DM BIG BG rekomenduje AKUMULUJ Impexmetal

Wiktor Krzyżanowski
29-08-2001, 12:07

Ze względu na pogorszenie koniunktury w sektorze metali i niższą wycenę spółek z branży analitycy DM BIG BG obniżyli wycenę akcji Impexmetalu do 23.9 zł, wydając rekomedację AKUMULUJ dla papierów spółki.

W raporcie z 21 sierpnia Roman Zalewski, analityk DM BIG BG, napisał, że pomimo kontynuacji niekorzystnych tendencji cenowych na rynku metali wielkość przychodów grupy utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału oraz analogicznego okresu ubiegłego roku. Wysoki kurs złotego wobec dolara oraz euro nadal wywierał negatywny wpływ na wartość oraz rentowność sprzedaży eksportowej, która w przypadku większości spółek Impexmetalu ma znaczący udział w strukturze przychodów.

Jego zdaniem niekorzystne warunki zewnętrzne spowodowały obniżenie rentowności sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem, jednak w stosunkowo niewielkim stopniu. Osiągane przez grupę marże są ściśle powiązane z cenami metali oraz kursem złotego. Oba te czynniki nie były sprzyjające w drugim kwartale.

- Spodziewamy się jednak, że obserwowane osłabienie złotego powinno korzystnie oddziaływać na wyniki firmy w drugim półroczu. Oczekujemy również, że w ciągu kilku miesięcy nastąpi wzrost notowań aluminium i miedzi, których ceny znajdują się obecnie na bardzo niskim poziomie – pisze Roman Zalewski.

Jego zdaniem koszty sprzedaży spółki w pierwszym półroczu zostały utrzymane na nominalnym poziomie ubiegłego roku, natomiast zauważalny wzrost kosztów ogólnych wynikał z włączenia do grupy nowych spółek. W dwóch pierwszych kwartałach grupa zanotowała dodatnie saldo z pozostałej działalności operacyjnej związane z uaktualnieniem stanu rezerw na świadczenia pracownicze oraz potencjalne zobowiązania podatkowe. Dzięki temu zysk z działalności operacyjnej wyniósł po sześciu miesiącach 60 mln zł i był o 9 proc. niższy niż w ubiegłym roku. W samym drugim kwartale, pomimo dodatniego salda z pozostałej działalności, wynik operacyjny obniżył się o prawie 16 proc. Największy spadek zysku grupa zanotowała na poziomie netto. Wysokie koszty finansowe związane z dużym zadłużeniem holdingu mają największy wpływ na niskie zyski osiągane w ostatnich dwóch kwartałach.

- W najbliższym czasie nie widzimy jednak możliwości istotnego zmniejszenia zadłużenia grupy bez sprzedaży niektórych aktywów – pisze analityk DM BIG BG.

Twierdzi on, że w ostatnim czasie coraz bardziej widoczne stają się rozbieżności interesów pomiędzy Skarbem Państwa – największym akcjonariuszem firmy – a inwestorami finansowymi. Podczas ostatniego WZA wykorzystując nieobecność przedstawicieli Skarbu Państwa udało im się wprowadzić do rady nadzorczej dodatkowego przedstawiciela. Ostatnie powiększenie z 10 do 13 proc. pakietu akcji przez fundusze z grupy Templeton pozwala również przypuszczać, że inwestorzy instytucjonalni chcą zwiększenia swoich wpływów w spółce w oczekiwaniu na sprzedaż pakietu akcji SP inwestorowi, do której może dojść jeszcze w tym roku.

- Nie zmieniliśmy naszej prognozy przychodów, ale obniżyliśmy nasze szacunki zysku operacyjnego na bieżący rok ze 122 mln zł do 118 mln zł. Oczekujemy, że grupa wypracuje na koniec roku 12 mln zł zysku netto, czyli o dwie trzecie mniej niż w 2000 r. – konkluduje Roman Zalewski

WIK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Wiktor Krzyżanowski

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / DM BIG BG rekomenduje AKUMULUJ Impexmetal