Elektrim poddaje się ostrym spekulacjom

Tadeusz Stasiuk
opublikowano: 15-05-2001, 00:00

Elektrim poddaje się ostrym spekulacjom

Mimo swoich rozmiarów Elektrim należy do grupy spółek, na których walorach mają miejsce największe spekulacje na warszawskiej giełdzie.

Obecnie kurs akcji warszawskiego holdingu znajduje się w trendzie spadkowym zapoczątkowanym w pierwszych dniach tego roku. Najbardziej widocznym tego efektem jest spadek wartości akcji spółki z poziomu blisko 50 zł do poziomu poniżej 30 zł, co daje ponad 40-proc. przecenę. Obserwowane w ostatnich dniach wzrosty kursu tego papieru pozwoliły jednak na kilkuprocentowe odbicie. Zmiana trendu może mieć jednak charakter przejściowy, gdyż wynika przede wszystkim ze spekulacji rynkowych dotyczących przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem. Nie można przy tym jednak bagatelizować oferty, jaką złożył spółce Deutsche Telekom zainteresowany zwiększeniem udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatorze sieci Era GSM) oraz kwestii związanych ze sprzedażą spółki zależnej Elektrim Kable.

Analiza wykresu kursu akcji Elektrimu wskazuje, że do osiągnięcia przez niego obszaru bezpiecznych wskaźników pozostaje jeszcze sporo miejsca. O ile średnie z ostatnich 15 i 45 sesji zostały już przebite, o tyle średnia 100-sesyjna znajduje się na poziomie o blisko 20-proc. wyższym niż obecna wycena papierów spółki na giełdzie. Daje to swego rodzaju okazję do intratnego nabycia tych walorów, gwarantując przy pozytywnym dla spółki scenariuszu opłacalne dyskonto. Trzeba przy tym pamiętać, że inwestycje w akcje Elektrimu są bardzo ryzykowne z uwagi na konflikty i sprawy sądowe spółki. Właśnie na ten fakt zwracają między innymi uwagę analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w rekomendacji z końca kwietnia. Sugerują oni zakup akcji spółki, określając docelową cenę tych papierów na 42,3 zł.

Pozytywna opinia o atrakcyjności inwestycyjnej akcji Elektrimu wynika głównie z posiadanych przez spółkę aktywów, w tym przede wszystkim udziałów w PTC. Wartość tej spółki wzrosła w ostatnich miesiącach znacząco, w czym spory udział miały m.in. bardzo dobre wyniki finansowe. Firma zanotowała w pierwszym kwartale tego roku znaczący, blisko 22-proc. wzrost sprzedaży oraz niemal 70-proc. wzrost zysku EBITDA. Pierwsze trzy miesiące 2001 roku firma zakończyła też zyskiem netto w kwocie 73,1 mln zł. Dla wyceny wartości grupy kapitałowej Elektrimu wyniki finansowe osiągane przez Polską Telefonię Cyfrową mają istotne znaczenie. Podobnie zresztą jak i rezultaty osiągane przez inną spółkę zależną Elektrim Kable. Ta ostatnia firma jednak już niedługo będzie pracowała na wynik grupy, gdyż Elektrim poinformował o sprzedaży posiadanego pakietu akcji tej spółki Krakowskiej Fabryce Kabli. Wartość transakcji wyceniana jest na co najmniej 100 mln dolarów. Umowa dotyczy akcji pozwalających na reprezentowanie 70,49 proc. głosów na WZA. Do sfinalizowania całej transakcji może dojść jeszcze w tym półroczu.

Ze względu na realizowany program inwestycyjny Elektrim potrzebuje coraz większych środków finansowych. Sprzedaż EK w połączeniu z niedawną emisją obligacji na kwotę 200 mln zł stanowić mogłaby tym samym spory zastrzyk wzmacniający, szczególnie, że wyniki samego Elektrimu nie są obecnie rewelacyjne. Zresztą już od kilku lat można zaobserwować tendencję do systematycznego spadku przychodów. W pierwszym kwartale tego roku wyniosły one zaledwie 53,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ich wartość zamknęła się kwotą 77,4 mln zł. Władze spółki tłumaczą tę tendencję przenoszeniem podstawowej działalności do spółek zależnych. Bardzo słabo spółka zaprezentowała się także na poziomie operacyjnym, gdzie strata po pierwszym kwartale wyniosła ponad 31,4 mln zł. W okresie styczeń-marzec 2000 r. strata operacyjna wyniosła natomiast 11 mln zł. W przeciwieństwie do ubiegłorocznego pierwszego kwartału (zysk netto w kwocie 30,1 mln zł), w tym roku firma poniosła stratę netto wynoszącą 7,2 mln zł.

By móc jednak ocenić faktyczną kondycję spółki, jej finanse należy rozpatrywać w ujęciu skonsolidowanym. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że firma bardzo często dokonuje różnych przeksięgowań aktywów oraz przeprowadza operacje finansowe, które utrudniają analizę sprawozdań. Na tle branży telekomunikacyjnej, do której zaliczany jest Elektrim, jego wskaźniki przedstawiają się dosyć atrakcyjnie. Wskaźnik C/Z wynosi obecnie 0,8, podczas gdy średnia dla branży w przypadku spółek z zyskiem 6,5. Z kolei wskaźnik C/WK kształtuje się na poziomie 0,62, zaś średnia branżowa 1,98.

analiza swot

Mocne strony

- silne zaangażowanie w sektorze telefonii cyfrowej poprzez znaczący pakiet akcji PTC

- rosnące udziały w rynku telefonii stacjonarnej

- silna pozycja na rynku internetowym

- wysoka płynność walorów na giełdzie

- strategia związana z inwestycjami w sektor energetyczny

- mocne aktywa

Szanse

- rozwój branży energetycznej, telefonicznej i internetowej

- sprzedaż Elektrimu Kable

- pozyskanie inwestorów, partnerów dla poszczególnych obszarów działalności

Słabe strony

- wysoki poziom zadłużenia

- konflikty wokół spółki i niski poziom zaufania do władz spółki

- uzależnienie wyników finansowych od wahań kursów walutowych

- straty na poziomie operacyjnym

Zagrożenia

- konieczność ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych

- wzrost konkurencji w strategicznych branżach

- utrata kontroli nad aktywami telekomunikacyjnymi

- nie rozwiązane sprawy w sądach arbitrażowych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Elektrim poddaje się ostrym spekulacjom