EuroRating nadał rating kredytowy CD Projektowi

opublikowano: 19-03-2018, 16:15
aktualizacja: 19-03-2018, 16:17

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce CD Projekt. niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, na przyznaną ocenę wiarygodności wpływ miała m.in. obecna bardzo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz prowadzona na międzynarodową skalę działalność w dynamicznie rosnącym sektorze gier komputerowych.

"Do silnych stron spółki EuroRating zalicza obecną bardzo bezpieczną strukturę finansowania (na koniec III. kwartału 2017 r. kapitał własny stanowił niemal 90 proc. sumy pasywów), a także brak konieczności korzystania przez CD Projekt w ciągu pięciu ostatnich lat z długu oprocentowanego. Przy jednoczesnych wysokich w ciągu ostatnich kwartałów wolnych przepływach pieniężnych oraz kumulowaniu przez spółkę coraz wyższego stanu gotówki (która w ciągu ostatnich kwartałów stanowiła ok. 2/3 łącznych aktywów), skutkowało to coraz wyższą ujemną wartością długu oprocentowanego netto" - dodano. 

Wysoki stan posiadanej przez CD Projekt gotówki oraz niska wartość zobowiązań krótkoterminowych przekładają się także na bardzo wysokie wartości wskaźników płynności finansowej na wszystkich poziomach (w ciągu czterech ostatnich kwartałów gotówka i jej ekwiwalenty aż 6-krotnie przekraczały wartość zobowiązań bieżących).

Przy ocenie ryzyka kredytowego czołowego polskiego producenta gier komputerowych EuroRating bierze jednak pod uwagę fakt, że aktualna bardzo dobra i bezpieczna sytuacja finansowa spółki jest głównie rezultatem ogromnego sukcesu komercyjnego, jaki w 2015 roku odniosła ostatnia duża produkcja CD Projektu – gra Wiedźmin 3. Ponieważ cykl życia edycji gry komputerowej jest zwykle krótki, należy założyć, że przychody ze sprzedaży (a tym samym wyniki finansowe) będą w najbliższych kwartałach kontynuować rozpoczętą w 2016 roku tendencję spadkową. 

Bazowanie przez CD Projekt na pojedynczych dużych projektach i związaną z tym bardzo słabą dywersyfikację produktową, skutkującą niską stabilnością wartości uzyskiwanych przychodów i wyników finansowych, EuroRating zalicza do kluczowych czynników ryzyka spółki. Do istotnych parametrów zwiększających ryzyko kredytowe spółki agencja zalicza również (z uwagi na fakt, że ponad 90 procent przychodów pochodzi z rynków zagranicznych) wysoką wrażliwość wyników finansowych na zmiany kursów walut. 

EuroRating ocenia jednak, że prowadzona przez CD Projekt w ostatnich latach konserwatywna polityka finansowa i zgromadzone zasoby gotówki zapewniają spółce wystarczające bezpieczeństwo, aby zaabsorbować spodziewane osłabienie rezultatów finansowych do czasu rynkowej premiery nowej dużej produkcji – gry Cyberpunk 2077. Według szacunków agencji nawet ewentualne relatywnie słabe przyjęcie przez rynek nowej gry nie powinno przy tym zagrozić wypłacalności spółki i jej zdolności do tworzenia nowych produktów.

Agencja zaznacza, że na kształtowanie się poziomu ratingu CD Projekt w przyszłości, oprócz rozwoju działalności operacyjnej i generowanych wyników finansowych, istotny wpływ będzie miała również realizowana przez spółkę polityka dywidendowa – w tym wysokość wypłaty dywidendy za 2017 rok.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane