Fasing <FASI.WA> Projekty uchwał na NWZA

Piotr Kuczyński
23-07-2003, 14:07

Fasing <FASI.WA> Projekty uchwał na NWZA PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA
dokument nr 27 / 2003
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 31 lipca 2003 roku.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2002
§ 1.
Działając na podstawie art. 63c. pkt. 4 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2002 obejmujące:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 62.724.429,90 zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.512.374,96 zł
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.762.822,20 zł
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 162.226,56 zł
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt.3 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości Spółki zapisanych w księdze wieczystej nr Kw 48838 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Katowicach oraz w księdze wieczystej nr Kw 11937 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, hipotekami do wysokości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), ustanawianymi na zabezpieczenie zaciąganych zobowiązań.
Traci moc uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 lipca 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2003 r. w sprawie w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA
p. ............................................ .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 31 lipca 2003 r. w sprawie w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA
p. ............................................ .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 23-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Fasing &lt;FASI.WA&gt; Projekty uchwał na NWZA