Energetyka potrzebuje miliardów

Barbara Warpechowska
opublikowano: 25-11-2014, 00:00

Rozwiązania polityki energetyczno-klimatycznej wynegocjowane w Brukseli pozwolą spółkom energetycznym kontynuować inwestycje, na które w ciągu sześciu lat potrzeba ponad 100 mld zł

W planach jest budowa źródeł wytwarzania w różnych technologiach: od bloków węglowych przez gaz i odnawialnych źródeł energii (OZE) do elektrowni atomowej. Branża zamierza inwestować również w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych i w sieci ciepłownicze.

PGE: 50 mld zł

Według strategii na lata 2014-20 PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) zamierza przeznaczyć na inwestycje około 50 mld zł. Budowa nowych mocy w energetyce konwencjonalnej, w tym około 2290 MW w wysokosprawnych blokach w Opolu i w Turowie, będzie kosztowała 15,2 mld zł. Do 2016 r. grupa wybuduje również 234 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Realizacja kolejnych projektów będzie zależała od wsparcia dla OZE. Grupa odda też do eksploatacji elektrociepłownie o łącznej mocy 187 MW.

Na OZE zamierza wydać około 1,7 mld zł. Zaplanowano również prawie 1100 MW mocy w kogeneracji. Jednak o realizacji tych projektów spółka zdecyduje dopiero, jeśli zostanie wprowadzony długoterminowy system wsparcia dla tej technologii. Na modernizację mocy wytwórczych Grupa przeznaczy około 16,3 mld zł. Przygotowania do programu jądrowego w latach 2014-16 mogą kosztować około 700 mln zł. Rozpoczęcie budowy pierwszego bloku jądrowego w Polsce zaplanowano około roku 2020. Natomiast na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych PGE planuje wydać niemal 12,3 mld zł.

Tauron: 29 mld zł

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2014-23 mają wynieść około 37 mld zł (z czego do 2020 r. około 29 mld zł). Plany obejmują budowę 2200 MW nowych mocy wytwórczych. Z tego 1030 MW będzie stosować węgiel kamienny (910 MW w Elektrowni Jaworzno III i moce w kogeneracji: 55 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa i 65 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy). Około 675 MW nowych mocy będzie w technologii gazowej — 225 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (blok budowany wspólnie z PGNiG) i około 450 MW w Elektrowni Łagisza.

Prawie 500 MW przybędzie w energetyce wiatrowej. Inwestycje w kolejne farmy wiatrowe będą zależały od wsparcia OZE. Do tych wszystkich planów dochodzi jeszcze udział Grupy w projekcie budowy elektrowni jądrowej. Łączne nakłady w dystrybucji mają wynieść około 21,1 mld zł, głównie na przyłączenia nowych klientów i źródeł oraz związaną z tym budowę sieci oraz modernizację i odtworzenie majątku.

Energa: 18,2 mld zł

Zaktualizowana kilka dni temu strategia Grupy Energa na lata 2013-22 przewiduje, że nakłady inwestycyjne wyniosą około 18,2 mld zł. Poprzedni program był o około 1,5 mld zł droższy i uwzględniał wydatki na przejęcie aktywów wiatrowych od firm Dong i Iberdrola oraz na zakup spółki Ciepło Kaliskie.

Najwięcej, bo 9,8 mld zł, Grupa zamierza zainwestować w dystrybucję. Wynika to z konieczności przyłączania nowych odbiorców (4,4 mld zł), modernizacji sieci dystrybucyjnej (2,3 mld zł) i związanej z przyłączaniem OZE (1,2 mld zł) oraz ponoszenia nakładów na inteligentne sieci (1,1 mld zł) i pozostałe inwestycje, niemające bezpośrednio na celu zwiększenia zdolności dystrybucyjnych sieci (0,9 mld zł).

Na wytwarzanie firma przeznaczy około 1,3 mld zł, w tym na wysokosprawną kogenerację około 0,4 mld zł, na elektrownię systemową — 0,5 mld zł i na OZE — około 0,4 mld zł. Przy czym w programie inwestycyjnym wyodrębniono projekty o charakterze opcji inwestycyjnych (około 0,2 mld zł), które obejmują nakłady na doprowadzenie projektu do stanu FID-ready.

Są to projekty, które będą zależały od systemu wsparcia, m.in. przygotowanie EW Wisła, jednostki kogeneracyjne, elektrownie CCGT i farmy wiatrowe. Do programu inwestycyjnego wprowadzono nową pozycję: inwestycje rozwojowe budujące wartość Grupy Energa w łącznej kwocie około 6,4 mld zł, które mogą być przeznaczone m.in. na jednostki wytwórcze OZE, akwizycje, projekty badawczo-rozwojowe. Realizacja dodatkowych inwestycji będzie zależała od warunków regulacyjnych i rynkowych.

Enea: 13,7 mld zł

Do 2020 r. Enea zamierza przeznaczyć około 13,7 mld zł na inwestycje związane z wytwarzaniem energii. Część zostanie przeznaczona na kontynuację budowy bloku w Elektrowni Kozienice, a także m.in. na kogenerację (około 3,2 mld zł) i na odnawialne źródła energii (około 4,5 mld zł). Moc planowanych przez Grupę Enea źródeł kogeneracyjnychto około 300 MWe i około 1500 MWt. Firma planuje także duże inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Z kolei moc planowanych jednostek OZE to około 500 MWe. Enea ma uczestniczyć w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Tak jak w przypadku Taurona ma to być przystąpienie do spółki celowej powołanej przez PGE i zakup 10 proc. udziałów w jej kapitale zakładowym. Grupa Enea zamierza także zainwestować około 5,9 mld zł w dystrybucję. Uzgodniony już z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) plan rozwoju Enea Operator na lata 2014-19 przewiduje 5,3 mld zł nakładów inwestycyjnych, co oznacza roczne wydatki średnio około 900 mln zł.

Darmowe uprawnienia

— Z punktu widzenia sektora energetycznego konieczne było przyjęcie w Brukseli takich mechanizmów, które zminimalizują ryzyko wzrostu cen energii elektrycznej, a jednocześnie umożliwią jego modernizację. I to się udało. Po 2020 r. polski sektor energetyczny będzie mógł korzystać z puli bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To realne pieniądze dla naszej gospodarki — mówi Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa.

Marek Woszczyk, prezes PGE, podkreśla zaś, że darmowe uprawnienia po 2020 r. mogą poprawić rentowność rozbudowy elektrowni Opole. Oznaczają też pozytywny klimat dla planów budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin — Brody. Spółki energetyczne, planując inwestycje, dążą też do zmiany technologii wytwarzania.

— Obecnie 92 proc. zainstalowanych w Grupie Tauron mocy wytwórczych przypada na technologie węglowe. W 2023 r. ich udział spadnie do około 74 proc., w tym 25 proc. będzie przypadało na nowoczesne wysokosprawne bloki węglowe. Udział technologii niskoemisyjnych, czyli gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej, wyniesie około 26 proc. — wylicza Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Barbara Warpechowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Energetyka / Energetyka potrzebuje miliardów