Eksperci omówią najważniejsze problemy

opublikowano: 24-04-2016, 22:00

Kolejna edycja kongresu będzie okazją do rozstrzygnięcia zagadnień stanowiących dziś największe wyzwania dla branży energetycznej

O roli odbiorców

MAREK KULESA, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią

Podczas kongresu Energi@21weźmie udział w panelu: Klient 2.0 — interaktywny prosument czy pasywny odbiorca?

Rynek energii elektrycznej w Polsce z roku na rok podlega zmianom, przybliżającym jego pełną liberalizację. Zmianie podlega także rola odbiorców końcowych na tym rynku. Z roku na rok rośnie zarówno świadomość odbiorców dotycząca możliwości zmiany sprzedawcy, jak i współpracy z szeroko rozumianym sektorem energetycznym. Odbiorcy z pasywnych uczestników rynku przekształcają się w bardziej aktywnych, zarówno jeżeli chodzi o możliwość konkurencyjnego zakupu energii elektrycznej (także gazu), optymalizację zużycia nośników energii, jak i możliwości tzw. własnego wytwarzania energii elektrycznej. W strategiach licznych przedsiębiorstw pojawiają się propozycje dotyczące wykorzystania tzw. wytwarzania własnego, najczęściej opartego na źródłach odnawialnych lub kogeneracyjnych. „Zapędy” do własnego wytwarzania energii elektrycznej przez odbiorców nasiliły się po problemach ze zbilansowaniem energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz wprowadzeniem tzw. 20 stopnia zasilania w sierpniu 2015 r. W sektorze elektroenergetycznym powróciły dyskusje dotyczące konieczności zintensyfikowania prac w dziedzinie wprowadzania rozwiązań po tzw. stronie popytowej. Przy tego typu mechanizmach pojawiają się tzw. agregatorzy popytu, czyli podmioty pośredniczące w realizacji redukcji zapotrzebowania. W grupie aktywnych odbiorców, którzy nie tylko zużywają energię elektryczną, ale także ją produkują, pojawiają się także gospodarstwa domowe, które wykorzystują rozwój nowych technologii wytwarzania energii oraz spadek cen małych, tzw. przydomowych źródeł energii elektrycznej (np. panele fotowoltaiczne czy małe pionowe wiatraki). W tej dziedzinie szczególnie ważny może okazać się przewidywany gwałtowny rozwój magazynów energii, które stanowią istotny element, „domknięcia” domowych systemów zaopatrzenia w energię. Ogromnym wyzwaniem w tym zakresie będzie połączenie ww. nowego modelu elektroenergetyki z dostępnymi już rozwiązaniami informatycznymi (monitoring mediów, inteligentne domy), ale także rozwiązaniami przyszłościowymi, takimi jak tzw. internet rzeczy.

O brandingu w energetyce

DR. FRIDRIK LARSEN, CEO, LarsEn Energy Branding — www.larsen.energy przewodniczący, Charge Energy Branding Conference — www.branding.energy

Podczas kongresu Energi@21 weźmie udział w panelu: Jak sprzedać prąd? Multienergetyka, innowacyjne produkty i konkurencja

Żadna marka nie jest ważniejsza niż jej postrzeganie przez konsumenta. Branding przynosi więc korzyści, tworząc wartości materialne dla firmy, ale też niematerialne dla konsumenta. Branding jest skomplikowanym procesem, który powinien zajmować czołowe miejsce w strategii i kierować wszystkimi działaniami marketingowymi w firmie. Branding wspomaga handlowców, dział marketingu, opiekunów klienta oraz komunikację korporacyjną, by mówili jednym głosem. Głos ten ma przełożenie na produkty i usługi, które znajdują się w ofercie firmy. Media są wytworem lat 90., marka energetyczna stanowi natomiast standard myślenia XXI w. Dzisiaj konsumenci decydujący się na zakup energii elektrycznej mają wybór. Wielu z nich nie jest jednak świadomych tej możliwości lub boi się wybrać. Dowolność wyboru stanowi problem po 100 latach wybierania jedynie między monopolem a pozostaniem bez ogrzewania i prądu. Branding energetyczny wymaga więc przeprowadzenia wnikliwych badań w celu zaleczenia blizn spowodowanych złymi usługami, brakiem zaangażowania i bezsilnością. Nowe technologie przyczyniają się nie tylko do efektywności energii, ale również zaangażowania energetycznego. Konsument jeszcze nigdy dotychczas nie miał tak wielu możliwości odbierania energii zarówno jako jej użytkownik, jak również jako jej samowystarczalny producent mogący dostarczać ją do sieci. Dzięki obecnym i pojawiającym się technologiom przesył i dystrybucja energii ulega zmianie. Przesył i dystrybucja znajdują się teraz w świecie, w którym energia przepływa w obie strony — od odbiorcy końcowego, mimo to jednak pozostaje potrzeba dwustronnej komunikacji z nimi. Przy pomocy brandingu — naturalne monopole mogą zagwarantować swoją rolę w zmieniającym się świecie. Jako że zmienia się zapotrzebowanie na media, pojawia się nowa generacja energii. Innowatorzy i przedsiębiorcy prześcigają się w nowych sposobach generowania elektryczności. Nowej generacji przedsiębiorcy i wykonawcy pojawiają się z nowymi, odważnymi pomysłami i odważnymi nowymi markami, które stosują nowe sposoby oddziaływania na klientów. Przyszłość to różnorodność źródeł energii, przyszłość to zróżnicowana grupa ludzi. Przyszłość to różnorodność modeli biznesowych i marek energetycznych.

O innowacjach w sektorze energetycznym

THEODORE J. (TED) KURY, dyrektor Energy Studies przy Public Utility Research Center (PURC) na Uniwersytecie Floryda

Podczas kongresu Energi@21weźmie udział w panelach: Energetyka: Pomiędzy bezpieczeństwem, innowacyjnością a konkurencją oraz I-utility: nowoczesne przedsiębiorstwo sieciowe

W branży energii elektrycznej jest wiele ekscytujących innowacji: źródła generujące rozproszoną energię, zarządzanie popytem oraz udoskonalona komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi i klientami. Często pytamy „W jaki sposób zintegrujemy to wszystko w system elektroenergetyczny?”. Bardzo często jednak integracja nie dotyczy przepływu elektryczności, ponieważ o to dbają prawa fizyki, lecz przepływu pieniędzy, dlatego że opieramy się na sztucznych prawach. Rynki na całym świecie opracowały różnorodne systemy integracji tych innowacji, jednak wszystkie one mają zarówno dobre, jak i złe strony. Podczas prac zmierzających do opracowania tych źródeł coraz ważniejsze staje się, by były one prawidłowe.

Nowe szanse handlu gazem i ropą naftową w regionie

Konferencja poświęcona rynkowi gazu ziemnego — GasReg.21, podobnie jak InnoPower Forum, towarzyszy kongresowi Energi@21 w ramach cyklu Energy Future Week.

Konferencja GasReg.21 została podzielona na dwie części. Pierwszą zdominują panele prowadzone przez wybitnych ekspertów zajmujących się rynkiem gazu i ropy naftowej. Najważniejszym zagadnieniem, które będzie poruszane, jest przełamywanie barier w sektorze handlu gazem ziemnym na świecie oraz koncepcja utworzenia polskiego hubu gazowego. Omówiona będzie również tematyka dotycząca rozwoju infrastruktury — w tym korytarza północ-południe oraz zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego, konkurencji i zrównoważonego rozwoju.

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony prezentacjom firmowym, spotkaniom B2B i seminariom tematycznym zorganizowanym przez partnerów merytorycznych GasReg.21.

Tematami wiodącymi będą: omówienie europejskiego rynku gazu ziemnego z perspektywy międzynarodowej — ze szczególnym akcentem na Europę Centralną, Wschodnią i region nadbałtycki, oraz regulacje prawne Unii Europejskiej. W tej części ważnym punktem będzie omówienie unijnego prawa dotyczącego tzw. pakietu zimowego. Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i gazu, określić strategię dotyczącą transportu i magazynowania LNG, wzmocnić pozycję instytucji unijnych w procesie zawierania umów gazowych przez kraje członkowskie oraz zdefiniować wyzwania związane z produkcją ciepła i chłodu.

Więcej na www.gas21.pl

Innowacje i wyzwania dla nowoczesnej energetyki

W ramach Energy Future Week tematy poruszane na Kongresie Energi@21 zostaną uzupełnione na dwudniowym spotkaniu InnoPower Forum.

InnoPower Forum (12-13 maja 2016 r.) obejmie 14 paneli dyskusyjnych, na których będzie mowa o regulatorach i innowatorach — ich problemach i wyzwaniach, źródłach finansowania innowacji, możliwościach wytwarzania własnej energii elektrycznej, magazynowania energii oraz cyfryzacji infrastruktury energetycznej przy cyberatakach. To jedyna okazja do porozmawiania z przedstawicielami najlepszych firm, uczelni i instytutów, które chcą pracować dla energetyki przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Dwudniowe forum pozwoli na poznanie oferty instytutów naukowo-badawczych i firm komercyjnych o charakterze innowacyjnym a pracujących na rzecz energetyki. W trakcie paneli będzie można wysłuchać prelekcji wybitnych polskich naukowców oraz przedstawicieli największych przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój innowacji.

Paneliści Uczestnicy InnoPower Forum będą się zastanawiać, jak być aktywnym graczem na rynku bilansującym oraz jak skutecznie ograniczać koszty związane z przesyłem energii. W Forum weźmie udział ponad 80 panelistów z całego świata, w tym m.in. minister Michał Kurtyka, podsekretarz stanu Ministerstwa Energii, który weźmie udział w panelu „Regulatorzy i Innowatorzy”, w trakcie którego będzie zaprezentowany „przyszłościowy” rozwój systemu energetycznego, wymagający zastosowania nowych technologii i innowacji.

Więcej na www.innopower.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane