Dekalog biznesu dla cudu gospodarczego

Polska Platforma Biznesowa
opublikowano: 04-12-2007, 00:00

Przed przyjęciem przez rząd programu legislacyjnego na pierwsze półrocze 2008 r., organizacje przedsiębiorców i fora gospodarcze zgłaszają propozycje tematów, uważanych za najpilniejsze do podjęcia, aby ziścił się polski cud gospodarczy. Dekalog postulatów sformułowali także eksperci nowego w tym gronie podmiotu — Polskiej Platformy Biznesowej (PPB).

Neutralność VAT. Jak najszybciej należy opracować nową ustawę o podatku od towarów i usług, gdyż obecne rozwiązania są niekorzystne dla przedsiębiorców. Polski VAT nie realizuje idei podatku od wartości dodanej, będąc faktycznie podatkiem obrotowym.

Uproszczenie systemu podatkowego. Należy szeroko zdefiniować koszty uzyskania przychodów, tak samo we wszystkich ustawach. Trzeba zbliżyć bilansowe i rachunkowe rozumienie kosztów i przychodów (dzisiaj jest około 70 wyjątków) oraz umożliwić kwartalne rozliczanie CIT i PIT.

Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. W Polsce tzw. klin podatkowy wynosi aż 43 proc., podczas gdy średnia OECD to 32,5 proc. Składają się nań wysokie składki emerytalne, rentowe, chorobowe, a także wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Reforma sądownictwa gospodarczego jest niezbędna. Główną ich wadą jest przewlekłość spraw, prowadząca nawet do bankructw. Konieczna jest także poprawa jakości stanowionego prawa.

Swoboda działalności gospodarczej. Należy zlikwidować bariery rozwoju aktywności gospodarczej Polaków. Konieczne jest odbiurokratyzowanie gospodarki. Koncesjonowanie należy sprowadzić do minimum, a działalność wykonywana osobiście winna być traktowana jak działalność gospodarcza.

Powrót do prywatyzacji. Im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej. Tylko takie działanie może zwiększyć wydajność i efektywność spółek skarbu państwa czy zminimalizować korupcjogenność. Rozbudowany sektor państwowy hamuje wzrost całej polskiej gospodarki.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz prawo budowlane. Konieczna jest pilna zmiana obu ustaw, ponieważ obecne wydłużają na wiele miesięcy — a bywa, że i lat — nawet niewielkie inwestycje. Tym samym ograniczają swobodny rozwój firm, narażając przedsiębiorców na straty.

Deregulacja i demonopolizacja rynku. W Polsce funkcjonują sektory o niepełnej konkurencji, a także silnie zmonopolizowane. Zaliczyć do nich należy niektóre usługi telekomunikacyjne i pocztowe, rynek energetyczny i gazowniczy oraz niektóre usługi transportowe. Deregulacja i demonopolizacja to także kasacja korporacji zawodowych.

Infrastruktura drogowa. Konieczne jest pilne przygotowanie zmian legislacyjnych, które dopuszczą różne formy budowania autostrad. Ten element infrastruktury jest jedną z największych bolączek i barier rozwoju Polski. Drogi muszą budować ci, którzy potrafią to robić i mają pieniądze.

Szybkie wprowadzenie euro. Przyjęcie eurowaluty przez Polskę byłoby możliwe nawet 1 stycznia 2010 r. Euro niesie zagrożenie podwyżką cen, ale w dłuższym czasie będzie bardzo opłacalne, bo przełoży się na szybszy wzrost gospodarczy. Dzisiaj różnice kursowe powodują straty i niszczą eksport.

Polska Platforma Biznesowa

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Platforma Biznesowa

Polecane