Detale, które zaważą o otrzymaniu dotacji

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 25-01-2017, 22:00

Jeśli innowatorzy nie będą przestrzegali nowych kryteriów konkursowych programu Inteligentny Rozwój, mogą zapomnieć o grancie

W tym roku najwięcej możliwości zdobycia unijnej kasy na nowatorskie rozwiązania czeka na firmy w programie Inteligentny Rozwój (POIR). Niedawno Komitet Monitorujący zmienił niektóre zasady wyboru projektów. Najdalej idące zmiany wprowadził w dwóch działaniach: 2.1 („Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”) oraz 3.2.1 („Badania na rynek”). Tegoroczny budżet konkursu w ramach działania 2.1 wynosi aż 900 mln zł. Na zastrzyk kapitału z Brukseli mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć własne centra badawczo-rozwojowe (B+R). Unijną kasę będzie można wydać m.in. na nowoczesną aparaturę, sprzęt i technologię. Warto, aby przedstawiciele biznesu zwrócili szczególną uwagę na nowe wytyczne dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie. W tzw. fakultatywnych wymaganiach merytorycznych dodano trzy nowe, które w istotny sposób mogą zaważyć na pozytywnym rozpatrzeniu projektu.

Marzena Chmielewska, dyrektor departamentu 
funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan, sprzeciwia się nowemu 
trybowi definiowania beneficjentów w działaniu 
3.2.1 POIR. Zwraca uwagę, że wybór brianż, określenie alokacji, jak i 
sformułowanie finansowych ram projektów będzie odbywało się bez udziału 
 Komitetu Monitorującego, a zatem poza kontrolą partnerów społecznych.
Zobacz więcej

ZŁA ZMIANA:

Marzena Chmielewska, dyrektor departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan, sprzeciwia się nowemu trybowi definiowania beneficjentów w działaniu 3.2.1 POIR. Zwraca uwagę, że wybór brianż, określenie alokacji, jak i sformułowanie finansowych ram projektów będzie odbywało się bez udziału Komitetu Monitorującego, a zatem poza kontrolą partnerów społecznych. SZYMON ŁASZEWSKI

Uwaga na branże

Pierwszy nowy wymóg dotyczy tego, aby przedsięwzięcie wpisywało się w tzw. branże kluczowe, wskazane w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Co ważne, lista sektorów, które będą preferowane w danym konkursie, zostanie opublikowana dopiero w momencie ogłoszenia naboru. Dlatego przedsiębiorcy, którzy przygotowują projekty do dofinansowania, będą musieli na bieżąco śledzić informacje na ten temat.

— Jeżeli branża, do której należą firmy ubiegające się o dotacje, na krótko przed ogłoszeniem konkursu przestanie być preferowana przez Ministerstwo Rozwoju, to szanse przedsiębiorców na wsparcie mogą bardzo zmaleć. Trzeba mieć nadzieję, że tych zmian nie będzie dużo i raczej będą związane ze zwiększeniem liczby branż kluczowych niż z ich zmniejszeniem. W ramach tego kryterium będzie można otrzymać 4 pkt. — wyjaśnia Wojciech Kwiatkowski, ekspert od dotacji unijnych z firmy doradczej Crido Taxand.

Krok milowy

Kolejnym kryterium, na które tym razem szczególną uwagę będą zwracać eksperci, jest to, aby planowane prace B+R miały przełomowy charakter. Co to oznacza? Opracowywane w centrach badawczo-rozwojowych rozwiązania powinny być nowe, oryginalne i rewolucyjne w stosunku do tych oferowanych na rynku. Co istotne, ocena przełomowości projektu będzie dotyczyła również skutków wdrożenia nowatorskiego przedsięwzięcia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy w wyniku wprowadzenia na rynek danego rozwiązania zmieni się jego struktura albo zostaną stworzone nowe rynki, albo też istniejące produkty staną się przestarzałe. W tym przypadku można uzyskać do 5 pkt. Ostatnią wprowadzoną zmianą w kryteriach konkursowych w ramach działania 2.1 jest zapis dotyczący sposobu ochrony własności intelektualnej.

— Wnioskodawcy będą mogli otrzymać 2 pkt. za zaplanowanie właściwego sposobu ochrony własności intelektualnej, który zabezpieczy przed skopiowaniem czy nieuprawnionym wykorzystaniem wyników przedsięwzięcia, jak również strategii zarządzania własnością intelektualną — podkreśla Wojciech Kwiatkowski. W związku z nowymi wymogami przedsiębiorcy w ramach oceny merytorycznej będą mogli uzyskać za projekt maksymalnie 32 pkt., czyli o 9 pkt. więcej niż do tej pory. Jednocześnie podniesiono minimalny pułap warunkujący pozytywną ocenę wniosku — z 12 do 18 pkt. Szefowie firm będą mogli powalczyć o granty w tym konkursie od 8 maja do 7 lipca.

Bez partnerów społecznych

Modyfikacje dotyczące kryteriów w działaniu 3.2.1 POIR są związane z wprowadzeniem naborów przeznaczonych dla przedsiębiorstw z danej branży. Nowemu trybowi definiowania tych beneficjentów sprzeciwia się Marzena Chmielewska, dyrektor departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

— Nie popieramy takiego rozwiązania, bo zarówno wybór branż, określenie alokacji, jak i sformułowanie finansowych ram projektów będzie odbywało się bez udziału Komitetu Monitorującego, a zatem poza kontrolą partnerów społecznych. Swój sprzeciw podtrzymujemy, pomimo zapewnienia, że te konkursy nie ograniczą liczby naborów planowanych w schemacie ogólnym, a ich wartość będzie stosunkowo niewielka. Pierwszy taki konkurs w tym roku z budżetem 50 mln zł ma dotyczyć elektromobilności — podkreśla Marzena Chmielewska.

Przypomnijmy, że konkurs „Badania na rynek” z budżetem 1,55 mld zł jest skierowany do firm zainteresowanych dofinansowaniem wdrożeń gotowych innowacji. Pierwszy nabór ruszy 13 marca i potrwa do 26 kwietnia.

Bonus za patent

Najistotniejsza zmiana dotyczy kryterium, w ramach którego eksperci sprawdzają, czy projekt dotyczy wdrożenia rozwiązanie objęte jest prawem ochronnym na wzór użytkowy (lub do takiej ochrony zostało zgłoszone i ma sprawozdanie z ocenami „A”), to firma dostanie 1 pkt. Co ważne, nieotrzymanie żadnego punktu w tym kryterium nie eliminuje przedsiębiorcy z możliwości otrzymania wsparcia. Do zdobycia ma w sumie 18 pkt., podczas gdy wymagane minimum wynosi 14 pkt. wyników prac B+R objętych ochroną patentową lub co najmniej zgłoszonych do takiej ochrony. — W ostatnim naborze było to kryterium obligatoryjne. To oznacza, że każdy z wnioskodawców musiał mieć patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub jeszcze przed złożeniem wniosku zgłosić swoje rozwiązanie do takiej ochrony i otrzymać tzw. sprawozdanie o stanie techniki, zawierające wyłącznie ocenę „A” potwierdzającą zdolność patentową danego wynalazku lub zdolność do objęcia ochroną na wzór użytkowy. Bez tych dokumentów wnioski były odrzucane bez przeprowadzania właściwej oceny merytorycznej — zwraca uwagę Błażej Czajkowski, ekspert od dotacji unijnych z Crido Taxand. W tegorocznych konkursach powyższy wymóg będzie miał charakter fakultatywny, czyli za jego spełnienie przyznawane będą dodatkowe punkty. Na 2 pkt. może liczyć przedsiębiorca, jeśli planowane do wdrożenia rozwiązanie będzie posiadało patent lub zostało zgłoszone do ochrony patentowej i ma odpowiednie sprawozdanie o stanie techniki. Jeśli natomiast

Bez zmian

Pozostałe kryteria, którym muszą sprostać potencjalni beneficjenci, się nie zmieniły. Tak jak do tej pory, o granty mogą ubiegać się wyłącznie firmy z sektora MSP. W jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku powinny one osiągnąć przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln zł. Przedsiębiorcy nadal będą też musieli udowodnić i udokumentować zdolność do sfinansowania projektu. Przedsięwzięcia muszą odnosić się do wyników prac B+R, które wnioskodawca przeprowadził samodzielnie lub je zlecił, a projekt powinien być innowacyjny co najmniej na poziomie kraju.

— W tym przypadku mamy nieco inny sposób oceny kwestii innowacyjności. Dotychczas była ona bardzo subiektywna. Eksperci oceniali szeroko rozumianą przełomowość projektu w skali od 0 do 5 pkt. W nadchodzących konkursach ocena tego aspektu będzie bardziej obiektywna i przewidywalna. Jeśli przedsięwzięcie będzie charakteryzowało się innowacyjnością w skali kraju, otrzyma 1 punkt. Będzie też miało możliwość uzyskania po jednym dodatkowym punkcie w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeśli poziom innowacyjności będzie przewyższać poziom krajowy. Po drugie, gdy rozwiązanie będzie charakteryzować się potencjałem do rozwoju branży lub rynku. Po trzecie, jeśli projekt będzie wpisywał się w tzw. wysokie lub średniowysokie technologie lub usługi wiedzochłonne — konkluduje Błażej Czajkowski.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu