z niedopasowaniem popytu do podaży jak np. potencjalne braki produktu pod zamówienia klientów. W takim przypadku pierwszym krokiem jest zwiększenie planu produkcji dla zagrożonego produktu kosztem innych, posiadających bezpieczne zapasy. Jeżeli to nie pomoże, następnym działaniem może być zaprzestanie działań promocyjnych i zaspokojenie jedynie bazowej sprzedaży produktu, a w ostateczności ustalenie priorytetów przy realizacji zamówień klientów.

Plan wypracowany w trakcie procesu S&OP wspiera realizację rocznych planów finansowych firmy. Traktując roczny plan finansowy jako strategiczny, S&OP możemy określić jako plan taktyczny, uszczegóławiający drogę dotarcia do rocznych celów, ponieważ jego owocem jest prognoza na poziomie produktu bądź grupy produktowej. Horyzont planowania wynosi z reguły 18-24 miesięcy. Prognoza w krótkim terminie (do 3-4 miesięcy) jest podstawą do szczegółowego planu produkcyjnego na poziomie produktu. Natomiast w długim terminie ma za zadanie zaplanowanie maksymalnych zdolności produkcyjnych, włączając w to potencjalne inwestycje zwiększające te zdolności. Rozgraniczenie na krótki i długi termin jest zależne od charakteru branży oraz sposobu organizacji produkcji. W przypadku polskiej firmy lokalna fabryka z pewnością będzie bardziej elastyczna niż w przypadku zagranicznej korporacji, której polska jednostka biznesowa odbiera dostawy z fabryk zagranicznych i jest jednym z wielu „krajów–odbiorców”.

Wśród obecnych w Polsce zagranicznych korporacji działy planowania popytu przewodzące procesowi S&OP funkcjonują już od lat. Na rynku uwidacznia się trend wprowadzania procesu S&OP również w mniejszych firmach z polskim kapitałem. Co może przemawiać za wprowadzaniem profesjonalnego działu planowania w firmie? Wzrost skali działalności, rozwój portfolio produktowego, wysokie koszty przezbrojeń maszyn produkcyjnych czy sezonowość sprzedaży, która pociąga za sobą różne zapotrzebowania na siłę roboczą. Dokładny plan popytu wypracowany w trakcie procesu S&OP może przynieść korzyści zarówno od strony przychodów jak i kosztów.

Autor: Mariusz Lesiewicz – Demand Planner Chocolate Category, Mondelēz International

Spotkaj się z autorem podczas konferencji „S&OP *Planowanie biznesowe * Prognozy * Strategia działania”, 27-28 lutego 2019, Warszawa >>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu