Czytasz dzięki

Faktoring dla każdego

opublikowano: 28-05-2013, 00:00

Finansowanie: Odmian faktoringu jest już tyle, że łatwo się pogubić. Tłumaczymy, co jest czym i jak działa

Faktoring wymagalnościowy, restrukturyzacyjny, eksportowy, odwrotny, pełny, niepełny — teoria wyróżnia ich nawet kilkanaście rodzajów.

— Pamiętajmy, że wszystkie opierają się na tej samej zasadzie — umożliwiają przedsiębiorcy zamianę wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności, na gotówkę, która może zostać przeznaczona na dowolny cel — podkreśla Grzegorz Pardela, dyrektor handlowy w Pragma Faktoring.

Pełny i niepełny

Najczęściej stosowane rozróżnienie to faktoring niepełny (inaczej z regresem, bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy) i pełny (bez regresu, z ubezpieczeniem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy). Przy czym najpopularniejszy jest ten pierwszy. Różnica między nimi jest bardzo prosta. Jeżeli dłużnik nie spłaci zobowiązania, to w przypadku faktoringu niepełnego faktor zażąda od przedsiębiorcy zwrotu wpłaconych pieniędzy, a w przypadku faktoringu pełnego nie zrobi tego — przedsiębiorca nie poniesie żadnych konsekwencji.

— Musi się natomiast liczyć z dodatkowymi opłatami z tytułu przejęcia ryzyka. Nie zawsze też będzie miał możliwość skorzystania z faktoringu pełnego, bo może nie uzyskać limitu ubezpieczeniowego dla danego kontrahenta — mówi Grzegorz Pardela. Trzeba też pamiętać, że praktyka w przypadku faktoringu pełnego bywa różna.

— Faktoring ten oparty jest najczęściej na ubezpieczeniu należności i tylko brak zapłaty spowodowany złą sytuacją finansową odbiorcy chroni faktoranta przed koniecznością oddania otrzymanych pieniędzy. Przy zawieraniu takiej umowy warto zwrócić uwagę, czy na pewno faktor przejmuje pełne ryzyko związane z nieotrzymaniem zapłaty. Z pewnością żaden faktor nie zagwarantuje przejęcia ryzyka, na wypadek gdy odbiorca kwestionuje fakturę, zgłasza roszczenia reklamacyjne, gwarancyjne itp. — przestrzega Jakub Barańczuk, prokurent w AOW Faktoring. Faktoringiem można również finansować należności od zagranicznych kontrahentów, w ramach tzw. faktoringu eksportowego.

— Większość firm faktoringowych na naszym rynku daje możliwość finansowania faktur wystawionych za granicą. Zapłata za fakturę następuje wtedy w walucie, w jakiej faktura została wystawiona — mówi Wojciech Sadowski, właściciel Integra Solutions. Z reguły faktoring eksportowy działa na zasadach faktoringu niepełnego.

— Faktoring eksportowy powinien być realizowany w stosunku do ubezpieczonych należności, a przejęcie wierzytelności powinno odbyć się przy współudziale instytucji faktoringowej z kraju siedziby dłużnika — twierdzi Jakub Barańczuk.

Należności przyszłe i wymagalne

Zasadą w omawianych do tej pory formach faktoringu jest również fakt, że odbiorca zostaje poinformowany o cesji wierzytelności i świadomie reguluje zobowiązania na rachunek faktora. Jeśli tak nie jest — mamy do czynienia z faktoringiem cichym. Wtedy dłużnik reguluje zobowiązania albo na dotychczasowe konto swojego dostawcy, albo nieświadomie na konto faktora, wskazane na fakturze.

— Ten rodzaj usługi stosowany jest często, kiedy odbiorca nie wyraża woli dokonywania płatności na rachunek faktora albo w przypadku umownego zakazu cesji — tłumaczy Jakub Barańczuk.

Wszystkie omówione do tej pory formy faktoringu dotyczyły cedowania istniejących, niewymagalnych należności. Jest jednak również możliwość sfinansowania faktoringiem zarówno przyszłych należności, jak i już wymagalnych. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z faktoringiem kontraktowym, inaczej zamówieniowym. Faktor zobowiązuje się tutaj do udzielenia przedpłaty na poczet nabycia przyszłych wierzytelności, mających powstać w wyniku realizacji zawartej przez faktoranta umowy.

— Klient może pozyskać maksymalnie w ramach takiego faktoringu 60 proc. wartości umowy — mówi Jakub Barańczuk. Po zrealizowaniu zadania, faktor automatycznie przejmuje wystawione w jego ramach faktury i dopłaca klientowi określoną kwotę. Minusem tej formy faktoringu jest jego wysoki koszt związany z długim czasem realizacji kontraktu. Z tej usługi często korzystają firmy budowlane.

— Jednak przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę, że opóźnienia w realizacji robót budowlanych powodują wzrost kosztu faktoringu, co przekłada się natychmiast na często drastyczne skurczenie oczekiwanego zysku z realizowanych robót — przestrzega Jakub Barańczuk. Faktoring wymagalnościowy łączy faktoring z wykupem wierzytelności wymagalnej.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

— Czyli wpływ pieniędzy od faktora następuje w momencie upływu terminu płatności faktury wystawionej przez firmę danemu odbiorcy — tłumaczy Grzegorz Pardela.

Coraz więcej firm interesuje się faktoringiem odwrotnym. Polega on na finansowaniu dostawców. To odbiorca zawiera umowę z faktorem i jest jego klientem, a nie dostawca.

— Produkt jest zbliżony do kredytu, a faktor całkowicie opiera ryzyko na kondycji finansowej faktoranta. Ten rodzaj usługi przeważnie wymaga zabezpieczenia majątkowego i jest oferowany głównie przez banki — potwierdza Jakub Barańczuk. Ostatnią, równie nową i na razie niszową formą faktoringu, jest faktoring restrukturyzacyjny. Ten produkt oficjalnie wyodrębnia i nazywa tylko jedna firma — Bibby Financial Services, ale oferują go również inni.

— To oferta skierowana do firm, których wnioski o finansowanie odrzucane są przez banki, takich, które mają przejściowe kłopoty z płynnością, a nawet zaległości w urzędzie skarbowym i ZUS, stratę na działalności, czy też figurują np. w KRD — wyjaśnia Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Oprócz zastrzyku gotówki, faktor pomaga też w stworzeniu planu restrukturyzacji zadłużenia obejmującego ratalną spłatę zaległych zobowiązań wobec dłużników bezpośrednio z finansowanych faktur. Stałym elementem jest też zarządzanie i kontrola terminowości spłat od kontrahentów. Nie jest to jednak tani produkt.

Najprostszy będzie najtańszy

Zróżnicowanie usług faktoringowych powoduje, że trudno podać jednoznacznie ich koszt.

— Generalnie prowizje faktorów za sam wykup wierzytelności wahają się od 0,2 proc. do 3 proc. wartości faktury w zależności od wartości zdeklarowanego do faktoringu obrotu — mówi Grzegorz Pardela. Najtańszy będzie faktoring niepełny. Dobry dla firm, którym zależy na realnej poprawie płynności, a jednocześnie chciałyby sprostać rynkowi, który oczekuje dłuższych terminów płatności.

— Jest prosty w działaniu i nie trzeba długo czekać na decyzję faktora — mówi Wojciech Sadowski.

OKIEM EKSPERTA

Produkt na kryzys

PAWEŁ KACPRZAK

dyrektor ds. faktoringu w Raiffeisen Polbank

Faktoring wciąż pozostaje niedocenionym i nie do końca znanym instrumentem finansowym, który może wspomóc rozwój firmy w okresie prosperity gospodarczej albo uratować ją przed poważnymi kłopotami z płynnością podczas kryzysu. A warto podkreślić, że faktoring jest dostępny w naszym kraju od wielu lat, jego oferta stale się rozwija, dopasowując się do wymagań przedsiębiorstw i do zmieniającej sie sytuacji rynkowej. Na początku firmy mogły korzystać z faktoringu niepełnego. Później, wraz z rozwojem rynku ubezpieczeń należności, pojawił się faktoring pełny. A ostatnim hitem rynkowym jest faktoring odwrotny. Można zaryzykować tezę, że rozwojowi faktoringu sprzyjają okresy kryzysowe w gospodarce. Wtedy więcej firm, pozbawionych dostępu do innego rodzaju finansowania, sięga po faktoring. Jednocześnie cały czas następują zmiany technologiczne — na początku pracowano niemal wyłącznie na papierowych dokumentach, a teraz czołówka rynku polega praktycznie całkowicie na komunikacji elektronicznej. Dzięki temu czas oczekiwania klienta na pieniądze od faktora skrócił się z 2 dni do 2 godzin. Polska branża faktoringowa nie ma powodów do wstydu, jeśli chodzi o ofertę produktową i standard obsługi klientów.

Nasi przedsiębiorcy mają dostęp do tych samych instrumentów co zachodnie firmy. A rynek ma duży potencjał rozwoju, gdyż nie jest jeszcze tak nasycony. Najczęściej wykorzystywany jest u nas faktoring niepełny, bowiem jest tańszy i bardziej elastyczny niż pełny. Duże firmy natomiast często preferują pełny, gdyż w ten sposób mogą sobie poprawić strukturę bilansu. W coraz popularniejszym w ostatnich miesiącach faktoringu odwrotnym specjalizują się banki i spółki wywodzące się z banków.

Formy faktoringu

Faktoring pełny (bez regresu, z ubezpieczeniem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy) — razem z cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika. W przypadku gdy dłużnik nie zapłaci, faktor nie ma prawa regresu do zbywcy wierzytelności.

Faktoring niepełny (z regresem, bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy) — cesja wierzytelności nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności przez faktora. Jeśli dłużnik nie zapłaci, faktor ma prawo regresu do zbywcy wierzytelności.

Faktoring mieszany — to połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. Faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności dłużnika do pewnej kwoty, reszta spoczywa nadal na faktorancie.

Faktoring cichy — dłużnik nie jest informowany o cesji wierzytelności i nieświadomie reguluje zobowiązania na konto faktora, wskazane na fakturze, albo na dotychczasowe konto swojego dostawcy.

Faktoring eksportowy— finansowanie faktur wystawionych przez polskich eksporterów zagranicznym kontrahentom. Zapłata za fakturę następuje wtedy w walucie, w jakiej faktura została wystawiona.

Faktoring zamówieniowy (kontraktowy) — finansowanie przyszłych należności. Faktor zobowiązuje się do udzielenia przedpłaty na poczet nabycia przyszłych wierzytelności, mających powstać w wyniku realizacji zawartej przez faktoranta umowy. Po zrealizowaniu zadania, faktor automatycznie przejmuje wystawione w jego ramach faktury i dopłaca klientowi określoną kwotę.

Faktoring wymagalnościowy — połączenie faktoringu z wykupem wymagalnej wierzytelności. Wpływ pieniędzy od faktora następuje w momencie upływu terminu płatności faktury wystawionej przez firmę danemu odbiorcy.

Faktoring odwrotny — finansowanie dostawców. Umowę z faktorem zawiera odbiorca, a nie dostawca. Faktor finansuje zobowiązania swojego klienta.

Faktoring restrukturyzacyjny — finansowanie firm w trudniejszej sytuacji, wraz m.in. z pomocą w stworzeniu planu restrukturyzacji zadłużenia obejmującego ratalną spłatę zaległych zobowiązań wobec dłużników bezpośrednio z finansowanych faktur.

Faktoring umożliwia przedsiębiorcy zamianę wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności, na gotówkę, która może zostać przeznaczona na dowolny cel.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwia Wedziuk

Polecane