Envelo – lider cyfrowej modernizacji Polski

Materiał partnera: envelo
opublikowano: 06-12-2017, 22:00

Rewolucja kopernikańska na poczcie już trwa. Jej pierwszy etap to tworzenie cyfrowych alternatyw dla tradycyjnych usług pocztowych. Envelo to jednak coś więcej niż cyfrowa poczta przyszłości, to perspektywa, o której jeszcze 10 lat temu nikt w Polsce nie śnił

Przykłady z rynków wysokorozwiniętych dowodzą, że cyfryzacja stwarza nowe możliwości innowacyjnego działania i podniesienia konkurencyjności. Niejedna firma z tych, które postawiły na cyfryzację, zyskała jakby nowe życie i nagle wystrzeliła ponad konkurentów. Drogą cyfryzacji chce teraz podążać Poczta Polska Usługi Cyfrowe — PPUC Envelo. Wyznacza więc nowe standardy tradycyjnej działalności analogowej, której korzenie sięgają końca XVI w.

Wyzwanie i odpowiedź

W 2016 r. rząd opracował Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” z myślą o rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Definiuje w nim 11 strumieni działań, które dotyczą całej administracji publicznej, a obejmują zarówno działalność projektową, jak i legislacyjną. W strumieniu nr 10 (e-Skrzynka i e-Doręczenie) Program zawiera zadanie adresowane do PPUC — stworzenie elektronicznych skrzynek do kontaktów obywateli z administracją, które zapewnią całodobową możliwość komunikacji od obywateli do administracji w trybie 24/7 przez komputer z dostępem do internetu, ale też przez tablet czy smartfon oraz jednego punktu zbiorczego dla komunikacji ze wszystkimi agendami publicznymi. Zyskiem mają być oszczędności czasu (szybsze załatwianie spraw) i pieniędzy (zmniejszenie wydatków na usługi pocztowe). PPUC zostało zaproszone do współtworzenia rozwiązań składających się na e-Skrzynkę i e-Doręczenie. Wszak jest spółką córką PP i została powołana w celu rozwijania cyfrowych usług, nie tylko pocztowych. Założenia — wspólne dla rządu i dla

Envelo – poczta przez internet

Największa platforma usług pocztowych w Polsce. Tu można nadać paczkę, napisać i wysłać cyfrowy list czy pocztówkę. Dzięki platformie Envelo.pl, bez wychodzenia z domu, z dowolnego urządzenia: kupimy znaczek pocztowy z własną grafiką, zdjęciem lub logotypem (Neoznaczek) wyślemy list albo kartkę, otrzymamy cyfrowy skan tradycyjnego listu (Neolist, Neokartka) prześlemy fakturę, przygotujemy sami w domu do nadania paczkę (Neofaktura, Neopaczka) założysz Konto Envelo, a potem Profil Zaufany (eGO) Oprócz platformy Envelo.pl istnieje też darmowa aplikacja mobilna Envelo. Dzięki niej z łatwością możemy zmienić zrobione telefonem zdjęcie czy selfie w tradycyjną pocztówkę, doręczoną do adresata w tradycyjnej postaci przez listonosza Poczty Polskiej, jak również skorzystać ze śledzenia przesyłek czy wyszukiwarki kodów pocztowych.

Szczegółowe informacje na www.envelo.pl

PPUC Envelo — przewidują umożliwienie 50 proc. obywateli Polski załatwienie 80 proc. ich spraw przez internet. Obecnie tylko 27 proc. Polaków używa internetu do kontaktów z administracją publiczną. Rola PPUC w cyfryzacji państw została jasno określona w Porozumieniu, jakie 31 sierpnia 2016 r. Envelo i Poczta Polska podpisały z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Wskazano w nim na konieczność dokonania integracji platformy cyfrowej Envelo z systemami państwa oraz na pilną potrzebę wypracowania zasad świadczenia usługi e-Doręczenia we współpracy z PPUC.

Platforma Envelo

1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie eIDAS Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Otworzyło ono drogę do stworzenia cyfrowych skrzynek w Polsce. Platforma cyfrowa Envelo jest gotowym narzędziem technologicznym dedykowanym obsłudze cyfrowej korespondencji w Polsce. Zapewnia uwierzytelnianie nadawcy i odbiorcy oraz bezpieczeństwo, poufność i integralność przesyłki. Obsługiwana przez spółkę państwową, gwarantuje administracji publicznej pełne bezpieczeństwo i przewidywalność, a co najważniejsze — spełnia wymagania określone w rozporządzeniu eIDAS. Kluczowym elementem platformy Envelo jest Skrzynka Envelo. Umożliwia ona uwierzytelnienie tożsamości użytkownika za pomocą Konta Zaufanego i bezpieczne wysyłanie oraz zaufane odbieranie wszelkiego rodzaju doręczeń ważnych dokumentów, listów poleconych, faktur itp.

Rewolucja w komunikacji

Elektroniczne skrzynki pocztowe w wielu krajach Europy przyspieszają i ułatwiają komunikację między administracją a obywatelami. Tak dzieje się nie tylko w dużych i bogatych krajach Europy Zachodniej, ale także w mniejszych, jak Czechy, Estonia czy Dania. Najkorzystniejsze rozwiązania oferowane przez pocztę wprowadzili z sukcesem nasi południowi sąsiedzi. Podobne rozwiązania będą wkrótce możliwe także w Polsce i będą oznaczać jakościową i ilościową zmianę w załatwianiu wielu spraw urzędowych. Najpierw jednak trzeba przeprowadzić odpowiednie, bardzo głębokie zmiany legislacyjne, które mają dotknąć ponad stu różnego rodzaju aktów prawnych — ustaw, rozporządzeń itd. Na początku listopada 2017 r. resort cyfryzacji ruszył do kolejnego etapu prac nad realizacją programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ogłosił założenia projektu „e-Skrzynka, e-Doręczenie”, który umożliwi każdemu obywatelowi komunikację elektroniczną z wszystkimi podmiotami publicznymi w Polsce w jednym miejscu. — Wprowadzenie e-skrzynek będzie stanowiło prawdziwą rewolucję w sposobie załatwiania wielu spraw urzędowych. Skrzynki ułatwiają i przyspieszają ich załatwianie. Takiej rewolucji od dawna oczekują obywatele” — podkreśla Krzysztof Piskorski z Instytutu Pocztowego. Rocznie w Polsce wysyłanych jest 102 mln przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru, 57 mln dotyczy przesyłek sądowych, a 22,5 mln sektora publicznego. Można sporo zaoszczędzić na ich wysyłce. Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że oszczędności netto po wprowadzeniu e-Doręczeń sięgną nawet 104 mln zł rocznie.

Zmiany rynku pocztowego

Spada udział listów w ogólnej liczbie przesyłek. W 2016 r. operatorzy zrealizowali prawie 1,4 mld przesyłek listowych — o 5,62 proc. mniej niż rok wcześniej. Wartość przychodów z tytułu świadczenia przesyłek listowych wyniosła ponad 2,9 mld zł, czyli o 6,24 proc. mniej niż w 2015 r. Z roku na rok zaznacza się tendencja do rezygnacji z tradycyjnej korespondencji listowej na rzecz szeroko rozumianej komunikacji elektronicznej. W 2016 r. wzrost przychodów z przesyłek kurierskich i paczek pocztowych zrównoważył spadek przychodów z przesyłek listowych.

Konto Zaufane, e-Tożsamość

To sposób potwierdzenia tożsamości w świecie wirtualnym. Umożliwia m.in. odbieranie tradycyjnych listów przez internet, prowadzenie bezpiecznej komunikacji elektronicznej i założenie Profilu Zaufanego ePUAP (eGO). Konto Zaufane uzyskuje się przez otrzymanie Envelo ID. Od grudnia 2014. można je założyć w każdej z 4,5 tys. placówek pocztowych w Polsce przez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, PESEL, obywatelstwa i dokumentu tożsamości i po podpisaniu umowy z Envelo. Konto Zaufane Envelo jest środkiem identyfikacji elektronicznej. W kwietniu 2017 r. doszło do integracji platformy Envelo z Profilem Zaufanym, dzięki czemu PPUC stało się pierwszym i na razie jedynym niebankowym podmiotem oferującym dostęp obywateli do e-administracji.

 

E-POCZTA I E-ADMINISTRACJA:Strategia Poczty Polskiej, przewiduje przejęcie przez Envelo e-substytucji usług pocztowych, a w dalszej kolejności obsługę e-Administracji.

 

KOMENTARZ

Podwaliny e-Skrzynki i e-Doręczeń są gotowe

ŁUKASZ CZECHOWSKI
dyrektor Biura Informatyki w PPUC Envelo i lider biznesowy 10. Strumienia Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”

W lipcu 2017 r. przedstawiliśmy Ministerstwu Cyfryzacji naszą koncepcję e-Skrzynki i e-Doręczenia. Było to wypełnienie istotnego punktu porozumienia zawartego z resortem cyfryzacji latem 2016 r.

W pracach nad koncepcją projektu e-Skrzynka i e-Doręczenie określiliśmy zakres zmian legislacyjnych, niezbędnych do wprowadzenia elektronicznego doręczenia. Ustaliliśmy też kierunek, w jakim powinny być prowadzone prace nad standardem organizacyjno-technicznym usług doręczania. W naszych pracach uczestniczyli przedstawiciele biznesu, w tym banków, a także administracji samorządowej i sądownictwa.

Efektem tej współpracy jest koncepcja wdro- żenia platformy e-Doręczeń, która odpowiada potrzebom różnych grup użytkowników i rozwiązuje problemy, z jakimi na co dzień mają dziś do czynienia użytkownicy platformy ePUAP. Założyliśmy, że obywatel będzie się posługiwał jednym narzędziem w komunikacji z różnymi podmiotami publicznymi, a usługi e-Doręczeń będą dla niego nieodpłatne.

Gotowa koncepcja rozwiązania e-Skrzynki i e-Doręczenia została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i została odebrana bardzo pozytywnie. Teraz czas na szybkie i odważne decyzje, bo i tak w stosunku do sąsiednich krajów jesteśmy mocno opóźnieni.

 

Nowy model biznesowy

TOMASZ JERUZALSKI
członek zarządu PPUC Envelo, jednocześnie dyrektor zarządzający Pionu Informatyki i Telekomunikacji w Poczcie Polskiej

Poczta Polska jako narodowy operator, aspirujący do bycia także narodowym operatorem cyfrowym, dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi, w tym platformą cyfrową Envelo oraz siecią placówek. Ma wszelkie dane i potencjał, by realnie wspierać administrację w procesie cyfryzacji usług publicznych.

Envelo jest gotowe zapewnić zintegrowany, wielokanałowy dostęp do e-usług dla 100 proc. mieszkańców Polski. Tego nie może zaoferować żadna inna firma! Całkiem niedawno udało nam się doprowadzić do końca negocjacje w sprawie zupełnie nowego modelu biznesowego. Korzystając z cyfrowych produktów platformy Envelo, PPUC przeobraża się w nowoczesną firmę, oferującą rynkowe, oparte na zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach usługi i produkty.

Uzyskaliśmy większą niż dotychczas możliwość wdrażania dużych, strategicznych rozwiązań IT, z których mogą skorzystać choćby inne spółki skarbu państwa.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera: envelo

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu