Definicja budowli nie nadąża za życiem

opublikowano: 05-11-2012, 00:00

Jeśli trudno obiekt uznać za budowlę do opodatkowania, wójt może powołać specjalnego biegłego — wyjaśnia MF.

Niewykluczone, że prawo precyzyjniej zdefiniuje budowle objęte podatkiem od nieruchomości. Maciej Grabowski, wiceminister finansów, zapowiedział taką możliwość, ale najpierw ma być przeanalizowany problem kwalifikowania tych obiektów do opodatkowania. Ewentualne zmiany miałyby być wprowadzone do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Na razie w przypadkuwątpliwości wiceminister kieruje do prawa budowlanego, do którego odwołuje się też wspomniana ustawa.

Spory z organami podatkowymi

Maciej Grabowski przypomina definicję — budowlą jest obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. To odpowiedź na interpelację poselską Izabeli Kloc w sprawie doprecyzowania rodzaju budowli podziemnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej dla celów naliczania podatku od nieruchomości.

Posłanka wskazuje na wiele postępowań sądowych dotyczących sporów z organami podatkowymi w tych sprawach. Podkreśla też, że warunkiem koniecznym do uznania budowli za podlegające opodatkowaniu jest każdorazowe powoływanie biegłych, przygotowywanie ekspertyz, przeprowadzanie oględzin pod ziemią z udziałem biegłego. W ocenie wiceministra przytoczona przez niego definicja pozwala w większości przypadków jednoznacznie zakwalifikować dany obiekt jako budowlę dla celów podatkowych, a jedynie w przypadkach wątpliwych wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości może na podstawie ordynacji podatkowej (art. 198 par. 1) przeprowadzić oględziny. Jeżeli konieczne są wiadomości specjalne, to może on, również na podstawie ordynacji, powołać na biegłego osobę dysponującą taką wiedzą, aby wydała opinię.

Dowody w sprawie

Maciej Grabowski wyjaśnia, że w myśl zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w ordynacji podatkowej (art. 122) w trakcie postępowania organy podatkowepodejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.

Poza tym, dodaje, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Jednocześnie jednak wiceminister przyznaje, że z uwagi na dużą różnorodność obiektów budowlanych będących budowlami oraz ich skomplikowanie pod względem technicznym i technologicznym, a także stałe wdrażanie nowych rozwiązań, nie jest możliwe skategoryzowanie wszystkich ich rodzajów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu